01.02.2012  
ფარმაცევტული პროდუქტის სახელმწიფო რეგისტრაციის ეროვნული რეჟიმით რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ

"წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ" საქართველოს კანონის 1111 მუხლის მე-12 პუნქტის „ა" ქვეპუნქტის საფუძველზე

გაუქმდეს ფარმაცევტული პროდუქტის ეროვნული რეგისტრაცია

მიმაგრებული დოკუმენტები:
რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ 01.02.2012_808.pdf