ძიება/ფილტრები
ქართული კლავიატურა
რეგისტრაციის ნომერი: რეგისტრაციის უფლების მქონე სუბიექტი
სავაჭრო დასახელება (ქართ): ცვლილებები
სავაჭრო დასახელება (ინგლ): სავაჭრო ლიცენზიის მფლობელი:
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება:

 

დაინტერესებული პირი:

ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია(ქართ): სახელმწიფო რეგისტრაციის რეჟმი:
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია(ინგლ): გაცემის რეჟიმი:
მწარმოებელი ფირმა სტატუსი
მწარმოებელი ქვეყნა: რეგისტრაციის თარიღი:   -დან -მდე
მოქმედების ვადა   -დან -მდე
რეგისტრაციის ნომერი სავაჭრო დასახელება (ქართ) სავაჭრო დასახელება (ინგლ) მწარმოებელი ქვეყანა რეგისტრაციის თარიღი მოქმედების ვადა
  წს #რ/ა 000054  ნერწყვში ალკოჰოლის აღმომჩენი ტესტ-სისტემები    Germany  10.05.2006 10.05.2011
  წს #რ/ა 000055  შარდში ფსიქოტროპული და ნარკოტიკების კომბინირებული ნივთიერებების აღმომჩენი ტესტ-სისტემები    Germany  10.05.2006 10.05.2011
  წს #რ/ა 000056  შარდში ნარკოტიკების აღმომჩენი ერთპარამეტრიანი ტესტ-სისტემები    Germany  10.05.2006 10.05.2011
  წს #რ/ა 000057  შარდში ფსიქოტროპული ნივთიერებების აღმომჩენი ერთპარამეტრიანი ტესტ-სისტემები    Germany  10.05.2006 10.05.2011
  წს #რ/ა 000058  ნერწყვში ფსიქოტროპული და ნარკოტიკების კომბინირებული ნივთიერებების აღმომჩენი ტესტ-სისტემები    Germany  10.05.2006 10.05.2011
  წს #რ/ა 000059  ჰეპატიტის ვირუსის აღმომჩენი ტესტ-სისტემები    Germany  10.05.2006 10.05.2011
  წს #რ/ა 000060  კლინიკური ბიოქიმიის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Germany  18.08.2006 10.05.2011
  წს #რ/ა 000061  სისხლში გლუკოზის განმსაზღვრელი ტესტ-სისტემები    China  31.05.2006 31.05.2011
  წს #რ/ა 000062  ათაშაგის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    China  31.05.2006 31.05.2011
  წს #რ/ა 000077  ფეკალიაში გასტროენტერიტის აღმომჩენი ტესტ-სისტემები    Germany  26.06.2006 26.06.2011
  წს #რ/ა 000109  ანტიმიკოზური პრეპარატებისადმი მგრძნობელობის განმსაზღვრელი დისკეტი    India  31.07.2006 31.07.2011
  წს #რ/ა 000110  ანტიბიოტიკებისადმი მგრძნობელობის განმსაზღვრელი დისკეტი    India  31.07.2006 31.07.2011
  წს #რ/ა 000111  ქლამიდიის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემა    Great Britain  31.07.2006 31.07.2011
  წს #რ/ა 000112  ლატენტური ტუბერკულოზის დეტექციის ტესტ-სისტემა    Great Britain  31.07.2006 31.07.2011
  წს #რ/ა 000137  ორსულობის აღმომჩენი ტესტ-სისტემა    Russia  18.08.2006 18.08.2011
  წს #რ/ა 000160  ქლამიდიის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Korea  03.10.2006 03.10.2011
  წს #რ/ა 000161  ათაშანგის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Korea  03.10.2006 03.10.2011
  წს #რ/ა 000162  ტუბერკულოზის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Korea  03.10.2006 03.10.2011
  წს #რ/ა 000163  B ჰეპატიტის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Korea  03.10.2006 03.10.2011
  წს #რ/ა 000164  ცე ჰეპატიტის სადიაგნოსტიკო ტესტ- სისტემა    Korea  03.10.2006 03.10.2011
ნაპოვნია 15118 ჩანაწერი
 
- აქტიური
 
- გაუქმებული
 
- ვადა გასდის ორ თვეში
ერთ გვერდზე აჩვენე: ჩანაწერი