18 ნოემბერი 2021
 
17 ნოემბერი 2021
 
16 ნოემბერი 2021
 
12 ნოემბერი 2021
 
12 ნოემბერი 2021
 
11 ნოემბერი 2021
 
10 ნოემბერი 2021
 
09 ნოემბერი 2021
 
05 ნოემბერი 2021
 
04 ნოემბერი 2021