03 ნოემბერი 2021
 
02 ნოემბერი 2021
 
29 ოქტომბერი 2021
 
27 ოქტომბერი 2021
 
26 ოქტომბერი 2021
 
22 ოქტომბერი 2021
 
21 ოქტომბერი 2021
 
20 ოქტომბერი 2021
 
19 ოქტომბერი 2021
 
18 ოქტომბერი 2021