რეგისტრაციის ნომერი სავაჭრო დასახელება (ქართ) სავაჭრო დასახელება (ინგლ) მწარმოებელი ქვეყანა რეგისტრაციის თარიღი მოქმედების ვადა
  წს #რ 000064  ორსულობის აღმომჩენი ტესტ სისტემა    USA  09.02.2005 09.02.2010
  წს #რ 000071  დაწმენდილი ადსორირებული თხევადი ტეტანუსის ანატოქსინი    Russia  09.02.2005 09.02.2010
  წს #რ 000072  დაწმენდილი ადსორირებული თხევადი დიფტერია-ტეტანუსის ანატოქსინი    Russia  09.02.2005 09.02.2010
  წს #რ 000073  შეძენილი იმუნოდეფიციტის ვირუსული სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Germany  16.02.2005 16.02.2010
  წს #რ 000074  ჰეპატიტ ცე-ს სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემა    Germany  16.02.2005 16.02.2010
  წს #რ 000075  გლიკოლიზირებული ჰემოგლობინის განმსაზღვრელი ტესტ-სისტემები    France  16.03.2005 16.03.2010
  წს #რ 000076  თიროიდული ნოზოლოგიის სადიაგნოსტიკო ტეს-სისტემა    USA  02.03.2005 02.03.2010
  წს #რ 000120  კლინიკურ-ბიოქიმიაში გამოსაყენებელი სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემა    Spain  01.01.1970 23.03.2010
  წს #რ 000121  ათაშანგის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემა    Spain  01.01.1970 23.03.2010
  წს #რ 000128  იმუნოფერმენტული კვლევების სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    USA  01.01.1970 23.03.2010
  წს #რ 000129  ჰეპატიტ ცე-ს იმუნოფერმენტული სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემა    China  01.01.1970 23.03.2010
  წს #რ 000154  ორსულობის აღმომჩენი ტესტ სისტემა    France  13.04.2005 13.04.2010
  წს #რ 000220  ციტომეგალოვირუსისა და ეფშტეინბარის აღმომჩენი ტეს-სისტემა    Switzerland  04.05.2005 04.05.2010
  წს #რ 000221  ც ჰეპატიტის აღმომჩენი ტესტ-სისტემა    Switzerland  04.05.2005 04.05.2010
  წს #რ 000222  შიდსის აღმომჩენი ტესტ-სისტემა    Switzerland  04.05.2005 04.05.2010
  წს #რ 000274  ენციანა მაგენტონიკუმ    Germany  23.05.2005 23.05.2010
  წს #რ 000275  გენტიანა კომპ    Germany  23.05.2005 23.05.2010
  წს #რ 000276  იუნიპერისის ბერბერისის კაფსულები    Germany  23.05.2005 23.05.2010
  წს #რ 000277  კუპფერ ზალბე როტ    Germany  23.05.2005 23.05.2010
  წს #რ 000278  მელისენოლის ზეთი    Germany  23.05.2005 23.05.2010
  წს #რ 000279  რობინია კომპ    Germany  23.05.2005 23.05.2010
  წს #რ 000286  კარუმ კარვი კომპ    Germany  23.05.2005 23.05.2010
  წს #რ 000287  ხელიდონიუმის კაფსულა    Germany  23.05.2005 23.05.2010
  წს #რ 000288  კუპრუმ აცეტიკუმ კომპ    Germany  23.05.2005 23.05.2010
  წს #რ 000290  ციხორიუმ პანკრეასი    Germany  30.05.2005 30.05.2010
  წს #რ 000291  თორმენტილა კომპ    Germany  30.05.2005 30.05.2010
  წს #რ 000302  ორსულთა ტორჩ პანელი ექსპრეს ტესტ-სისტემები    USA  09.06.2005 09.06.2010
  წს #რ 000378  ბიოქიმიური ტესტ-სისემა    Germany  11.07.2005 11.07.2010
  წს #რ 000379  იმუნოლოგიური ტესტ-სისტემა    Germany  11.07.2005 11.07.2010
  წს #რ 000380  ბიოქიმიური ტესტ-სისტემები    Germany  11.07.2005 11.07.2010
  წს #რ 000381  ბიოქიმიური ტესტ-სისტემები    Germany  11.07.2005 11.07.2010
  წს #რ 000395  მუკოვისციდოზის დიაგნოსტიკა    Germany  21.07.2005 21.07.2010
  წს #რ 000396  აუტოიმუნური დაავადებების დიაგნოსტიკა    Germany  21.07.2005 21.07.2010
  წს #რ 000397  ბე ჰეპატიტის დიაგნოსტიკა    Belgium  21.07.2005 21.07.2010
  წს #რ 000398  ცე ჰეპატაიტის დიაგნოსტიკა    Germany  21.07.2005 21.07.2010
  წს #რ 000399  ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსის დიაგნოსტიკა    Germany  21.07.2005 21.07.2010
  წს #რ 000400  ადამიანის ლეკოციტარული ანტიგენების დიაგნოსტიკა    Germany  21.07.2005 21.07.2010
  წს #რ 000401  ადამიანის პაპილომავირუსიების დიაგნოსტიკა    Germany  21.07.2005 21.07.2010
  წს #რ 000402  რევმატოლოგიური დააავადებების დიაგნოსტიკა    Germany  21.07.2005 21.07.2010
  წს #რ 000403  ათაშანგის დიაგნოსტიკა    Germany  21.07.2005 21.07.2010
  წს #რ 000404  ტოქსოპლაზმოზის დიაგნოსტიკა    Germany  21.07.2005 21.07.2010
  წს #რ 000405  ალერგიების დიაგნოსტიკა    Germany  21.07.2005 21.07.2010
  წს #რ 000406  ენტეროვირუსული დიაგნოსტიკა    USA  21.07.2005 21.07.2010
  წს #რ 000407  ჰერპესის ჯგუფის ვირუსული დიაგნოსტიკა    USA  21.07.2005 21.07.2010
  წს #რ 000408  რესპირატორული ინფექციების დიაგნოსტიკა    USA  21.07.2005 21.07.2010
  წს #რ 000431  ანტიკოაგულანტური ტესტ-სისტემები    USA  08.08.2005 08.08.2010
  წს #რ 000447  ტუბერკულოზიხ დიგნოსტიკა    Germany  08.08.2005 08.08.2010
  წს #რ 000510  სისხლში გლუკოზის განმსაზღვრელი ტესტ-სისტემა    USA  25.08.2005 25.08.2010
  წს #რ 000511  გიურზას შხამის საწინააღმდეგო შრატი    Uzbekistan  25.08.2005 25.08.2010
  წს #რ 000512  "გიურზას, ეფის, კობრას შხამის საწინააღმდეგო შრატი"    Uzbekistan  25.08.2005 25.08.2010
  წს #რ 000515  კუნელის ნაყენი    Georgia  25.08.2005 25.08.2010
  წს #რ 000516  კუნელის ნაყენი    Georgia  25.08.2005 25.08.2010
  წს #რ 000541  ჰემოსტაზი    France  21.09.2005 21.09.2010
  წს #რ 000542  სეროლოგიური ტესტ-სისტემები    France  21.09.2005 21.09.2010
  წს #რ 000543  რეპროდუქცია    France  21.09.2005 21.09.2010
  წს #რ 000544  ფარისებური ჯირკვალი    France  21.09.2005 21.09.2010
  წს #რ 000545  შიდსის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    France  21.09.2005 21.09.2010
  წს #რ 000546  ჰეპატიტები    France  21.09.2005 21.09.2010
  წს #რ 000547  ბიოქიმია    France  21.09.2005 21.09.2010
  წს #რ 000554  კუნელის ნაყენი    Georgia  21.09.2005 21.09.2010
  წს #რ 000586  ფსიქოტროპული ნივთიერებების აღმომჩენი ტესტ-სისტემები    USA  21.09.2005 21.09.2010
  წს #რ 000618  კარდიოლოგიური ტესტ-სისტემები    Israel  18.10.2005 18.10.2010
  წს #რ 000625  კოაგულაციის ფაქტორების სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Switzerland  18.10.2005 18.10.2010
  წს #რ 000626  გონორეის და ქლამიდიოზის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Switzerland  18.10.2005 18.10.2010
  წს #რ 000627  დიაბეტის დაავადების სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Switzerland  18.10.2005 18.10.2010
  წს #რ 000628  ციტომეგალოვირუსის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Switzerland  18.10.2005 18.10.2010
  წს #რ 000629  მიკობაქტერიების სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Switzerland  18.10.2005 18.10.2010
  წს #რ 000630  ბაქტერიების მგრძნობელობის განსაზღვრა    France  18.10.2005 18.10.2010
  წს #რ 000631  ბაქტერიების საიდენტიფიკაციო ტესტ-სისტემები    France  18.10.2005 18.10.2010
  წს #რ 000673  ორსულობის აღმომჩენი ტესტ-სისტემა    Israel  28.10.2005 28.10.2010
  წს #რ 000674  კლინიკური ბიოქიმიის ტესტ-სისტემა    Israel  28.10.2005 28.10.2010
  წს #რ 000675  იმუნოციტომეტრული ტესტ-სისტემები    USA  28.10.2005 28.10.2010
  წს #რ 000679  ძოწისფერი ექინაცეას ნედლი ფესვებისა და ფესურების ნაყენი    Ukraine  28.10.2005 28.10.2010
  წს #რ 000734  სასქესო (სტეროიდული და ჰონადოტროპული) ჰორმონების სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემა    Italy  11.11.2005 11.11.2010
  წს #რ 000771  თირეოიდული ფუნქციის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემა    Germany  18.08.2006 11.11.2010
  წს #რ 000772  ფერტილობის სადიგნოსტიკო ტესტ-სისტემა    Germany  18.08.2006 11.11.2010
  წს #რ 000773  ონკოლოგიური მარკირების სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემა    Germany  11.11.2005 11.11.2010
  წს #რ 000827  ტუბერკულოზის სადიაგნოსტიკო ტესტ- სისტემები    USA  02.12.2005 02.12.2010
  წს #რ 000828  სისხლში შაქრის დონის განმსაზღვრელი ტესტ-სისტემები    Germany  02.12.2005 02.12.2010
  წს #რ 000829  ფერტილობის სადიგნოსტიკო ტესტ-სისტემა    USA  02.12.2005 02.12.2010
  წს #რ 000830  ონკომარკირების სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემა    USA  02.12.2005 02.12.2010
  წს #რ 000831  ფარისებური ჯირკვლის ფუნქციის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    USA  12.12.2005 12.12.2010
  წს #რ 000832  ტოქსოპლაზმოზის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    USA  12.12.2005 12.12.2010
  წს #რ 000833  ციტომეგალოვირუსულიინფექციის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    USA  12.12.2005 12.12.2010
  წს #რ 000834  ჰერპესული ინფექციების სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    USA  12.12.2005 12.12.2010
  წს #რ 000835  წითურას სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემა    USA  12.12.2005 12.12.2010
  წს #რ 000962  სისხლში გლუკოზის განმსაზღვრელი ტესტ-სისტემები    Germany  28.12.2005 28.12.2010
  წს #რ 001522      Georgia  25.05.2006 25.05.2011
  წს #რ 002270      France  21.02.2007 22.01.2012
  წს #რ 002485  დოქტორ ტაისი შვედური მწარე    Germany  25.04.2007 25.04.2012
  წს #რ 002486  დოქტორ ტაისი ვენენ გელი    Germany  25.04.2007 25.04.2012
  წს #რ 002543  შავბალახას ნაყენი    Georgia  01.01.1970 30.04.2012
  წს #რ 002563  კავსურონის სიროფი 100მლ    Georgia  04.05.2007 04.05.2012
  წს #რ 002650  კატაბალახას ექსტრაქტი პიტნით    Georgia  01.01.1970 13.06.2012
  წს #რ 003330      Austria  30.10.2007 30.10.2012
  r-185/o/1.7  ლინკასი - ხველების საწინააღმდეგო უშაქრო სიროფი    Pakistan  06.05.2008 06.05.2013
  r-448/o/1.1      Germany  18.08.2008 18.08.2013
  r-448/o/1.2      Germany  18.08.2008 18.08.2013
  r-448/o/1.3      Germany  18.08.2008 18.08.2013
  r-448/o/1.4      Germany  18.08.2008 18.08.2013
  r-491/o/1.2  რინგერი საინექციო    Germany  15.09.2008 15.09.2013
  r-491/o/1.3      Germany  15.09.2008 15.09.2013
  #რ-000126  ინგლისური მარილი    Georgia  09.02.2009 09.02.2014
  #რ-000252  კოკარბოქსილაზას ჰიდროქლორიდი საინექციო 0.05გ    Georgia  09.03.2009 09.03.2014
  #რ-000558  5-ფტორურაცილი - ებევე    Austria  13.05.2009 13.05.2014
  #რ-000632  ლინიმენტი “ენდი”    Georgia  25.05.2009 25.05.2014
  #რ-000643  სევიტინი    Belarus  01.06.2009 01.06.2014
  #რ-001106  ასისტი    Turkey  07.09.2009 24.08.2012
  #რ-001109  ასისტი    Turkey  07.09.2009 05.10.2012
  #r/a_000303  შემაერთებელი ქსოვილის დაავადებათა სადიაგნოსტიკო ტესტ–სისტემები    Germany  20.05.2010 20.05.2015
  #რ-001319  ბენზილბენზოატი    Russia  16.11.2009 16.11.2014
  #რ-001320  ჰეპარინის მალამო    Russia  16.11.2009 16.11.2014
  #რ-001322  ლინიმენტი ბალზამის 30გ (ვიშნევსკის)    Russia  16.11.2009 16.11.2014
  #რ-001323  ორტოფენი    Russia  16.11.2009 16.11.2014
  #რ-001324  ოქსოლინი    Russia  16.11.2009 16.11.2014
  #რ-001325  სინტომიცინი    Russia  16.11.2009 16.11.2014
  #რ-001326  თეიმუროვის პასტა    Russia  16.11.2009 16.11.2014
  #რ-001547  ასკოფენი “პ”    Georgia  08.01.2010 19.05.2013
  #რ-001548  ციტრამონი “პ”    Georgia  08.01.2010 19.05.2013
  წს #რ/ა 000006  სისხლის ჯგუფის განმსაზღვრელი ტესტ-სისტემები    Israel  03.02.2006 03.02.2011
  წს #რ/ა 000015  სპეციფიური ალერგომარკერები    Germany  07.03.2006 07.03.2011
  წს #რ/ა 000016  სისხლის შრატში ინფექციური მონონუკლეოზის აღმომჩენი თესტ სისტემები    Germany  07.03.2006 07.03.2011
  წს #რ/ა 000017  სისხლის შრატში და ფეკალურ მასებსი ამებიაზის აღმომჩენი ტესტ სისტემები    Germany  07.03.2006 07.03.2011
  წს #რ/ა 000018  სისხლის შრატში ბორელიოზის აღმომჩენი ტესტ სისტემები    Germany  07.03.2006 07.03.2011
  წს #რ/ა 000019  სისხლის შრატში ქლამიდიოზის აღმომჩენი ტესტ სისტემები    Germany  07.03.2006 07.03.2011
  წს #რ/ა 000021  ტესტ-სისტემები ბაქტერიების მგრძნობელობის განსაზღვრისათვის    France  20.03.2006 20.03.2011
  წს #რ/ა 000036  სისხლის შრატში რესპირატორული ინფექციის აღმომჩენი ტესტ-სისტემები    Germany  30.03.2006 30.03.2011
  წს #რ/ა 000037  სისხლის შრატში ტოქსოპლაზმოზის აღმომჩენი ტესტ-სისტემები    Germany  30.03.2006 30.03.2011
  წს #რ/ა 000038  სისხლის შრატში წითელას აღმომჩენი ტესტ-სისტემები    Germany  30.03.2006 30.03.2011
  წს #რ/ა 000039  სისხლის შრატში მარტივი ჰერპეს ვირუსის აღმომჩენი ტესტ-სისტემები    Germany  30.03.2006 30.03.2011
  წს #რ/ა 000040  სისხლის შრატში ციტომეგალოვირუსის აღმომჩენი ტესტ-სისტემები    Germany  30.03.2006 30.03.2011
  წს #რ/ა 000041  Q ცხელების აღმომჩენი ტესტ-სისტემები    Germany  30.03.2006 30.03.2011
  წს #რ/ა 000042  გასტროენტერიტის აღმომჩენი ტესტ-სისტემები    Germany  30.03.2006 30.03.2011
  წს #რ/ა 000043  ბე ჰეპატიტის განმსაზღვრელი ტესტ-სისტემები    USA  30.03.2006 30.03.2011
  წს #რ/ა 000044  სიმსივნის განმსაზღვრელი ონკომარკერი    USA  30.03.2006 30.03.2011
  წს #რ/ა 000045  ცე ჰეპატიტის განმსაზღვრელი ტესტ-სისტემები    USA  30.03.2006 30.03.2011
  წს #რ/ა 000046  რეპროდუქციული ფუნქციის განმსაზღვრელი ტესტ-სისტემები    USA  30.03.2006 30.03.2011
  წს #რ/ა 000047  კუჭის წყლულის განმსაზღვრელი ტესტ-სისტემები    USA  30.03.2006 30.03.2011
  წს #რ/ა 000048  ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსის განმსაზღვრელი ტესტ-სისტემები    USA  30.03.2006 30.03.2011
  წს #რ/ა 000051  ფარისებური ჯირკვლის ფუნქციის განმსაზღვრელი ტესტ-სისტემები    USA  14.04.2006 14.04.2011
  წს #რ/ა 000054  ნერწყვში ალკოჰოლის აღმომჩენი ტესტ-სისტემები    Germany  10.05.2006 10.05.2011
  წს #რ/ა 000055  შარდში ფსიქოტროპული და ნარკოტიკების კომბინირებული ნივთიერებების აღმომჩენი ტესტ-სისტემები    Germany  10.05.2006 10.05.2011
  წს #რ/ა 000056  შარდში ნარკოტიკების აღმომჩენი ერთპარამეტრიანი ტესტ-სისტემები    Germany  10.05.2006 10.05.2011
  წს #რ/ა 000057  შარდში ფსიქოტროპული ნივთიერებების აღმომჩენი ერთპარამეტრიანი ტესტ-სისტემები    Germany  10.05.2006 10.05.2011
  წს #რ/ა 000058  ნერწყვში ფსიქოტროპული და ნარკოტიკების კომბინირებული ნივთიერებების აღმომჩენი ტესტ-სისტემები    Germany  10.05.2006 10.05.2011
  წს #რ/ა 000059  ჰეპატიტის ვირუსის აღმომჩენი ტესტ-სისტემები    Germany  10.05.2006 10.05.2011
  წს #რ/ა 000060  კლინიკური ბიოქიმიის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Germany  18.08.2006 10.05.2011
  წს #რ/ა 000061  სისხლში გლუკოზის განმსაზღვრელი ტესტ-სისტემები    China  31.05.2006 31.05.2011
  წს #რ/ა 000062  ათაშაგის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    China  31.05.2006 31.05.2011
  წს #რ/ა 000077  ფეკალიაში გასტროენტერიტის აღმომჩენი ტესტ-სისტემები    Germany  26.06.2006 26.06.2011
  წს #რ/ა 000109  ანტიმიკოზური პრეპარატებისადმი მგრძნობელობის განმსაზღვრელი დისკეტი    India  31.07.2006 31.07.2011
  წს #რ/ა 000110  ანტიბიოტიკებისადმი მგრძნობელობის განმსაზღვრელი დისკეტი    India  31.07.2006 31.07.2011
  წს #რ/ა 000111  ქლამიდიის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემა    Great Britain  31.07.2006 31.07.2011
  წს #რ/ა 000112  ლატენტური ტუბერკულოზის დეტექციის ტესტ-სისტემა    Great Britain  31.07.2006 31.07.2011
  წს #რ/ა 000137  ორსულობის აღმომჩენი ტესტ-სისტემა    Russia  18.08.2006 18.08.2011
  წს #რ/ა 000160  ქლამიდიის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Korea  03.10.2006 03.10.2011
  წს #რ/ა 000161  ათაშანგის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Korea  03.10.2006 03.10.2011
  წს #რ/ა 000162  ტუბერკულოზის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Korea  03.10.2006 03.10.2011
  წს #რ/ა 000163  B ჰეპატიტის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Korea  03.10.2006 03.10.2011
  წს #რ/ა 000164  ცე ჰეპატიტის სადიაგნოსტიკო ტესტ- სისტემა    Korea  03.10.2006 03.10.2011
  წს #რ/ა 000165  სისხლში გლუკოზის განმსაზღვრელი დიაგნოსტიკური ჩხირები    Taiwan  03.10.2006 03.10.2011
  წს #რ/ა 000166  ადამიანის სისხლის შრატში ჰერპესვირუსული ინფექციის განმსაზღვრელი ტესტ-სისტემები    USA  03.10.2006 03.10.2011
  წს #რ/ა 000167  შიდსის სადიაგნოსტიკო ტესტ- სისტემა    Canada  03.10.2006 03.10.2011
  წს #რ/ა 000178  შიდსის ½ სადიაგნოსტიკო ტესტ_სისტემები    Korea  03.10.2006 03.10.2011
  წს #რ/ა 000180  შარდში ორსულობის აღმომჩენი ტესტ-სისტემა    China  16.10.2006 16.10.2011
  წს #რ/ა 000181  შრატში თირეოიდული ფუნქციის განმსაზღვრელი ტესტ-სისტემა    Italy  16.10.2006 16.10.2011
  წს #რ/ა 000182  შრატში δ ჰეპატიტის განმსაზღვრელი ტესტ-სისტემა    Italy  16.10.2006 16.10.2011
  წს #რ/ა 000183  შრატში B ჰეპატიტის განმსაზღვრელი ტესტ-სისტემა    Italy  16.10.2006 16.10.2011
  წს #რ/ა 000184  შრატში A ჰეპატიტის განმსაზღვრელი ტესტ-სისტემა    Italy  16.10.2006 16.10.2011
  წს #რ/ა 000185  შრატში წამლის (ციკლოსპორინი) მონიტორინგის ტესტ-სისტემა    USA  16.10.2006 16.10.2011
  წს #რ/ა 000191  შრატში B ჰეპატიტის განმსაზღვრელი იმუნოფერმენტული ტესტ-სისტემა    Italy  23.10.2006 23.10.2011
  წს #რ/ა 000192  შრატში თიროიდული ფუნქციის აუტოიმუნურობის განმსაზღვრელი რადიოიმუნოლოგიური ტესტ-სისტემა.    Italy  23.10.2006 23.10.2011
  წს #რ/ა 000193  შრატში ონკომარკერების განმსაზღვრელი იმუნოფერმენტული ტესტ-სისტემა    Italy  23.10.2006 23.10.2011
  წს #რ/ა 000194  შრატში წითურას განმსაზღვრელი იმუნოფერმენტული ტესტ-სისტემა    Italy  23.10.2006 23.10.2011
  წს #რ/ა 000195  შრატში გასტროენტეროლოგიური ინფექციების განმსაზღვრელი იმუნოფერმენტული ტესტ-სისტემა.    Italy  23.10.2006 23.10.2011
  წს #რ/ა 000196  შრატში ორსულობის განმსაზღვრელი იმუნოფერმენტული ტესტ-სისტემა    Italy  23.10.2006 23.10.2011
  წს #რ/ა 000197  შრატში ტოქსოპლაზმის განმსაზღვრელი იმუნოფერმენტული ტესტ-სისტემა    Italy  23.10.2006 23.10.2011
  წს #რ/ა 000198  შრატში ციტომეგალოვირუსის განმსაზღვრელი იმუნოფერმენტული ტესტ-სისტემა    Italy  23.10.2006 23.10.2011
  წს #რ/ა 000199  შრატში დელტა ჰეპატიტის განმსაზღვრელი იმუნოფერმენტული ტესტ-სისტემა    Italy  23.10.2006 23.10.2011
  წს #რ/ა 000200  შრატში A ჰეპატიტის განმსაზღვრელი იმუნოფერმენტული ტესტ-სისტემა    Italy  23.10.2006 23.10.2011
  წს #რ/ა 000201  შრატში ჩ ჰეპატიტის განმსაზღვრელი იმუნოფერმენტული ტესტ-სისტემა    Italy  23.10.2006 23.10.2011
  წს #რ/ა 000202  შრატში E ჰეპატიტის განმსაზღვრელი იმუნოფერმენტული ტესტ-სისტემა    Italy  23.10.2006 23.10.2011
  წს #რ/ა 000203  შრატში ქლამიდიის განმსაზღვრელი იმუნოფერმენტული ტესტ-სისტემები    Italy  23.10.2006 23.10.2011
  წს #რ/ა 000204  შრატში ონკომარკერების განმსაზღვრელი რადიოიმუნოლოგიური    Italy  23.10.2006 23.10.2011
  წს #რ/ა 000205  შრატში ჰერპეს ვირუსის განმსაზღვრელი იმუნოფერმენტული ტესტ-სისტემა    Italy  23.10.2006 23.10.2011
  წს #რ/ა 000206  შრატში ფერტილობის განმსაზღვრელი იმუნოფერმენტული ტესტ-სისტემა    Italy  23.10.2006 23.10.2011
  წს #რ/ა 000207  შრატში ჰიპოფიზისა და თირკმელზედა ჯირკვლების ჰორმონების განმსაზღვრელი იმუნოფერმენტული ტესტ-სისტემა.    Italy  23.10.2006 23.10.2011
  წს #რ/ა 000214  კოაგულაციის განმსაზღვრელი ტესტ-სისტემა    Poland  27.11.2006 27.11.2011
  წს #რ/ა 000216  თიროიდული ფუნქციის განმსაზღვრელი ტესტ-სისტემა    Germany  27.11.2006 27.11.2011
  წს #რ/ა 000217  ალერგენი “Aლუსტალ”.    France  07.12.2006 07.12.2011
  წს #რ/ა 000218  ალერგენი “შტალორალ”.    France  07.12.2006 07.12.2011
  წს #რ/ა 000219  ალერგენი “Alyostal Prick 3.0ml 100IR/ml or IC/ml or 1000 IC/ml”.    France  27.11.2006 27.11.2011
  წს #რ/ა 000220  ადამიანის სისხლის შრატში შიდსის აღმომჩენი ტესტ-სისტემა    Israel  07.12.2006 07.12.2011
  წს #რ/ა 000222  შარდის ანალიზისთვის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემა    USA  11.12.2006 11.12.2011
  წს #რ/ა 000223  კარდიომარკერის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემა    USA  11.12.2006 11.12.2011
  წს #რ/ა 000224  ფსიქოტროპული სადიაგნოსტიკო ერთპარამეტრიანი ELIშA ტესტ-სისტემები    USA  15.12.2006 15.12.2011
  წს #რ/ა 000225  ნარკოტიკების აღმომჩენი სადიაგნოსტიკო ELIშA ტესტ-სისტემები    USA  15.12.2006 15.12.2011
  წს #რ/ა 000226  შარდის საანალიზე სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    USA  15.12.2006 15.12.2011
  წს #რ/ა 000228  სისხლში გლუკოზის განმსაზღვრელი ტესტ-სისტემა    South Korea  04.01.2007 04.01.2012
  წს #რ/ა 000230  სისხლის უჯრედებში სხვადასხვა სუბპოპულაციების ლიმფოციტების განსაზღვრის იმულოფლუორესცენტრული ტესტ-სისტემები    Germany  04.01.2007 04.01.2012
  წს #რ/ა 000232  კოაგულაციის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სიტემა    USA  12.01.2007 12.01.2012
  წს #რ/ა 000237  ადამიანის ებშტეინ-ბარის ვირუსის საიდენტიფიკაციო ტესტ-სისტემები    Italy  26.01.2007 26.01.2012
  წს #რ/ა 000238  ადამიანის ჰერპეს ვირუსების საიდენტიფიკაციო ტესტ-სისტემა    Italy  26.01.2007 26.01.2012
  წს #რ/ა 000242  ქლამიდიის აღმომჩენი ტესტ-სისტემა    Ireland  15.02.2007 15.02.2012
  წს #რ/ა 000243  დიაბეტის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემა    USA  15.02.2007 15.02.2012
  წს #რ/ა 000244  დაუნის სინდრომის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემა ფერტილობის პერიოდში    USA  15.02.2007 15.02.2012
  წს #რ/ა 000245  ჰიპოფიზის ფუნქციის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემა    USA  15.02.2007 15.02.2012
  წს #რ/ა 000246  აივ (HIV) სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემა    USA  15.02.2007 15.02.2012
  წს #რ/ა 000260  ადამიანის შარდში ნარკოტიკების აღმომჩენი ტესტ-სისტემა    Israel  23.02.2007 23.02.2012
  წს #რ/ა 000261  ადამიანის შარდში ფსიქოტროპული საშუალებების აღმომჩენი ტესტ-სისტემა    Israel  23.02.2007 23.02.2012
  წს #რ/ა 000262  ადამიანის შარდში ნარკოტიკების აღმომჩენი ტესტ-სისტემა    Israel  02.03.2007 02.03.2012
  წს #რ/ა 000263  ფენილკეტონურიის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემა    Finland  02.03.2007 02.03.2012
  წს #რ/ა 000264  B ჰეპატიტის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემა    Finland  02.03.2007 02.03.2012
  წს #რ/ა 000269  ალერგიის სადიაგნოსტიკო სრულად ავტომატიზირებულ Iმმუნოჩაპ ტესტ-სისტემაში შემალი კომპონენტების ჩამონათვალი    Sweden  03.04.2007 03.04.2012
  წს #რ/ა 000276  ტერა-პლანტი ლიმონურა    The Netherlands  25.04.2007 25.04.2012
  წს #რ/ა 000277  ტერა-პლანტი პაპაია    The Netherlands  25.04.2007 25.04.2012
  წს #რ/ა 000278  ტერა-პლანტი მოცვი    The Netherlands  25.04.2007 25.04.2012
  წს #რ/ა 000279  ტერა-პლანტი მელისა    The Netherlands  25.04.2007 25.04.2012
  წს #რ/ა 000297  ტოქსოპლაზმოზის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემა    Germany  04.05.2007 04.05.2012
  წს #რ/ა 000298  ქლამიდიოზის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემა    Germany  04.05.2007 04.05.2012
  წს #რ/ა 000300  კანდიდომიკოზის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემა    Germany  04.05.2007 04.05.2012
  წს #რ/ა 000301  წითურას სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემა    Germany  04.05.2007 04.05.2012
  წს #რ/ა 000302  ციტომეგალოვირუსული ინფექციის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემა    Germany  04.05.2007 04.05.2012
  წს #რ/ა 000303  წითელას სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემა    Germany  04.05.2007 04.05.2012
  წს #რ/ა 000304  ბორელიოზის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემა    Germany  04.05.2007 04.05.2012
  წს #რ/ა 000305  პარვოვირუსული ინფექციის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემა    Germany  04.05.2007 04.05.2012
  წს #რ/ა 000306  ბრუცელოზის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემა    Germany  04.05.2007 04.05.2012
  წს #რ/ა 000307  იერსინიოზის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემა    Germany  04.05.2007 04.05.2012
  წს #რ/ა 000308  ჰერპესვირუსული ინფექციების სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემა    Germany  04.05.2007 04.05.2012
  წს #რ/ა 000309  სისხლში შაქრის განმსაზღვრელი ტესტ-სისტემა    Taiwan-China  04.05.2007 04.05.2012
  წს #რ/ა 000310  სისხლში ჯგუფების განმსაზღვრელი რეაქტივები    Great Britain  18.05.2007 18.05.2012
  წს #რ/ა 000311  ჰეპატიტის განმსაზღვრელი ტესტ-სისტემა    Great Britain  18.05.2007 18.05.2012
  წს #რ/ა 000312  შიდსის ვირუსის განმსაზღვრელი ტესტ-სისტემა    Great Britain  18.05.2007 18.05.2012
  წს #რ/ა 000313  სიფილისის განმსაზღვრელი ტესტ-სისტემა    Great Britain  18.05.2007 18.05.2012
  წს #რ/ა 000314  ფრინველის გრიპის გამომწვევ H5N1 ვირუსის დეტექციის ტესტ-სისტემა    Singapore  18.05.2007 18.05.2012
  წს #რ/ა 000317  მულტი_დრაგ-სქრინ-ქარდ    Germany  25.05.2007 25.05.2012
  წს #რ/ა 000318  სისხლის ჯგუფის და რეზუსის დამდგენი ტესტ-სისტემები    Germany  13.06.2007 13.06.2012
  წს #რ/ა 000319  ჰემატოლოგიური სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Germany  13.06.2007 13.06.2012
  წს #რ/ა 000321  ონკოლოგიური მარკერების სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Germany  13.06.2007 13.06.2012
  წს #რ/ა 000323  ჩრყპტოცოცცუს ნეოფორმანს-ის ანტიგენების დეტექციის იმუნოფერმენტული ტესტ-სისტემები; დანართი #1-050    USA  11.07.2007 11.07.2012
  წს #რ/ა 000324  აუტოიმუნური დაავადებების სადიაგნოსტიკო ELIშA ტესტ-სისტემები    Spain  11.07.2007 11.07.2012
  წს #რ/ა 000325  სიმსივნური დაავადებების სადიაგნოსტიკო ELIშA ტესტ-სისტემები    Sweden  11.07.2007 11.07.2012
  წს #რ/ა 000342  ორსულობის დასადგენი ექსპრეს ტესტ-სისტემები    Russia  19.07.2007 19.07.2012
  წს #რ/ა 000343  სისხლის ჯგუფების განსაზღვრა    Spain  19.07.2007 19.07.2012
  წს #რ/ა 000344  რევმატოიდული დიაგნოსტიკა    Spain  19.07.2007 19.07.2012
  წს #რ/ა 000345  ჰემოსტაზის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემა    USA  19.07.2007 19.07.2012
  წს #რ/ა 000346  ლუპუს ანტიკოაგულანტის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემა    USA  19.07.2007 19.07.2012
  წს #რ/ა 000357  ღუბელლა – ს საკვლევი სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Germany  25.07.2007 25.07.2012
  წს #რ/ა 000358  თოხო – ს საკვლევი სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Germany  25.07.2007 25.07.2012
  წს #რ/ა 000361  სისხლში გლუკოზის განმსაზღვრელი ტესტ-სისტემები (დანართი #1-062)    Canada  09.08.2007 09.08.2012
  წს #რ/ა 000362  სადიაგნოსტიკო ფერმენტები და სუბსტანციები (დანართი #2-060)    USA  09.08.2007 09.08.2012
  წს #რ/ა 000363  "ელექტროლიტები, კონტროლები და სტანდარტები (დანართი #1-061)"    USA  09.08.2007 09.08.2012
  წს #რ/ა 000376  იმუნოჰემატოლოგია    USA  12.09.2007 12.09.2012
  წს #რ/ა 000377  კლინიკური ქიმია    USA  12.09.2007 12.09.2012
  წს #რ/ა 000378  იმუნოდიაგნოსტიკა    USA  12.09.2007 12.09.2012
  წს #რ/ა 000379  HIV ½-ის ანტისხეულების რაოდენობრივი დეტექციის იმუნოქრომატოგრაფიული ტესტ-სისტემა HIV ½ შთAთ_PAK®Aსსაყ    USA  12.09.2007 12.09.2012
  წს #რ/ა 000380  ½-ის ანტისხეულების რაოდენობრივი დეტექციის იმუნოქრომატოგრაფიული ტესტ-სისტემა HIV ½ შთAთ_PAK®DIPშთIჩK    USA  12.09.2007 12.09.2012
  წს #რ/ა 000382  ტუბერკულოზის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    China  05.10.2007 05.10.2012
  წს #რ/ა 000383  ფერტილობის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    China  05.10.2007 05.10.2012
  წს #რ/ა 000384  გრიპის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემა    UK  05.10.2007 05.10.2012
  წს #რ/ა 000386  ნარკოტიკული და ფსიქოტროპული ნივთიერებების აღმომჩენი ტესტ-სისტემები    China  16.10.2007 16.10.2012
  წს #რ/ა 000391  რევმატოლოგიური დაავადებების სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Germany  30.10.2007 30.10.2012
  წს #რ/ა 000392  ანტი-ფოსფოლიპიდური ანტისხეულების სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Germany  30.10.2007 30.10.2012
  წს #რ/ა 000393  ანტი_თირეოიდული ანტისხეულების სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Germany  30.10.2007 30.10.2012
  წს #რ/ა 000395  შიდსის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Korea  06.11.2007 06.11.2012
  წს #რ/ა 000396  ჰეპატიტის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Korea  06.11.2007 06.11.2012
  წს #რ/ა 000397  გრიპის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Germany  06.11.2007 06.11.2012
  წს #რ/ა 000398  მალარიის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Korea  06.11.2007 06.11.2012
  წს #რ/ა 000399  ფერტილობის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Korea  06.11.2007 06.11.2012
  წს #რ/ა 000406  ორსულობის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემა    China  11.12.2007 11.12.2012
  წს #რ/ა 000407  ალერგიის სადიაგნოსტიკო სრულად ავტომატიზირებული იმუნოკაპ (Uნიჩაპ/Iმმუნოჩაპ) ტესტ-სისტემა    Sweden  11.12.2007 11.12.2012
  წს #რ/ა 000411  ფასციოლოზის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    USA  20.12.2007 20.12.2012
  წს #რ/ა 000412  ოსტეოპოროზის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    USA  20.12.2007 20.12.2012
  წს #რ/ა 000436  იმუნოკომპლექს/კომპლემენტური სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Germany  29.01.2008 29.01.2013
  წს #რ/ა 000437  კოაგულაციური სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Germany  29.01.2008 29.01.2013
  r/a-115/o /1.3  ცილოვანი ჰორმონის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემა    Germany  04.04.2008 04.04.2013
  r/a-115/o /1.3  სტეროიდული ჰორმონების სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემა    Germany  04.04.2008 04.04.2013
  r/a-115/o /1.5  თიროიდული ჰორმონის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემა    Germany  04.04.2008 04.04.2013
  r/a-189/o/1.2  შარდის ანალიზის სადიაგნოსტიკო ტესტ - სისტემები    Hungary  06.05.2008 06.05.2013
   კლინიკური ბიოქიმიის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Germany - Japan  13.05.2008 13.05.2013
   კლინიკური ბიოქიმიის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Czech Republic  13.05.2008 13.05.2013
   შარდის საერთო ანალიზის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემა    Czech Republic  13.05.2008 13.05.2013
  r/a-314/o/1.2  ჰეპატიტის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Germany  20.06.2008 20.06.2013
  r/a-392/o/1.1  სისხლში შაქრის განმსაზღვრელი ტესტ-სისტემა    USA  18.07.2008 18.07.2013
  r/a-466/o/2.1  ჰეპატიტი B-ს განმსაზღვრელი ტესტ-სისტემა    USA  29.08.2008 29.08.2013
  r/a-466/o/2.4  წითურას განმსაზღვრელი ტესტ-სისტემა    USA  29.08.2008 29.08.2013
  r/a-466/o/2.7  ჰეპატიტი C-ს განმსაზღვრელი ტესტ-სისტემა    USA  29.08.2008 29.08.2013
  r/a-466/o/2.10  ტოქსოპლაზმის განმსაზღვრელი ტესტ-სისტემა    USA  29.08.2008 29.08.2013
  r/a-481/o/1.2  ფერიტინის ინფექციების სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Great Britain  05.09.2008 05.09.2013
  r/a-481/o/1.3  გონადოტროპული ჰორმონების სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Great Britain  05.09.2008 05.09.2013
  r/a-481/o/1.4  სასქესო ჰორმონების სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Great Britain  05.09.2008 05.09.2013
  r/a-481/o/1.6  ფარისებრი ჯირკვლის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Great Britain  05.09.2008 05.09.2013
  r/a-481/o/1.7  თირკმელზედა ჯირკვლის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Great Britain  05.09.2008 05.09.2013
  r/a-481/o/1.9  რევმატიული დაავადებების სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Great Britain  05.09.2008 05.09.2013
  r/a-509/o/1.1  ტუბერკულოზის სადიაგნოსტიკო ტესტ – სისტემები    Germany  22.09.2008 22.09.2013
  r/a-509/o/1.2  ანტიბიოტიკების მიმართ მგრძნობელობის განმსაზღვრელი ტესტ-სისტემები    Germany  22.09.2008 22.09.2013
  r/a-521/o/1.1  ალერგიის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Germany  29.09.2008 29.09.2013
  r/a-651/o/2.1  სისტემური წითელი მგლურას სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Germany  01.12.2008 01.12.2013
  r/a-651/o/2.2  სისტემური ვასკულიტის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Germany  01.12.2008 01.12.2013
  r/a-651/o/2.3  სისტემური სკლეროდერმიის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Germany  01.12.2008 01.12.2013
  r/a-651/o/2.4  რევმატოიდული ართრიტის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Germany  01.12.2008 01.12.2013
  r/a-651/o/2.5  პირველადი ბილიარული ციროზის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Germany  01.12.2008 01.12.2013
  r/a-651/o/2.6  ცელიაკია-ს სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Germany  01.12.2008 01.12.2013
  r/a-651/o/2.7  აუტოიმუნური თირეოიდული დაავადების სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Germany  01.12.2008 01.12.2013
   თOღჩH ინფექციის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Germany  29.12.2008 29.12.2013
  #რ/ა_000065  ადამიანის სისხლის ჯგუფისა და რეზუსის განმსაზღვრელი დიაგნოსტიკური ტესტ-რეაგენტები    Ukraine  16.03.2009 16.03.2014
  #რ/ა_000070  ეპიდემიური ნეფროპათიის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Germany  23.03.2009 23.03.2014
  #რ/ა_000071  ურეაპლაზმას სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    USA  23.03.2009 23.03.2014
  #რ/ა_000072  ლეპტოსპიროზის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    USA  23.03.2009 23.03.2014
  #რ/ა_000073  ავთვისებიანი სიმსივნის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    USA  23.03.2009 23.03.2014
  #რ/ა_000074  ფერტილური ფუნქციის განმსაზღვრელი სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    USA  23.03.2009 23.03.2014
  #რ/ა_000075  თიროიდული ფუნქციის განმსაზღვრელი სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    USA  23.03.2009 23.03.2014
  #რ/ა_000076  ფერტილური ფუნქციის განმსაზღვრელი სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Germany  23.03.2009 23.03.2014
  #რ/ა_000077  კატეხოლამინების განმსაზღვრელი სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Germany  23.03.2009 23.03.2014
  #რ/ა_000078  ადენოვირუსული ინფექციის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Germany  23.03.2009 04.05.2012
  #რ/ა_000079  ბორელიოზის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Germany  23.03.2009 04.05.2012
  #რ/ა_000080  ბრუცელოზის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Germany  23.03.2009 04.05.2012
  #რ/ა_000081  კანდიდომიკოზის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Germany  23.03.2009 04.05.2012
  #რ/ა_000082  ქლამიდიოზის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Germany  23.03.2009 04.05.2012
  #რ/ა_000083  ციტომეგალოვირუსული ინფექციის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Germany  23.03.2009 04.05.2012
  #რ/ა_000084  ჰერპესვირუსული ინფექციის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Germany  23.03.2009 04.05.2012
  #რ/ა_000085  წითელას სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Germany  23.03.2009 04.05.2012
  #რ/ა_000086  პარვოვირუსული ინფექციის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Germany  23.03.2009 04.05.2012
  #რ/ა_000087  წითურას სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Germany  23.03.2009 04.05.2012
  #რ/ა_000088  ტოქსოპლაზმოზის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Germany  23.03.2009 04.05.2012
  #რ/ა_000089  იერსინიოზის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Germany  23.03.2009 04.05.2012
  #რ/ა_000099  სისხლში გლუკოზის განმსაზღვრელი ტესტ-სისტემები    Taiwan  13.04.2009 13.04.2014
  #რ/ა_000100  ტუბერკულოზის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემა    USA  13.04.2009 13.04.2014
  #რ/ა_000137  ალერგიის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    France  21.04.2009 21.04.2014
  #რ/ა_000138  კარდიოვასკულური დაავადებების სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    USA  29.04.2009 29.04.2014
  #რ/ა_000139  კლინიკური ბიოქიმიის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    USA  29.04.2009 29.04.2014
  #რ/ა_000140  ჰემატოლოგიური დაავადებების სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    USA  29.04.2009 29.04.2014
  #რ/ა_000141  ონკო-მარკერები    Ireland  29.04.2009 29.04.2014
  #რ/ა_000142  ფერტილობის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Ireland  29.04.2009 29.04.2014
  #რ/ა_000143  ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებების სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Ireland  29.04.2009 29.04.2014
  #რ/ა_000144  ტორჩ-ინფექციების სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Germany  29.04.2009 29.04.2014
  #რ/ა_000145  სპეციფიური დაავადებების სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Spain  29.04.2009 29.04.2014
  #რ/ა_000146  ალერგიის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Germany  05.05.2009 05.05.2014
  #რ/ა_000147  შარდის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სტრიპები    Germany  05.05.2009 05.05.2014
  #რ/ა_000148  თიროიდული ჰორმონების სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Germany  05.05.2009 05.05.2014
  #რ/ა_000149  გონადოტროპული ჰორმონების სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Germany  05.05.2009 05.05.2014
  #რ/ა_000150  თირკმელზედა ჯირკვლის ჰორმონების სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Germany  05.05.2009 05.05.2014
  #რ/ა_000151  სიფილისის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Germany  05.05.2009 05.05.2014
  #რ/ა_000152  ჰეპატიტების სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Germany  05.05.2009 05.05.2014
  #რ/ა_000153  ტორჩ ინფექციების სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Germany  05.05.2009 05.05.2014
  #რ/ა_000154  შიდსის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Germany  05.05.2009 05.05.2014
  #რ/ა_000155  ქლამიდია ტრაქომატის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Germany  05.05.2009 05.05.2014
  #რ/ა_000156  H.პილორი-ს სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Germany  05.05.2009 05.05.2014
  #რ/ა_000157  ტუბერკულოზის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Germany  05.05.2009 05.05.2014
  #რ/ა_000158  ინფექციური მონონუკლეოზის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Germany  05.05.2009 05.05.2014
  #რ/ა_000159  წითელას ვირუსის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Germany  05.05.2009 05.05.2014
  #რ/ა_000160  ყბაყურას ვირუსის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Germany  05.05.2009 05.05.2014
  #რ/ა_000161  ეპშტეინ ბარის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Germany  05.05.2009 05.05.2014
  #რ/ა_000162  რეაქტიული ართრიტის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Germany  05.05.2009 05.05.2014
  #რ/ა_000163  კლინიკური ბიოქიმიის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Germany  05.05.2009 05.05.2014
  #რ/ა_000164  ნარკოტიკული ნივთიერებების სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    China  01.01.1970 13.05.2014
  #რ/ა_000165  ონკოლოგიური დაავადებების სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Czech Republic  25.05.2009 25.05.2014
  #რ/ა_000166  სტეროიდული ფუნქციის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Czech Republic  25.05.2009 25.05.2014
  #რ/ა_000167  თირეოიდული ფუნქციის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Czech Republic  25.05.2009 25.05.2014
  #რ/ა_000168  სტეროიდული ფუნქციის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    France  25.05.2009 25.05.2014
  #რ/ა_000169  ონკოლოგიური დაავადებების სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    France  25.05.2009 25.05.2014
  #რ/ა_000170  დიაბეტის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Czech Republic  25.05.2009 25.05.2014
  #რ/ა_000200  ადამიანის სისხლის შრატში ჰერპესული ინფექციის განმსაზღვრელი სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Australia  08.06.2009 27.11.2011
  #რ/ა_000212  ტორჩ ინფექციების სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Germany  20.07.2009 20.07.2014
  #რ/ა_000214  სისხლის შრატში ვიტამინების განმსაზღვრელი ტესტ-სისტემები    USA  03.08.2009 03.08.2014
  #რ/ა_000224  ტუბერკულოზის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Ukraine  01.01.1970 20.08.2014
  #რ/ა_000231  შიდსის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Korea  21.09.2009 21.09.2014
  #რ/ა_000232  ჰეპატიტების სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Korea  21.09.2009 21.09.2014
  #რ/ა_000235  ჰეპატიტის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    USA  05.10.2009 05.10.2014
  #რ/ა_000236  შიდსის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემა    USA  05.10.2009 05.10.2014
  #რ/ა_000238  ჰემოსტაზის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    France  20.10.2009 20.10.2014
  #რ/ა_000239  კლინიკური ბიოქიმიის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    France  20.10.2009 20.10.2014
  #რ/ა_000251  შემაერთებელი ქსოვილის დაავადებების სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    USA  02.12.2009 02.12.2014
  #რ/ა_000252  ღვიძლის დაავადებების სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    USA  02.12.2009 02.12.2014
  #რ/ა_000253  სისხლის შრატში იმუნოგლობულინების სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Austria  02.12.2009 02.12.2014
  #რ/ა_000257  სისხლის ბიოქიმიის სადიაგნოსტიკო სისტემები    Ukraine  21.12.2009 21.12.2014
  #რ/ა_000258  შარდის ბიოქიმიის სადიაგნოსტიკო სისტემები    Ukraine  21.12.2009 21.12.2014
  #რ/ა_000259  ოსტეოპოროზის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Belgium  28.12.2009 19.07.2012
  #რ/ა_000260  დიაბეტის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Belgium  28.12.2009 19.07.2012
  წს #რ/ა 000215  ადამიანის სისხლის შრატში ჰერპესვირუსული ინფექციის განმსაზღვრელი ტესტ-სისტემა    Australia  27.11.2006 27.11.2011
  წს #რ/ა 000299  ადენოვირუსული ინფექციის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემა    Germany  04.05.2007 04.05.2012
  წს #რ 000006  ვირუსული ჰეპატიტის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემა    Switzerland  30.11.2004 30.11.2009
  წს #რ 000021  ინფექციური დაავადების სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემა    USA  18.08.2006 30.11.2009
  წს #რ 000022  რეპროდუქციის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    USA  30.11.2004 30.11.2009
  წს #რ/ა 000340  ოსტეოპოროზის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    USA  19.07.2007 19.07.2012
  წს #რ/ა 000341  დიაბეტის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Belgium  19.07.2007 19.07.2012
  #r/a_000312  კლინიკური ქიმიის სადიაგნოსტიკო ტესტ–სისტემები    Germany  02.06.2010 01.01.1970
  #r/a_000304  ტორჩ ინფექციების სადიაგნოსტიკო ტესტ–სისტემები    Germany  20.05.2010 20.05.2015
  №რ/ა-000264  ლეპტოსპიროზის სადიაგნოსტიკო ტესტ–სისტემები    Germany  01.02.2010 01.02.2015
  #r/a_000286  ორსულობის სადიაგნოსტიკო ტესტ–სისტემა    France  02.03.2010 02.03.2015
  #r/a_000289  ალერგიის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები AlleisaScreen, AllergyScreen (specific IgE in human serum)    Germany  01.04.2010 01.01.1970
  #r/a_000290  ჰემოსტაზის სადიაგნოსტიკო ტესტ–სისტემები    Great Britain  15.04.2010 01.01.1970
  #r/a_000291  პარაზიტული ელემენტების კონცენტრაციის განმსაზღვრელი ტესტ–სისტემები ადამიანის და ცხოველის ფეკალურ სინჯებში    Germany  15.04.2010 15.04.2015
  #r/a_000292  დიაბეტის მონიტორინგის ტესტ–სისტემები    Austria  15.04.2010 01.01.1970
  #r/a_000293  სისხლში ლიპიდების განმსაზღვრელი ტესტ–სისტემები    Korea  22.04.2010 22.04.2015
  #r/a_000294  სისხლში გლუკოზის განმსაზღვრელი ტესტ–სისტემები    Korea  22.04.2010 22.04.2015
  #r/a_000301  შიდსის სადიაგნოსტიკო ტესტ–სისტემები    Korea  06.05.2010 22.02.2015
  #r/a_000300  ონკომარკერების სადიაგნოსტიკო ტესტ–სისტემები    USA  06.05.2010 27.06.2011
  #r/a_000302  ჰეპატიტების სადიაგნოსტიკო ტესტ–სისტემები    Korea  06.05.2010 01.01.1970
  #r/a_000298  ციტოკინების სადიაგნოსტიკო ტესტ–სისტემები    Germany  30.04.2010 30.04.2015
  #r/a_000297  შიდსის სადიაგნოსტიკო ტესტ–სისტემები    India  30.04.2010 30.04.2015
  #r/a_000299  გრიპის სადიაგნოსტიკო ტესტ–სისტემები    Spain  30.04.2010 10.09.2012
  #r-002259  ამლოდიპინი-წითელი A    Georgia  11.05.2010 11.05.2015
  #r-002258  ამლოდიპინი-წითელი A    Georgia  11.05.2010 11.05.2015
  #r/a_000313  რევმატიული დაავადებების სადიაგნოსტიკო ტესტ–სისტემები (სლაიდ–ტესტები)    Germany  02.06.2010 01.01.1970
  #r/a_000311  შარდის ბიოქიმიური პარამეტრების სადიაგნოსტიკო ტესტ–სისტემები    Germany  02.06.2010 01.01.1970
  #r/a_000262  დიარეული დაავადებების სადიაგნოსტიკო ტესტ–სისტემები    Spain  25.01.2010 25.01.2015
  #r/a_000263  რესპირატორული დაავადებების სადიაგნოსტიკო ტესტ–სისტემები    Spain  25.01.2010 25.01.2015
  #r/a_000323  ორსულობის სადიაგნოსტიკო ტესტ–სისტემები    Turkey  21.06.2010 21.06.2015
  #r/a_000324  დიაბეტის სადიაგნოსტიკო (გლიკოზილირებული ჰემოგლობინის განმსაზღვრელი) ტესტ–სისტემები    USA  25.06.2010 01.01.1970
  #r/a_000321  რევმატოიდული ართრიტის სადიაგნოსტიკო ტესტ–სისტემები    Germany  16.06.2010 16.06.2015
  #r/a_000322  სისხლში გლუკოზის სადიაგნოსტიკო ტესტ–სისტემები    Germany  16.06.2010 16.06.2015
  #r/a_000305  გენიტალური ინფექციების სადიაგნოსტიკო ტესტ–სისტემები    Germany  20.05.2010 20.05.2015
  #r/a_000306  რესპირატორული დაავადებების სადიაგნოსტიკო ტესტ–სისტემები    Germany  20.05.2010 20.05.2015
  #r/a_000330  ორსულობის სადიაგნოსტიკო ტესტ–სისტემები    Russia  16.07.2010 18.08.2011
  #r/a_000366  ლეგიონელოზის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Germany  21.09.2010 01.01.1970
  #r/a_000368  შეძენილი იმუნოდეფიციტის ვირუსის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Germany  12.10.2010 01.01.1970
  #r/a_000369  ჰეპატიტების სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Germany  12.10.2010 01.01.1970
  #r/a_000378  კოაგულაციის სადიაგნოსტიკო ტესტ–სისტემები    Germany  01.11.2010 01.01.1970
  -002638  სანორინ      01.01.1970 01.01.1970
  002559        01.01.1970 01.01.1970
         01.01.1970 01.01.1970
  #r/a_000539  აკრილოქსიდი    Ukraine  19.09.2011 19.09.2016
  #r/a_000548  შარდ-სასქესო სისტემის მიკრობების საიდენტიფიკაციო და მათი ანტიბიოტიკების მიმართ მგრძნობელობის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Italy  21.09.2011 21.09.2016
         01.01.1970 01.01.1970
   ცილოვანი ჰორმონების სადიაგნოსტიკო ტესტ–სისტემები    Germany  16.05.2011 04.04.2013
  #r/a_000512  სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემა CT/NG PCR Kit    Korea  16.08.2011 12.07.2015
  #r/a_000287  ქლამიდიოზის სადიაგნოსტიკო ტესტ–სისტემები    Germany  29.03.2010 29.03.2015
  #r/a_000288  მეტიცილინ რეზისტენტული სტაფილოკოკის (MRSA) სადიაგნოსტიკო ტესტ–სისტემები    Germany  29.03.2010 29.03.2015
  #r/a_000326  რესპირეტორული ინფექციის სადიაგნოსტიკო ტესტ–სისტემები    USA  02.07.2010 02.07.2015
  #r/a_000279  გრიპის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Germany  15.02.2010 15.02.2015
  #r/a_000280  ტკიპისმიერი ენცეფალიტის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Germany  15.02.2010 15.02.2015
  #r-006763  ასპავიტი-წითელი A    Romania  14.12.2011 14.12.2016
  #r/a_000577  ანთებითი დაავადებების სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    France  14.12.2011 14.12.2016
  #r/a_000578  ალერგიული დაავადებების სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    France  14.12.2011 14.12.2015
  #r-007424  ანტივირუსული მედიკამენტებისადმი რეზისტენტული შიდსის ვირუსის მუტაციების აღმოსაჩენი ტესტ-სისტემა    USA  21.03.2012 21.03.2017
  #r-007542  ონკომარკერების სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Germany  10.04.2012 10.04.2017
  #r-007543  ჰემოგლობინის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები    Sweden  10.04.2012 10.04.2017
  r-113/o/1.1  სუპრალგონი   Supralgon  Georgia  04.04.2008 04.04.2013
  წს #რ 002723  "ნოვოკაინი 0,5% "   "Novocain 0,5%"  Georgia  22.06.2007 23.03.2012
  #r-006166   A.D. მიცინი საინექციო   A.D.mycin® Inj,  South Korea  21.06.2011 01.01.1970
  r-523/o1.9  აკუპრო   Accupro  Germany  29.09.2008 29.09.2013
  r-523/o1.10  აკუპრო   Accupro  Germany  29.09.2008 29.09.2013
  #რ-000294  აციკლოვირი   Aciclovir  Great Britain  16.03.2009 25.12.2012
  #r-002612  ამარილი   Amaryl  Italy  21.06.2010 13.06.2012
  #r-002613  ამარილი   Amaryl  Italy  21.06.2010 13.06.2012
  #რ-001297  არბიბათი   ARBIBAT  Georgia  05.11.2009 05.11.2014
  #რ/ა_000195  არგენტუმი D 30/ ექინაცეა D 6 აა   Argentum D30/Echinacea D6 aa  Germany  25.05.2009 25.05.2014
  #r-001831  ატარაქსი   Atarax®  Belgium  11.03.2010 04.05.2010
   ბათაფლუ   BATAFLU  Georgia  22.08.2008 22.08.2013
   ბათფერონი   BATFERON  Georgia  04.08.2008 04.08.2013
  #r-002676  კავინტონი   Cavinton  Hungary  02.07.2010 03.11.2010
  #რ-000397  ცეფბათი   CEFBAT  Georgia  06.04.2009 30.06.2013
  r-597/o/1.1  ცელსეპტი   CellCept  Italy  04.11.2008 04.11.2013
  #r-003619  ციპლოქსი   Ciplox  India  27.10.2010 27.10.2015
  #r-005507  ციპრალექსი   Cipralex  Denmark  15.06.2011 15.06.2016
  #r/a_000372  DHAmed პრეგნა   DHAmed pregna  Poland  12.10.2010 12.10.2015
  #r-002896  დიაზეპამი   DIAZEPAM  Repablic of Armenia  26.07.2010 26.07.2015
  #r-002897  დიაზეპამი   DIAZEPAM  Repablic of Armenia  26.07.2010 26.07.2015
  #r-003580  დიკლაკი გელი 5%   Diclac® Gel 5%  Germany  21.10.2010 21.10.2015
   დორმიკუმი   Dormicum  Switzerland  13.10.2008 13.10.2013
  №რ-001692  დროპაქსინი   DROPAXIN  Spain  15.02.2010 01.12.2013
  #r-001615  ეგლონილი   EGLONYL®  France  25.01.2010 21.09.2010
   ემეტრონი   EMETRON  Hungary  13.05.2008 13.05.2013
   ემეტრონი   EMETRON  Hungary  13.05.2008 13.05.2013
  #r-001912  ფამვირი   FAMVIR®  Spain  29.03.2010 29.03.2015
  #r-001913  ფამვირი   FAMVIR®  Spain  29.03.2010 29.03.2015
  #r-001914  ფამვირი   FAMVIR®  Spain  29.03.2010 29.03.2015
  #რ-001089  ფერიმაქსი   FERIMAX  Turkey  07.09.2009 07.09.2014
  წს #რ 002448  ფლოქსიუმი   Floxium  Ukraine  25.04.2007 25.04.2012
  #r-007436  ფლოქსიუმი   Floxium  Ukraine  26.03.2012 26.03.2017
   ფლუარიქსი   FluaRIX  Germany  08.12.2008 30.09.2009
   ფუნგოდერმი   Fungoderm  Turkey  29.08.2008 29.08.2013
  #რ-000693  გინგიუმი 120მგ   Gingium 120 mg  Germany  08.06.2009 08.06.2014
  #რ-000691  გინგიუმი 40მგ   Gingium 40 mg  Germany  08.06.2009 08.06.2014
  #რ-000692  გინგიუმი 80მგ   Gingium 80 mg  Germany  08.06.2009 08.06.2014
  r-640/o/1.7  გლიატილინი   Gliatilin  Italy  24.11.2008 24.11.2013
  r-640/o/1.8  გლიატილინი   Gliatilin  Italy  24.11.2008 24.11.2013
  r-291/o/1.4  ჰემორაასი   HEMORAAS  China  13.06.2008 13.06.2013
  r-596/o/1.11  ჰემოსოლი   Hemosol  Armenia  04.11.2008 04.11.2013
  #რ-000234  იმიგრანი   Imigran  Poland  02.03.2009 30.10.2012
  #რ/ა_000194  ინფლუდო   Infludo  Germany  25.05.2009 25.05.2014
  #რ-000267  ინგალიპტი   INGALIPT  Moldavian Republic  16.03.2009 16.03.2014
  №რ-001797  იზოფენალი   ISOFENAL  Italy  05.03.2010 01.01.1970
  #რ-000978  კრეზამი   KREZAM  Georgia  03.08.2009 03.08.2014
  #r-001962  ლაციპილი   Lacipil  Poland  06.04.2010 16.06.2010
  #რ-001484  ლევომიცეტინი   LEVOMICETIN  Georgia  21.12.2009 22.06.2012
  #r-001986  მაკროპენი   Macropen®  Slovenia  07.04.2010 26.09.2012
   მელსიკამი   Melsikam  Turkey  04.06.2008 04.06.2013
  #r-003812  მერონემი IV   MERONEM TM IV  Great Britain  16.11.2010 16.11.2015
   მიცეტალი   Micetal  Spain  30.06.2008 02.03.2012
  r-343/o/1.3  ნაფლოქსი   NAFLOX  Italy  30.06.2008 30.06.2013
   ნიმოტოპი   Nimotop  Germany  29.09.2008 29.09.2013
  #რ-000484  ორუნგალი   Orungal  Italy  21.04.2009 21.04.2014
   ოქსალიპლატინ-ტევა 5მგ/მლ   OXALIPLATIN-TEVA 5mg/ml  The Netherlands  01.12.2008 01.12.2013
  წს #რ 001758  პლატიფილინის ჰიდროტარტრატი   Platyphillin Hydrotartras  Georgia  22.08.2006 22.08.2011
  #რ-000261  პრედნიზოლონი   Prednisolone  Great Britain  09.03.2009 25.12.2012
  #r-002353  პრივიტუსი   Privituss  Italy  27.05.2010 27.05.2015
  #r-002352  პრივიტუსი   Privituss  Italy  27.05.2010 27.05.2015
  #რ/ა_000190  სკლერონი   Scleron  Germany  25.05.2009 25.05.2014
  r-460/o/1.3  რივანოლის ხსნარი   Sol. Rivanoli  Georgia  22.08.2008 22.08.2013
  r-608/o/1.7  ლიდოკაინის ჰიდროქლორიდის 2% საინექციო ხსნარი   Solution Lydocaini Hydrochloridi 2% pro injectibus  Georgia  10.11.2008 10.11.2013
  #r-001816  სტერტოციდის მალამო 10%   Streptocid Ointment 10%  Rebuplic of Belarus  09.03.2010 17.01.2011
  #r-005124  სანოვიტი   SunoVit  Germany  28.04.2011 28.04.2016
  #რ-000282  ვანკოლონი   VANCOLON  United Arab Emirates  16.03.2009 16.03.2014
  #რ-000283  ვანკოლონი   VANCOLON  United Arab Emirates  16.03.2009 16.03.2014
  წს #რ 001089   ვიკასოლი   Vicasol  Belarus  22.02.2006 22.02.2011
  #r-001789  ზამიკანი   Zamikan  Turkey  02.03.2010 23.03.2012
  წს #რ/ა 000250  ფერტილობის/ორსულობის აღმომჩენი ტესტი  . Ferility/Pregnancy  USA  15.02.2007 15.02.2012
  წს #რ 002457  პროპილთიოურაცილი  . PROPYLTHIOURACIL  England  25.04.2007 25.04.2012
  #r-002420  მაკმირორი  .MACMIROR®  Italy  02.06.2010 09.06.2010
  R 0004127  "ალფა-ტოკოფეროლი ცეტატის 50% ზეთოვანი ხსნარი 0,2გ კაფსულებში"  "a-tocoferol acetatis oleosa 50% in capsules 0,2g"  Russia  12.03.2004 12.03.2009
  R 0004119  "ფოლის მჟავას ტაბლეტი 0,001გ"  "Acidi folici tablets 0,001g"  Georgia  12.03.2004 12.03.2009
  #რ-000198  ალბუტეროლის სულფატის საინჰალაციო ხსნარი 0.5%  "Albuterol Sulfate Inhalation Solution, 0.5%"  USA  23.02.2009 23.02.2014
  წს #რ 001551  "ალპრაზოლამი 0,5"  "Alprazolam 0,5"  Iran  16.06.2006 16.06.2011
  წს #რ 001234  "ამპიცილინ ტრიჰიდრატი 0,25გ"  "Ampicillin Trihydrat 0,25g"  Belarus  20.03.2006 20.03.2011
   "ამპიცილინ, ოქსაცილინ-ბორიმედი"  "Ampicillin, Oxacillin-Borimed"  Belarus  28.03.2008 03.10.2011
  წს #რ 001513  "ამპიოქსი 0,25გ"  "Ampiox 0,25g"  Georgia  25.05.2006 25.05.2011
  წს #რ 002141  "ამპისულცილინი 1,5გ"  "Ampisulcilin 1,5g"  Bulgaria  28.12.2006 28.12.2011
  #რ-000808  ასკოფენი “პ”  "ASCOPHENI""P"""  Georgia  22.06.2009 19.05.2013
  წს #რ 003412  "ბალზამი ,,ოქროს ვარსკვლავი,,"  "Balsam ,,Golden Star,,"  Vietnam  21.11.2007 21.11.2012
  წს #რ 003413  "ბალზამი ,,ოქროს ვარსკვლავი,,"  "Balsam ,,Golden Star,,"  Vietnam  21.11.2007 21.11.2012
  წს #რ 003414  "ბალზამი ,,ოქროს ვარსკვლავი,,"  "Balsam ,,Golden Star,,"  Vietnam  21.11.2007 21.11.2012
  #რ/ა_000176  ბერბერის პლანტა ტოტა/ურტიკა ურენსი  "Berberis, Planta tota/Urtica urens "  Germany  01.01.1970 25.05.2014
  R 0004478  ბერბერის პლანტა ტოტა/ურტიკა ურენსი  "Berberis, planta tota/urtica urens"  Germany  11.06.2004 11.06.2009
  წს #რ 0002396  "ბუპივაკაინის ჰიდროქლორიდი 0,5%"  "BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE 0,5%"  Poland  11.04.2007 11.04.2012
  წს #რ 002088  "კადალოლ 12,5"  "CADALOL 12,5"  India  25.12.2006 25.12.2011
  წს #რ 001013  "კაპდ/დპცა 2 1,5% გლუკოზა"  "CAPD/DPCA 2 1,5% Glucose"  Germany  03.02.2006 03.02.2011
  წს #რ 001012  "კაპდ/დპცა 3 4,25% გლუკოზა"  "CAPD/DPCA 3 4,25% Glucose"  Germany  03.02.2006 03.02.2011
  წს #რ 001011  "კაპდ/დპცა 4 2,3% გლუკოზა"  "CAPD/DPCA 4 2,3% Glucose"  Germany  03.02.2006 03.02.2011
  წს #რ 001150  "კაპტ 12,5"  "Capt 12,5"  Georgia  07.03.2006 07.03.2011
  წს #რ 003056  "კარვილექსი 12,5მგ"  "Carvilex 12,5 mg "  Bulgaria  24.08.2007 24.08.2012
  წს #რ 003055  "კარვილექსი 6,25მგ"  "Carvilex 6,25mg "  Bulgaria  24.08.2007 24.08.2012
  წს #რ 002213  "ცეფაზოლინი 1,0გ"  "Cefazolin 1,0g"  Belarus  07.02.2007 07.02.2012
  წს #რ 003232  "ცეფუროქსიმი დელტასელექტი 0,5გ"  "Ceftriaxon DeltaSelect 0,5g"  Germany  05.10.2007 05.10.2012
  R 0004216  "ცერებრუმ კომპოზიტუმ ნმ, საინექციო ხსნარი"  "Cerebrum Compositum NM, injection solution"  Germany  18.03.2004 18.03.2009
  წს #რ 000768  "ცეტროტიდი 0,25მგ"  "Cetrotide 0,25mg"  Germany  11.11.2005 11.11.2010
  R 0004222  "ჰელიდონიუმ-ჰომაკორდ ნ, წვეთები"  "Chelidonium-Homaccord N, drops"  Germany  18.03.2004 18.03.2009
  წს #რ 002034  "ციპროფლოქსაცინი 0,2% ხსნარი"  "Ciprofloxacin 0,2% solution"  Armenia  07.12.2006 07.12.2011
  #რ-000809  ციტრამონი “პ”  "CITRAMONUM ""P"""  Georgia  22.06.2009 19.05.2013
  R 0004156  კოკარბოქსილაზას ჰიდროქლორიდი  "Cocarboxylase hydrochloride0,05g"  Georgia  16.03.2004 16.03.2009
  #რ-001295  ნატრიუმის ქლორიდის ნარევის ინექცია IP (რინგერი საინექციო)  "Compound Sodium Chloride Injection IP (Ringer,s injection)"  India  05.11.2009 05.11.2014
  R 0004217  "კორ კომპოზიტუმ ნ, საინექციო ხსნარი"  "Cor Compositum N, injection solution"  Germany  18.03.2004 18.03.2009
  წს #რ 002184  "კორაქსანი 7,5მგ"  "Coraxan 7,5mg"  France  22.01.2007 22.01.2012
  R 0004192  კრალონინი ამპულა  "Cralonin, amp"  Germany  15.03.2004 15.03.2009
  წს #რ 001455  "კუზიმოლოლი 0,5%"  "Cusimolol 0,5%"  Spain  19.05.2006 19.05.2011
  R 0004214  კუტის კომპოზიტუმ ნ საინექციო ხსნარი  "Cutis Compositum N, injection solution"  Germany  18.03.2004 18.03.2009
  წს #რ 001337  "დექსამეტაზონი 0,1%"  "Dexamethason 0,1%"  Poland  14.04.2006 14.04.2011
  წს #რ 000897  "დექსამეტაზონი 0,1%"  "Dexamethasone 0,1%"  Poland  23.12.2005 23.12.2010
  წს #რ 000123  "დიანილი პდ 4 გლუკოზა 1,36%"  "Dianil pd 4 glucosae 1,36%"  Ireland  01.01.1970 23.03.2010
  წს #რ 000124  "დიანილი პდ 4 გლუკოზა 2,27%"  "Dianil pd 4 glucosae 2,27%"  Ireland  01.01.1970 23.03.2010
  წს #რ 000125  "დიანილი პდ 4 გლუკოზა 3,89%"  "Dianil pd 4 glucosae 3,86%"  Ireland  01.01.1970 23.03.2010
  R 0004208  "დიარჰელ ს, ტაბლეტები"  "Diarheel S, tablets"  Germany  15.03.2004 15.03.2009
  წს #რ 001477  დოკტორ ტაისი ევკალიპტი  "Dr, Theiss eucalipt"  Germany  19.05.2006 19.05.2011
  წს #რ 001376  ედიცინ 1გ  "Edicin 0,5g"  Slovenia  25.04.2006 25.04.2011
  R 0004205  "ენგისტოლი, ტაბლეტები"  "Engysto, tablets"  Germany  15.03.2004 15.03.2009
  R 0004223  "ეუფორბიუმ კომპოზიტუმ ნ, წვეთები"  "Euphorbium comp. N, musture"  Germany  18.03.2004 18.03.2009
  წს #რ 001038  "ეუფილინი 0,15გ"  "Euphylline 0,15g"  Belarus  10.02.2006 10.02.2011
  წს #რ 000954  "ვალერიანის ექსტრაქტი 0,02გ"  "Extractum Valerianae 0,02g"  Belarus  28.12.2005 28.12.2010
  წს #რ 001307  "ფიდატო 1გ/3,5მლ"  "Fidato 1g/3,5ml"  Italy  14.04.2006 14.04.2011
  წს #რ/ა 000122  "თევზის ქონი საკვები, ნივრის ზეთით"  "Fish oil supliment, with garlic oil"  Russia  31.07.2006 31.07.2011
  წს #რ 001302  "ფლოჰეილი 0,5მგ"  "Flohale 0,5mg"  India  14.04.2006 14.04.2011
  წს #რ 002140  "ფურადონინი 0,05გ"  "Furadonin 0,05g"  Belarus  28.12.2006 28.12.2011
  R 0004225  "გალიუმ-ჰელ ნ, წვეთები"  "Galium-Heel N, Drops"  Germany  18.03.2004 18.03.2009
  R 0004213  "გალიუმ-ჰელ ნ, საინექციო ხსნარი"  "Galium-Heel N, injection solution"  Germany  18.03.2004 18.03.2009
  #რ/ა_000179  გენციდო 1%  "Gencydo 1%, "  Germany  25.05.2009 25.05.2014
  #რ/ა_000180  გენციდო 5%  "Gencydo 5%,"  Germany  25.05.2009 25.05.2014
  წს #რ 002031  "გენტამიცინი 0,1%"  "Gentamycin 0,1%"  Russia  07.12.2006 07.12.2011
  წს #რ 001336  "გენტანიცინი 0,3%"  "Gentamycin 0,3%"  Poland  14.04.2006 14.04.2011
  წს #რ 002683  "გენტამიცინ 0,3%"  "Gentamycin 0,3%"  Bulgaria  22.06.2007 22.06.2012
  R 0004418  "გლუკოზა 5%, 10%"  "Glucose 5%, 10%"  Spain  02.06.2004 02.06.2009
  R 0004131  "გრანდიტროპინი 5მგ/1,5მლ"  "Granditropin 5mg/1,5ml"  Austria  15.03.2004 15.03.2009
  R 0004221  "გინეკოჰელ ნ, წვეთები"  "Gynecoheel N, drops"  Germany  18.03.2004 18.03.2009
  R 0004218  "ჰეპარ კომპოზიტუმ ნ, საინექციო ხსნარი"  "Hepar compositum N, injection solution"  Germany  18.03.2004 18.03.2009
  წს #რ 002728    "Hepatitis B Immunoglobulin P Behring,"  Germany  01.01.1970 25.06.2012
  R 0004584  "ჰეპათრომბინ ,,ჰ"""  "Hepatrombin ,,H''"  Yugoslavia  01.01.1970 10.08.2009
  R 0004585  "ჰეპათრომბინ ,,ჰ"""  "Hepatrombin ,,H''"  Yugoslavia  01.01.1970 10.08.2009
  R 0004207  "ჰეპელი, ტაბლეტები"  "Hepeel, tablets"  Germany  15.03.2004 15.03.2009
  R 0004220  "ჰორმელ სნ, წვეთები"  "Hormeel SN,drops"  Germany  18.03.2004 18.03.2009
  წს #რ 000759  "ჰიდროცორტიზონ-პოს ნ 2,5%"  "Hydrocortison-Pos N 2,5%"  Germany  11.11.2005 11.11.2010
  R 0004206  "კლიმაკტ-ჰელი, ტაბლეტი"  "Klimakt-Heel, tablets"  Germany  15.03.2004 15.03.2009
  R 0004243  "ლითიუმელი, ტაბლეტები"  "Lithiumeel, tablets"  Germany  15.03.2004 15.03.2009
  R 0004224  "ლიმფომიოზოტ ნ, წვეთები"  "Lymphomyosot N, Drops"  Germany  18.03.2004 18.03.2009
  R 0004219  "ლიმფომიოზოტ ნ, საინექციო ხსნარი"  "Lymphomyosot N, injection solution"  Germany  18.03.2004 18.03.2009
  R 0004210  "ლიმფომიოზოტი, ტაბლეტები"  "Lymphomyosot, tablets"  Germany  15.03.2004 15.03.2009
  R 0004140  "მანინილი 1,75"  "Maninil 1,75"  Germany  15.03.2004 15.03.2009
  R 0004141  "მანინილი 3,5"  "Maninil 3,5"  Germany  15.03.2004 15.03.2009
  წს #რ 001206  წითელას ცოცხალი ატენუირებული ვაქცინა  "Measles Vaccine Live, atenuated"  India  20.03.2006 20.03.2011
  წს #რ 001207  წითელას ცოცხალი ატენუირებული ვაქცინა  "Measles Vaccine Live, atenuated"  India  20.03.2006 20.03.2011
  წს #რ 001205  "წითელას, ყბაყურას და წითურასატენუირებული ვაქცინა წ.ყ.წ."  "Measles, Mumps, and Rubella Vaccine Live, atenuated-M.M.R."  India  20.03.2006 20.03.2011
  R 0004199  მეტრო-ადნექს-ინელი ამპულა  "Metro-adnex-Injeel, ampoules"  Germany  15.03.2004 15.03.2009
  წს #რ 003270  "მეტრონიდაზოლი 0,5% - ხსნარი ი/ვ ინექციისათვის"  "Metronidazol 0,5% - solution for i/v injection"  Armenia  01.01.1970 16.10.2012
  #რ-000855  "მიდრიაცილი 1,.0%"  "MYDRIACYL 1,0% "  Belgium  06.07.2009 06.07.2014
  წს #რ 001083  "ნატრიუმის ქლორიდი 0,9%"  "Natrii Chloridum 0,9%"  Bulgaria  22.02.2006 22.02.2011
  R 0004209  "ნევროჰელ ნ, ტაბლეტები"  "Nervoheel N, Tablets"  Germany  15.03.2004 15.03.2009
  R 0004197  "ნეურალგო-რეუმ-ინელი,ამპულა"  "Neuralgo-Rheum-injeel, amp"  Germany  15.03.2004 15.03.2009
  R 0004380  "ნოვოკაინი 0,5% საინექციო ხსნარი"  "Novocaine 0,5% pro injectionibus"  Georgia  24.05.2004 24.05.2009
  წს #რ 000126  "ნუტრინილი პდ 4 1,1%"  "Nutrinil pd 4 1,1%"  Ireland  01.01.1970 23.03.2010
  #რ-000333  მალამო უზნაძე-მჭედლიშვილი #1  "OINTMENT ""UZNADZE-MCHEDLISHVILI"" #1"  Georgia  23.03.2009 23.05.2013
  #რ-000334  მალამო უზნაძე-მჭედლიშვილი #2  "OINTMENT ""UZNADZE-MCHEDLISHVILI"" #2"  Georgia  23.03.2009 23.05.2013
  R 0004211  "ოსტეოჰელ ს, ტაბლეტები"  "Osteoheel S, tablets"  Germany  15.03.2004 15.03.2009
  R 0004201  ოვარიუმ კომპოზიტუმ ამპულა  "Ovarium compositum, amp"  Germany  15.03.2004 15.03.2009
  R 0004126  "ოქსოლინის მალამო 0,25%"  "Oxolini Ungventum 0,25%"  Russia  12.03.2004 12.03.2009
  წს #რ 001568  "ოქსივინი 0,025%"  "Oxyvin 0,025%"  Georgia  26.06.2006 26.06.2011
  წს #რ 001569  "ოქსივინი 0,05%"  "Oxyvin 0,05%"  Georgia  26.06.2006 26.06.2011
  R 0004283  "პარაცეტამოლი 0,5გ"  "Paracetamol 0,5g"  Georgia  07.05.2004 07.05.2009
  წს #რ/ა 000022  პო დარკო  "Pau D,Arco"  USA  30.03.2006 30.03.2011
  #რ-000621  პეროქსიგელი 3.0  "Peroxygel 3,0"  Poland  19.05.2009 19.05.2014
  R 0004191  "პლაცენტა კომპოზიტუმი, ამპულა"  "Placenta compositum, amp"  Germany  15.03.2004 15.03.2009
  წს #რ 001258  "პრედნიზოლონის მალამო 0,5%"  "Prednisolon ointment 0,5%"  Belarus  22.03.2006 22.03.2011
  წს #რ 002147  პროპოვანი (საინექციო პროპოფოლი 1%)  "PROPOVAN, (PROPOFOL INJECTION 1%) "  India  28.12.2006 28.12.2011
  R 0004248  "ფსორინოჰელ, წვეთები"  "Psorinoheel, liq"  Germany  15.03.2004 15.03.2009
  წს #რ 001063  "რინგერი 0,9%"  "Ringer 0,9%"  Armenia  17.02.2006 17.02.2011
  წს #რ 003306  "როვამიცინი 1,5მლნ მე"  "Rovamycine 1,5mln me"  France  19.10.2007 19.10.2012
  #რ-000197  შ2 რაცეპინეფრინის საინჰალაციო ხსნარი UშP 2.25%  "S2 Racepinephrine Inhalation Solution, USP 2.25% "  USA  23.02.2009 23.02.2014
  R 0004193  "საბალ-ჰომაკორდი, ამპულა"  "Sabal-Homacord, amp"  Germany  15.03.2004 15.03.2009
  R 0004247  "საბალ-ჰომაკორდი, წვეთები"  "Sabal-Homacord, liq"  Germany  15.03.2004 15.03.2009
  წს #რ 002164  "ნატრიუმის ქლორიდი 0,9%"  "SODIUM CHLORIDE 0,9% "  Romania  16.01.2007 16.01.2012
  R 0004419  ნატრიუმის ქლორიდი 0.9% 500მლ  "Sodium chloride 0,9% 500ml"  Spain  02.06.2004 02.06.2009
  წს #რ 001062  "ნატრიუმის ქლორიდი 0,9%"  "Sodium Chloride 0,9%"  Armenia  17.02.2006 17.02.2011
  #რ-001261  ნატრიუმის ქლორიდის იზოტონური ხსნარი  "Sodium CHLORIDE 0,9%"  Germany  28.10.2009 28.10.2014
  წს #რ 001452  "ნატრიუმის ქლორიდი 0,9%"  "Sodium Chloride 0,9%"  Spain  17.05.2006 02.06.2009
  R 0004215  "სოლიდაგო კომპოზიტუმ სნ, საინექციო ხსნარი"  "Solidago Compositum SN, injection solution"  Germany  18.03.2004 18.03.2009
  წს #რ 002409  ფოლიკულინის 0.05% ხსნარი ზეთში საინექციო  "Solutio Folliculinum oleosa 0,05% pro injectionibus"  Georgia  11.04.2007 11.04.2012
  წს #რ 002410  ფოლიკულინის 0.1% ხსნარი ზეთში საინექციო  "Solutio Folliculinum oleosa 0,1% pro injectionibus"  Georgia  11.04.2007 11.04.2012
  #რ-001551  ფურაცილინი  "SOLUTIO FURACILINI 0,02%"  Georgia  08.01.2010 21.09.2010
  #რ-001552  ფურაცილინი  "SOLUTIO FURACILINI 0,02%"  Georgia  08.01.2010 21.09.2010
  #რ-001556  რივანოლი  "SOLUTIO RIVANOLI 0,1%"  Georgia  08.01.2010 21.09.2010
  #რ-001557  რივანოლი  "SOLUTIO RIVANOLI 0,1%"  Georgia  08.01.2010 21.09.2010
  R 0004200  სპასკუპრელი ამპულა  "Spascupreel, amp"  Germany  15.03.2004 15.03.2009
  R 0004204  "სტრუმელ ტ, ტაბლეტი"  "Strumeel T, tablets"  Germany  15.03.2004 15.03.2009
  R 0004125  "რექტალური სუპოზიტორია პარაცეტამოლით 0,1გ საბავშვო "  "Suppositories rectal cum paracetamol 0,1g pro infantibus"  Russia  12.03.2004 12.03.2009
  წს #რ 003602  "სინაფლანის მალამო 0,025%"  "Synaflani Ointment 0,025%"  Russia  25.12.2007 25.12.2012
  წს #რ 001644  "სიროფი კალციუმით, იოდით, რკინით (+2) და ვიტამინებით "  "Syrupus Calcium, jod, iron (2+), and Vitamins"  Georgia  14.07.2006 14.07.2011
  R 0004227  "სიზიუმ კომპოზიტუმ, წვეთები"  "Syzyum compositum, drops"  Germany  18.03.2004 18.03.2009
  R 0004267  "ტაბექსი 1,5მგ"  "Tabex 1,5mg"  Bulgaria  21.04.2004 21.04.2009
  R 0004450  "ფაციფლოგინის ტაბლეტები 0,025"  "Tabulettae Fatsiflogini 0,025"  Georgia  11.06.2004 11.06.2009
  R 0004246  "ტარტაფედრელ ნ, წვეთები"  "Tartaphedreel N, liq"  Germany  15.03.2004 15.03.2009
  R 0004102  ტიმოპრესსი  "Timopress 0,25%"  India  09.02.2004 09.02.2009
  R 0004271  ტოტემა  "Tot""hema"  France  31.07.2006 08.04.2009
  R 0004194  "უბიქინონ კომპოზიტუმ, ამპულა"  "Ubichinon compositum, amp"  Germany  15.03.2004 15.03.2009
   მალამო “უზნაძე-მჭედლიშვილი - 1”  "Unduentum ""Uznadze-Mchedlishvili-1"""  Georgia  23.05.2008 23.05.2013
   მალამო “უზნაძე-მჭედლიშვილი - 2”  "Unduentum ""Uznadze-Mchedlishvili-2"""  Georgia  23.05.2008 23.05.2013
  წს #რ 000677  "ოქსოლინის მალამო 0,25%"  "Unguentum Oxolini 0,25%"  Ukraine  28.10.2005 28.10.2010
  #რ-000106  ოქსოლინის მალამო 0.25%  "Unguentum Oxolini 0,25%"  Russia  02.02.2009 02.02.2014
  R 0004159  "V-ოპტიკი 0,25%"  "V-optic 0,25%"  Israel  25.03.2004 25.03.2009
  R 0004160  "V-ოპტიკი 0,5%"  "V-optic 0,5%"  Israel  25.03.2004 25.03.2009
  R 0004228  "ვიბურკოლ ნ, სანთლები"  "Viburcol N, suppositories"  Germany  18.03.2004 18.03.2009
  წს #რ 000766  ვირაზოლი 1გ/მლ  "Virazole 0,1g/ml"  Switzerland  11.11.2005 11.11.2010
  R 0004505  ზელოქსიმი 7.5მგ ტაბლეტი  "Zeloxim 7,5mg tab."  Turkey  29.06.2004 29.06.2009
   "ზოლადექსი 3,6 მგ"  "Zoladex 3,6 MG"  Great Britain  04.06.2008 04.06.2013
  წს #რ/ა 000285  მწვანე ფარი ბალახეული ნაკრები IX (თირკმლის)  "ЗЕЛЕНЫЙ ЩИТ Травяной сбор IX (печеночный), "  The Netherlands  25.04.2007 25.04.2012
  #r-007680  ატრამი 12,5  ®ATRAM 12,5  Czech Republic  25.04.2012 01.01.1970
  #r-007681  ატრამი 25  ®ATRAM 25  Czech Republic  25.04.2012 01.01.1970
  #r-007679  ატრამი 6,25  ®ATRAM 6,25  Czech Republic  25.04.2012 01.01.1970
     #r-003456#r-00345    01.01.1970 01.01.1970
  წს #რ 003076  10 დ  10 D  India  24.08.2007 25.04.2012
  №რ-001593  გლუკოზას საინფუზიო ხსნარი 10%  10% GLUCOSE INTRAVENOUS INFUSION  Armenia  18.01.2010 16.10.2012
  #რ/ა_000207  100% რძის შრატის ცილა  100 % Whey Protein  Czech Republic  13.07.2009 13.07.2014
  #r-007885  10დე  10D  India  18.05.2012 18.05.2017
  #r-007796  3% წყალბადის ზეჟანგი  3% Hydrogen Peroxide  Georgia  10.05.2012 10.05.2017
  #r-008374  3% წყალბადის ზეჟანგის ხსნარი  3% HYDROGEN PEROXIDE SOLUTION  Georgia  09.07.2012 10.05.2017
  R 0004057  5-ფლუოროურაცილ ებევე  5-Fluorouracil-Ebewe  austria  22.01.2004 22.01.2009
  წს #რ 002704  5-ნოკი  5-Nok  Slovenia  22.06.2007 22.06.2012
  #r-008321  5-ნოკი  5-Nok  Slovenia  04.07.2012 04.07.2017
  #რ-000559  5-ფტორურაცილი - ებევე  5-Фторурацил -Эбеве  Austria  13.05.2009 13.05.2014
  #რ-000560  5-ფტორურაცილი - ებევე  5-Фторурацил -Эбеве  Austria  13.05.2009 13.05.2014
  #რ-000561  5-ფტორურაცილი - ებევე  5-Фторурацил -Эбеве  Austria  13.05.2009 13.05.2014
  წს #რ 001061  5% გლუკოზა ინტრავენური ინფუზიისათვის  5% Glucose Intravenous Infusion  Armenia  17.02.2006 17.02.2011
  #r-004102  გლუკოზის 5% საინფუზიო ხსნარი  5% GLUCOSE INTRAVENOUS INFUSION  Armenia  06.12.2010 17.02.2011
  #r-007797  5% იოდის სპირტიანი სხნარი  5% Solution Iodi Spirituosa  Georgia  10.05.2012 10.05.2017
  r-596/o/1.3  5% გლუკოზა ინტრავენური საინფუზიო  5% w/v Glucose Intravenous Infusion  Germany  04.11.2008 04.11.2013
  წს #რ 0002394  5დე  5D  India  11.04.2007 11.04.2012
  #r-007884  5დე  5D  India  18.05.2012 18.05.2017
  წს #რ 003054  ა-ფერინ ფორტე  A-ferin forte  Turkey  24.08.2007 24.08.2012
  წს #რ 003462  ა-ფერინ პლუს პედიატრიული სიროფი  A-ferin PLUS Pediatric Syrup  Turkey  05.12.2007 05.12.2012
  #რ-001107  ა-ფერინ ფორტე  A-ferin® forte  Turkey  07.09.2009 24.08.2012
  წს #რ 003134  აბაკტალი 400მგ  Abactal 400mg  Slovenia  01.01.1970 12.09.2012
  წს #რ 003133  აბაკტალი 400მგ/5მლ  Abactal 400mg/5ml  Slovenia  01.01.1970 12.09.2012
  #რ-000864  აბამუნი  Abamune  India  13.07.2009 13.07.2014
  #r-006706  აბერგინი  Abergin®  Russia  06.12.2011 06.12.2016
  წს #რ 002922  აბროლენი  Abrolen  Greece  25.07.2007 15.02.2012
  r/a-681/o/1.5  აბსორბანტი-ცე  Absorbent-C  USA  15.12.2008 15.12.2013
  წს #რ 003356  აკატინოლ მემენტინი  Acatinol Memantin  Germany  06.11.2007 06.11.2012
  #რ-000444  აცც 100  ACC 100  Germany  13.04.2009 13.04.2014
  R 0004293  აცც 100  ACC 100  Germany  23.04.2004 23.04.2009
  #რ-000445  აცც 200  ACC 200  Germany  13.04.2009 13.04.2014
  R 0004294  აცც 200  ACC 200  Germany  23.04.2004 23.04.2009
  #რ-000067  აცც 200  ACC 200mg  Germany  26.01.2009 26.01.2014
  #რ-000447  აცც ცხელი სასმელი  ACC Hot Drink  Germany  13.04.2009 13.04.2014
  #რ-000448  აცც ცხელი სასმელი  ACC Hot Drink  Germany  13.04.2009 13.04.2014
  R 0004295  აცც ცხელი დასალევი  ACC Hot drink  Germany  23.04.2004 23.04.2009
  #რ-000065  აცც საბავშვო- ხველის საწინააღმდეგო სიროფი  ACC Junior  Germany  26.01.2009 26.01.2014
  #რ-000066  აცც საბავშვო- ხველის საწინააღმდეგო სიროფი  ACC Junior  Germany  26.01.2009 26.01.2014
  #რ-000446  აცც ლონგი  ACC Long  Germany  13.04.2009 13.04.2014
  R 0004292  აცც ლონგი  ACC Long  Germany  23.04.2004 23.04.2009
  #რ/ა_000237  აქსელანი  ACCELAN  Georgia  12.10.2009 12.10.2014
  #რ-000131  აკუზიდი  Accuzide  Germany  09.02.2009 09.02.2014
  #რ-000245  აცერბინი  Acerbine  Austria  09.03.2009 09.03.2014
  #r-002570  აცერბინი მალამო  Acerbine ointment  Austria  16.06.2010 09.03.2014
  წს #რ/ა 000413  აცეროლა  ACEROLA  Switzerland  28.12.2007 28.12.2012
  #რ-001193  აცეტამინოფენის ტაბლეტი  ACETAMINOPHEN TABLET U.S.P.  India  05.10.2009 05.10.2014
  #r-002513  აცეტილცისტეინი LPH®  Acetilcisteina LPH®  Romania  16.06.2010 11.08.2011
   აცეტილსალიცილის მჟავა  Acetilsalicylic Acid  Belarus  24.11.2008 24.11.2013
  r-693/o/1.14  აცეტილსალიცილის მჟავა  Acetilsalicylic Acid  Russia  22.12.2008 22.12.2013
  #r-004257  აცეტილცისტეინი  Acetylcysteine  Georgia  28.12.2010 28.12.2015
  #r-004379  აცეტილცისტეინი  Acetylcysteine  Georgia  17.01.2011 28.12.2015
  #რ-001486  აცეტილსალიცილის მჟავა  Acetylsalicylic acid  Georgia  21.12.2009 03.04.2012
  #r-002737  აცეტილსალიცილის მჟავა  Acetylsalicylic Acid  Georgia  08.07.2010 08.07.2015
  #r-002483  აცეტილსალიცილის მჟავა  Acetylsalicylic Acid  Ukraine  14.06.2010 14.06.2015
  #r-003283  აცეტილსალიცილის მჟავა  Acetylsalicylic Acid  Russia  13.09.2010 13.09.2015
  #რ-004747  აცეტილსალიცილის მჟავა  Acetylsalicylic Acid  Russia  10.03.2011 13.09.2015
  #r-001818  აცეტილსალიცილის მჟავა  Acetylsalicylic Acid  Republic of Belarus  09.03.2010 24.11.2013
  #r-007497  აცეტილსალიცილის მჟავა  Acetylsalicylic Acid  Georgia  02.04.2012 02.04.2017
  #r-003359  აცეტილსალიცილის მჟავა-უბფ  Acetylsalicylic Acid - UBF  Russia  21.09.2010 21.09.2015
  #რ-004950  აცეტილსალიცილის მჟავა-დარნიცა  ACETYLSALICYLIC ACID-DARNITSA  Ukraine  07.04.2011 07.04.2016
  #რ-000449  აციკი  Acic  Germany  13.04.2009 13.04.2014
  R 0004296  აციკი  Acic  Germany  23.04.2004 23.04.2009
  #რ-004610  აციკი  Acic®  Germany  15.02.2011 13.04.2014
  #r-003689  აციკლოვირი–წითელი A  Acicllovir-Tsiteli A  India  05.11.2010 05.11.2015
  წს #რ 002934  აციკლოვირი  Aciclovir  Ukraine  01.01.1970 02.08.2012
  წს #რ 003579  აციკლოვირი  ACICLOVIR  England  25.12.2007 25.12.2012
  #რ-000642  აციკლოვირი  Aciclovir  Belarus  01.06.2009 01.06.2014
  წს #რ 003580  აციკლოვირი  ACICLOVIR  England  25.12.2007 25.12.2012
  #r-003275  აციკლოვირი  Aciclovir  Russia  13.09.2010 13.09.2015
  #r-003286  აციკლოვირი  Aciclovir  Russia  13.09.2010 13.09.2015
  #r-007930  აციკლოვირ-ფარმაკი  Aciclovir-FARMAK  Ukraine  28.05.2012 28.05.2017
  #r-006757  აციკლოვირი-წითელი A  ACICLOVIR-TSITELI A  Romania  14.12.2011 14.12.2016
  #r-002664  აცეტილსალიცილის მჟავა 500მგ  ACID ACETILSALICILIC 500mg  Romania  02.07.2010 29.06.2012
  #რ-004333  ალენდრონის მჟავა ეკოსისი  Acido Alendronico Ecosis  Portugal  23.02.2009 23.02.2014
  წს #რ 001235  აცეტილსალიცილის მჟავა  Acidum Acetylsalicilicum  Belarus  20.03.2006 20.03.2011
  R 0004627  აცეტილ სალიცილის მჟავა  Acidum Acetylsalicylicum  Georgia  30.08.2004 30.08.2009
  წს #რ 002377  აცეტილსალიცილის მჟავა  Acidum acetylsalicylicum  Georgia  01.01.1970 03.04.2012
  წს #რ 001129  აცეტილ სალიცილის მჟავა-დარნიცა  Acidum Acetylsalicylicum-Darnica  Ukraine  28.02.2006 28.02.2011
  წს #რ 001490  ამინოკაპრონმჟავა  Acidum Aminocapronicum  Armenia  19.05.2006 19.05.2011
  #r-005055  ამინოკაპრონის მჟავა 5%  ACIDUM AMINOCAPRONICUM 5%  Republic of Armenia  15.04.2011 15.04.2016
  წს #რ 001967  ასკორბინის მჟავა  Acidum ascorbinicum  Belarus  07.12.2006 07.12.2011
  წს #რ 002474  ასკორბინის მჟავა  Acidum Ascorbinicum  Georgia  25.04.2007 25.04.2012
  წს #რ 002481  ასკორბინის მჟავა-დარნიცა  Acidum Ascorbinicum- Darnitsa  Ukraine  25.04.2007 25.04.2012
  #r-007442  ასკორბინის მჟავა-დარნიცა  Acidum Ascorbinicum- Darnitsa  Ukraine  26.03.2012 26.03.2017
  #რ-000285  ბორის მჟავა  Acidum Boricum  Georgia  16.03.2009 16.03.2014
  R 0004072  ბორის მჟავა  Acidum Boricum  Georgia  04.02.2004 04.02.2009
  #რ-000173  ფოლის მჟავა  Acidum Folicum  Georgia  16.02.2009 16.02.2014
  #r-005609  აცივირი თვალის მალამო  Acivir Eye Ointment  India  29.06.2011 29.06.2016
  წს #რ 001570  აკლასტა  Aclasta 5mg/100ml  Switzerland  26.06.2006 26.06.2011
  #r-005673  აკლასტა  Aclasta®  Switzerland  18.07.2011 18.07.2016
  #რ/ა_000172  ტილჭირი D20  Aconitum napellus D20  Germany  01.01.1970 25.05.2014
  R 0004481  აკონიტი ღჰ D20  Aconitum napellus Rh D20  Germany  11.06.2004 11.06.2009
  #რ/ა_000171  ტილჭირი ღჰ D3  Aconitum napellus Rh D3  Germany  01.01.1970 25.05.2014
  R 0004480  აკონიტი ღჰ D3  Aconitum napellus Rh D3  Germany  11.06.2004 11.06.2009
  r-373/o/3.3  კოთხუჯის ფესურები  Acori Calami rizomata  Georgia  10.07.2008 10.07.2013
  #რ-001498  აკრეტანი-სანოველი  ACRETAN-SANOVEL  Turkey  28.12.2009 28.12.2014
  #რ-001499  აკრეტანი-სანოველი  ACRETAN-SANOVEL  Turkey  28.12.2009 28.12.2014
  #r-001745  აკრეტანი-სანოველი  ACRETAN-SANOVEL  Turkey  22.02.2010 28.12.2014
  #რ-001111  აქტი_HIB 10მკგ/0.5მლ  Act-HIB 10mg/0.5ml  France  14.09.2009 14.09.2014
  #რ-000719  აქტემრა 20მგ/მლ  Actemra 20 mg/ml  Japan  08.06.2009 05.05.2014
  #რ-000720  აქტემრა 20მგ/მლ  Actemra 20 mg/ml  Japan  08.06.2009 05.05.2014
  #რ-000721  აქტემრა 20მგ/მლ  Actemra 20 mg/ml  Japan  08.06.2009 05.05.2014
  წს #რ 003351  აქტიფედი  Actifed  Germany  30.10.2007 30.10.2012
  წს #რ 003352  აქტიფედი  Actifed  Germany  06.11.2007 06.11.2012
  #რ-005208  აქტიფედი  Actifed*  Germany  10.05.2011 06.11.2012
  #რ-001544  აქტიფედი  ActifedTM  Germany  31.12.2009 30.10.2012
  #რ-000987  აქტილიზე  Actilyse  Germany  03.08.2009 03.08.2014
  R 0004431  აქტილაისი  Actilyse  Germany  04.06.2004 04.06.2009
  წს #რ/ა 000094  აქტიმარინ კალცი  Actimarin calcii  Russia  14.07.2006 14.07.2011
  #რ-001146  აქტინაკი 100  ACTINAC 100  India  21.09.2009 21.09.2014
  #რ-001147  აქტინაკი პლუსი  ACTINAC PLUS  India  21.09.2009 21.09.2014
  #r-003457  აქტიპოლი  ACTIPOL  Russia  05.10.2010 05.10.2015
   აქტივირებული ნახშირი  Activated Charcoal  Ukraine  20.10.2008 20.10.2013
  #r-003213  აქტივირებული ნახშირი-უბფ  Activated Charcoal - UBP  Russia  06.09.2010 06.09.2015
  #r-006751  გაქტივებული ნახშირი მს  Activated Charcoal MS  Russia  13.12.2011 13.12.2016
  წს #რ 003266  აკტოსი  Actos  USA  16.10.2007 16.10.2012
  წს #რ 001599  აქტოვეგინი  Actovegin  Austria  29.06.2006 29.06.2011
  წს #რ 001600  აქტოვეგინი  Actovegin  Austria  29.06.2006 29.06.2011
  წს #რ 001601  აქტოვეგინი  Actovegin  Austria  29.06.2006 29.06.2011
  წს #რ 002666  აქტოვეგინი  Actovegin  Austria  01.01.1970 13.06.2012
   აქტოვეგინი  Actovegin  Austria  29.12.2008 29.06.2011
  #რ-000313  აქტოვეგინი  Actovegin  Austria  16.03.2009 13.06.2012
  #რ-000314  აქტოვეგინი  Actovegin  Austria  16.03.2009 29.06.2011
  წს #რ 001602  აქტოვეგინი  Actovegin  Austria  29.06.2006 29.06.2011
  წს #რ 002665  აქტოვეგინი საინფუზიო ხსნარი (დექსტროზის ხსნარში) 10%  Actovegin solution for infusion (with dextrosae) 10%  Austria  01.01.1970 13.06.2012
  წს #რ 002667  აქტოვეგინი საინექციო ხსნარი  Actovegin solution for injection  Austria  01.01.1970 13.06.2012
  წს #რ 002668  აქტოვეგინი საინექციო ხსნარი  Actovegin solution for injection  Austria  01.01.1970 13.06.2012
  #r-004186  აქტოვეგინი  Actovegin®  Austria  20.12.2010 20.12.2015
  #r-004202  აქტოვეგინი  Actovegin®  Austria  20.12.2010 20.12.2015
  #r-004203  აქტოვეგინი  Actovegin®  Austria  20.12.2010 20.12.2015
  #r-004204  აქტოვეგინი  Actovegin®  Austria  20.12.2010 20.12.2015
  #r-004205  აქტოვეგინი  Actovegin®  Austria  20.12.2010 20.12.2015
  #r-004206  აქტოვეგინი  Actovegin®  Austria  20.12.2010 20.12.2015
  #r-004207  აქტოვეგინი  Actovegin®  Austria  20.12.2010 20.12.2015
  #r-004208  აქტოვეგინი  Actovegin®  Austria  20.12.2010 20.12.2015
  #r-004209  აქტოვეგინი  Actovegin®  Austria  20.12.2010 20.12.2015
  #r-005487  აქტოვეგინი  Actovegin®  Austria  11.06.2011 20.12.2015
  #r-005455  აქტოვეგინი  Actovegin®  Austria  08.06.2011 20.12.2015
  r-585/o/1.4  აქტრაპიდი  Actrapid  Denmark  27.10.2008 27.10.2013
  r-585/o/1.3  აქტრაპიდი პენფილი  Actrapid Penfill  Denmark  27.10.2008 27.10.2013
  წს #რ 003387  აკუპანი  ACUPAN  France  13.11.2007 13.11.2012
  #r-002435  აკუპანი  ACUPAN®  France  04.06.2010 13.11.2012
  #r-002834  ACWY ვაქსი  ACWY Vax®  Belgium  21.07.2010 05.03.2012
  წს #რ 000594  აციკლოსტადი  Acyclostad  Germany  21.09.2005 21.09.2010
  წს #რ 002179  აციკლოსტადი  Acyclostad  Germany  22.01.2007 22.01.2012
  წს #რ 002180  აციკლოსტადი  Acyclostad  Germany  22.01.2007 22.01.2012
  წს #რ 002181  აციკლოსტადი  Acyclostad  Germany  22.01.2007 22.01.2012
  წს #რ 002370  აციკლოსტადი  Acyclostad  Germany  03.04.2007 03.04.2012
  #r-003468  აციკლოსტადი  Acyclostad®  Germany  05.10.2010 03.04.2012
  წს #რ 001073  აციკლოვიდი  Acyclovid  Georgia  22.02.2006 22.02.2011
  წს #რ 001074  აციკლოვიდი  Acyclovid  Georgia  22.02.2006 22.02.2011
  #r-004555  აციკლოვიდი  ACYCLOVID  Georgia  07.02.2011 07.02.2016
  #r-004566  აციკლოვიდი  ACYCLOVID  Georgia  07.02.2011 07.02.2016
  წს #რ 000749  აციკლოვირი  Acyclovir  Georgia  11.11.2005 11.11.2010
  #r-003611  აციკლოვირი  ACYCLOVIR  Georgia  27.10.2010 27.10.2015
  #r-008448  აციკლოვირი კრემი  Acyclovir Cream  Moldavian Republic  16.07.2012 16.07.2017
  #r-007143  აციკლოვირი დენკი 200  Acyclovir Denk 200  Germany  13.02.2012 13.02.2017
  #r-002906  აციკლოვირი დენკი 5%  Acyclovir Denk 5%  Germany  26.07.2010 25.07.2012
  #r-006973  აციკლოვირი დენკი 5% კრემი  Acyclovir Denk 5% Cream  Germany  17.01.2012 17.01.2017
  წს #რ 002872  აციკლოვირ დენკი 200  Acyclovir Denk 200  Germany  25.07.2007 25.07.2012
  წს #რ 002873  აციკლოვირ დენკი 5%  Acyclovir Denk 5%  Germany  01.01.1970 25.07.2012
  #r-003103  აციკლოვირ-აკრი  ACYCLOVIR-AKRI®  Russia  23.08.2010 23.08.2015
  #r-004111  აციტაბინი 1გ  Acytabin 1gTM  India  08.12.2010 27.05.2014
  #r-004112  აციტაბინი 200მგ  Acytabin 200 mgTM  India  08.12.2010 27.05.2014
  წს #რ 001993  ადალატ ეს ელ  Adalat SL  Germany  20.11.2006 20.11.2011
  r-214/o/1.9  ადაპტოლი-ავერსი  ADAPTOL-AVERSI  Georgia  19.05.2008 19.05.2013
  r-214/o/1.10  ადაპტოლი-ავერსი  ADAPTOL-AVERSI  Georgia  19.05.2008 19.05.2013
  r-693/o/1.11  ედნოკი-ენი  ADDNOK-N  India  22.12.2008 22.12.2013
  r-693/o/1.12  ედნოკი-ენი  ADDNOK-N  India  22.12.2008 22.12.2013
  წს #რ 000247  ადელფანი-ეზიდრექსი  Adelphan-Ezidrex  India  01.01.1970 01.01.1970
  #r-002211  ადელფანი-ეზიდრექსი  Adelphane®-Esidrex®  India  07.05.2010 07.05.2015
  #r-007514  ადენიტ ფორტე  Adenit Forte  Georgia  04.04.2012 04.04.2017
  წს #რ 003275  ადენო-რიცი  ADENO-Ritz  Georgia  01.01.1970 16.10.2012
  #r-005081  ადენო-რიცი  Adeno-Ritz®  Georgia  15.04.2011 16.10.2012
  წს #რ 002985  ადენოცინი  Adenocin  Georgia  09.08.2007 09.08.2012
  წს #რ 002986  ადენოცინ პლუსი  Adenocin Plus  Georgia  09.08.2007 09.08.2012
  #რ-001260  ადენოფორტი საინექციო  ADENOFORT injection  Pakistan  28.10.2009 28.10.2014
  #r-006056  ნატრიუმის ადენოზინტრიფოსფატი  ADENOSINTRIPHOSPHATE SODIUM  Ukraine  14.09.2011 24.11.2013
  #r-006057  ნატრიუმის ადენოზინტრიფოსფატი  ADENOSINTRIPHOSPHATE SODIUM  Ukraine  14.09.2011 24.11.2013
  #r-007066  ნატრიუმის ადენოზინტრიფოსფატი-დარნიცა  ADENOSINTRIPHOSPHATE SODIUM-DARNITSA  Ukraine  30.01.2012 24.11.2013
  #r-007067  ნატრიუმის ადენოზინტრიფოსფატი-დარნიცა  ADENOSINTRIPHOSPHATE SODIUM-DARNITSA  Ukraine  30.01.2012 24.11.2013
  #r-006975  ადენურიკი 120მგ  Adenuric® 120mg  Germany  17.01.2012 16.01.2017
  #r-006935  ადენურიკი 80მგ  Adenuric® 80mg  Germany  16.01.2012 16.01.2017
  #r-006908  ადჰეზ One F  AdheSE® One F  Liechtenstein  06.01.2012 06.01.2017
  #r-005926  ადჰესორი  Adhesor®  Czech Republic  16.08.2011 30.08.2018
  #r-005928  ადჰესორ კარბოფაინი  Adhesor® Carbofine  Czech Republic  16.08.2011 30.08.2018
  #r-005925  ადჰესორ ფაინი  Adhesor® Fine  Czech Republic  16.08.2011 30.08.2018
  r-68/o/1.3  ადიპინი  ADIPIN  Georgia  21.03.2008 21.03.2013
  r-68/o/1.4  ადიპინი  ADIPIN  Georgia  21.03.2008 21.03.2013
  #r-006479  ადიპრილი  ADIPRIL  Georgia  04.11.2011 04.11.2016
  #r-006498  ადიპრილი  ADIPRIL  Georgia  07.11.2011 04.11.2016
  #r-007853  ადმირა  Admira  Germany  16.05.2012 09.01.2017
  წს #რ 003748  ადოლორი  ADOLOR  Egypt  29.01.2008 29.01.2013
  r-407/o/1.8  ადრენალინი-ზდაროვიე  Adrenalin - Zdorovye  Ukraine  25.07.2008 25.07.2013
  #r-008143  ადრენალინი-დარნიცა  ADRENALIN-DARNITSA  Ukraine  14.06.2012 14.06.2017
  #r-008166  ადრენალინი-დარნიცა  ADRENALIN-DARNITSA  Ukraine  15.06.2012 14.06.2012
  r-214/o/1.7  ადრენალინი 0.1%  ADRENALINUM 0.1%  Poland  19.05.2008 19.05.2013
  #r-002879  ადრიბლასტინი  Adriblastin®  Italy  22.07.2010 22.07.2015
  #r-002880  ადრიბლასტინი  Adriblastin®  Italy  22.07.2010 22.07.2015
  წს #რ 000362  ადრიბლასტინი  Adriblastina  Italy  04.07.2005 04.07.2010
  წს #რ 000534  ადრიბლასტინი  Adriblastina  Italy  09.08.2005 09.08.2010
  წს #რ 002351  ადრიცინი  ADRICIN  Korea  01.01.1970 23.03.2012
  წს #რ 002352  ადრიცინი  ADRICIN  Korea  01.01.1970 23.03.2012
  #r-007345  ადრიცინი საინექციო  ADRICIN for Inj  South Korea  12.03.2012 01.01.1970
  #r-007344  ადრიცინი საინექციო  ADRICIN for Inj.  South Korea  12.03.2012 01.01.1970
  წს #რ 000024  ადრიმი  Adrim  India  30.11.2004 30.11.2009
  #რ-001390  ადვაგრაფი  ADVAGRAF  Ireland  09.12.2009 09.12.2014
  #რ-001388  ადვაგრაფი  ADVAGRAF®  Ireland  09.12.2009 09.12.2014
  #რ-001389  ადვაგრაფი  ADVAGRAF®  Ireland  09.12.2009 09.12.2014
  #r-008016  ადვაგრაფი 0,5მგ  ADVAGRAF® 0,5mg  Ireland  04.06.2012 12.12.2014
  #r-008017  ადვაგრაფი 1მგ  ADVAGRAF® 1mg  Ireland  04.06.2012 12.12.2014
  #r-008018  ადვაგრაფი 5მგ  ADVAGRAF® 5mg  Ireland  01.06.2012 12.12.2014
  წს #რ 001437  ადვანთანი მალამო  Advantan ointment  Italy  17.05.2006 17.05.2011
  #რ-001383  ადვილი  ADVIL®  Italy  08.12.2009 12.12.2011
  №რ-001646  ადვილი ულტრა  Advil® ULTRA  Italy  08.02.2010 29.12.2011
  #რ/ა_000007  აერინი  Aerin  Georgia  01.01.1970 09.02.2014
  r-232/o/1.3  ერიუსი  Aerius  Belgium  23.05.2008 23.05.2013
  r-232/o/1.4  ერიუსი  Aerius  Belgium  23.05.2008 23.05.2013
  #r-001835  ერიუსი  AERIUS  Belgium  11.03.2010 23.05.2013
  #r-002013  ერიუსი  AERIUS  Belgium  14.04.2010 25.05.2013
  #r-002768  ერიუსი  Aerius  Belgium  13.07.2010 23.05.2013
  #r-002677  ერიუსი  Aerius  Belgium  02.07.2010 23.05.2013
  #r-003498  ერიუსი 5მგ  Aerius 5mg  Belgium  12.10.2010 23.05.2013
  #r-003587  ერიუსი  AERIUS®  Belgium  21.10.2010 23.05.2013
  r-407/o/2.4  ესკუზანი  Aescusan  Germany  25.07.2008 25.07.2013
  R 0004005  ესკუზანი 20  Aescusan 20  Germany  21.01.2004 21.01.2009
  #რ-001527  ეთანოლი სამედიცინო 95%  AETHANOLUM MEDICINALIS  Georgia  28.12.2009 11.08.2013
  #r-002715  სამედიცინო ეთანოლი  Aethanolum Medicinalis  Georgia  05.07.2010 01.02.2015
  წს #რ 002892  ეთანოლი სამედიცინო 95%  Aethanolum Medicinalis 95%  Georgia  01.01.1970 25.07.2012
  r-437/o/1.3  ეთანოლი სამედიცინო 95%  AETHANOLUM MEDICINALIS 95%  Georgia  11.08.2008 11.08.2013
  #რ-000629  ეთანოლი სამედიცინო 95%  AETHANOLUM MEDICINALIS 95%  Georgia  25.05.2009 25.05.2014
  #რ-000630  ეთანოლი სამედიცინო 95%  AETHANOLUM MEDICINALIS 95%  Georgia  25.05.2009 25.05.2014
  წს #რ 003038  ეთანოლი სამედიცინო 95%  Aethanolum Medicinalis 95%  Georgia  09.08.2007 04.11.2008
  №რ-001627  სამედიცინო ეთანოლი 95%  AETHANOLUM MEDICINALIS 95%  Georgia  01.02.2010 01.02.2015
  #r-003185  ეთანოლი სამედიცინო 95%  AETHANOLUM MEDICINALIS 95%  Georgia  30.08.2010 25.05.2014
  #r-003186  ეთანოლი სამედიცინო 95%  AETHANOLUM MEDICINALIS 95%  Georgia  30.08.2010 25.05.2014
  #r-003187  ეთანოლი სამედიცინო 95%  AETHANOLUM MEDICINALIS 95%  Georgia  30.08.2010 25.05.2014
  #r-003188  ეთანოლი სამედიცინო 95%  AETHANOLUM MEDICINALIS 95%  Georgia  30.08.2010 25.05.2014
  #r-005344  ეთანოლი სამედიცინო 95%  AETHANOLUM MEDICINALIS 95%  Georgia  23.05.2011 25.01.2015
  #r-005345  ეთანოლი სამედიცინო 95%  AETHANOLUM MEDICINALIS 95%  Georgia  23.05.2011 25.01.2015
  #r-005758  ეთანოლი სამედიცინო 95%  AETHANOLUM MEDICINALIS 95%  Georgia  23.07.2011 25.01.2015
  #r-005759  ეთანოლი სამედიცინო 95%  AETHANOLUM MEDICINALIS 95%  Georgia  23.07.2011 25.01.2015
  #r-005929  ეთანოლი სამედიცინო 95%  AETHANOLUM MEDICINALIS 95%  Georgia  16.08.2011 16.08.2016
  #r-005970  ეთანოლი სამედიცინო 95%  AETHANOLUM MEDICINALIS 95%  Georgia  26.08.2011 16.08.2016
  #r-005971  ეთანოლი სამედიცინო 95%  AETHANOLUM MEDICINALIS 95%  Georgia  26.08.2011 16.08.2016
  #r-005973  ეთანოლი სამედიცინო 95%  AETHANOLUM MEDICINALIS 95%  Georgia  28.08.2011 16.08.2016
  #r-005972  ეთანოლი სამედიცინო 95%  AETHANOLUM MEDICINALIS 95%  Georgia  26.08.2011 16.08.2016
  #r-005974  ეთანოლი სამედიცინო 95%  AETHANOLUM MEDICINALIS 95%  Georgia  26.08.2011 16.08.2016
  #r-005975  ეთანოლი სამედიცინო 95%  AETHANOLUM MEDICINALIS 95%  Georgia  26.08.2011 16.08.2016
  #r-005976  ეთანოლი სამედიცინო 95%  AETHANOLUM MEDICINALIS 95%  Georgia  26.08.2011 16.08.2016
  #r-005977  ეთანოლი სამედიცინო 95%  AETHANOLUM MEDICINALIS 95%  Georgia  26.08.2011 16.08.2016
  #r-005978  ეთანოლი სამედიცინო 95%  AETHANOLUM MEDICINALIS 95%  Georgia  26.08.2011 16.08.2016
  #r-001756  სამედიცინო ეთანოლი 95%  AETHANOLUM MEDICINALIS 95%  Georgia  22.02.2010 01.02.2015
  #r-007702  ეთანოლი სამედიცინო 95%  AETHANOLUM MEDICINALIS 95%  Georgia  25.04.2012 16.08.2016
  #r-007703  ეთანოლი სამედიცინო 95%  AETHANOLUM MEDICINALIS 95%  Georgia  25.04.2012 16.08.2016
  R 0004354  ეთანოლი სამედიცინო 96%  Aethanolum medicinalis 96%  Georgia  19.05.2004 19.05.2009
  #r-003099  ეთოქსისკლეროლი 0,5%  Aethoxysklerol® 0.5%  Germany  23.08.2010 01.01.1970
  #r-003100  ეთოქსისკლეროლი 1%  Aethoxysklerol® 1%  Germany  23.08.2010 01.01.1970
  #r-003101  ეთოქსისკლეროლი 3%  Aethoxysklerol® 3%  Germany  23.08.2010 01.01.1970
  წს #რ 003590  აევიტი  Aevit  Russia  25.12.2007 25.12.2012
  #r-003996  აევიტი  Aevit  Russia  24.11.2010 25.12.2012
  #r-006127  აევიტი  AEVIT  Republic of Belarus  23.09.2011 23.09.2016
  #რ/ა_000201  აფალა  AFALA  Russia  15.06.2009 15.06.2014
  #რ/ა_000229  აფალა  AFALA  Russia  07.09.2009 15.06.2014
  #r-004406  აფინიტორი  AFINITOR®  Switzerland  24.01.2011 24.01.2016
  #r-004433  აფინიტორი  AFINITOR®  Switzerland  24.01.2011 24.01.2016
  #r-007487  აფლოფენი  Aflofen  Poland  02.04.2012 02.04.2017
  წს #რ/ა 000272  აფლუბინი  Aflubin  Germany  17.04.2007 20.11.2011
  #r/a_000317  აფლუბინი  AFLUBIN®  Austria  04.06.2010 04.06.2015
  #r/a_000316  აფლუბინი  AFLUBIN®  Austria  04.06.2010 04.06.2015
  #r/a_000402  აფლუბინი  AFLUBIN®  Austria  13.12.2010 13.12.2015
  #r/a_000403  აფლუბინი  AFLUBIN®  Austria  13.12.2010 13.12.2015
  #r/a_000394  აფლუბინი  AFLUBIN®  Austria  13.12.2010 13.12.2015
  #რ/ა_000443  აფლუბინი  AFLUBIN®  Austria  15.02.2011 04.06.2015
  #რ/ა_000444  აფლუბინი  AFLUBIN®  Austria  15.02.2011 04.06.2015
  წს #რ 003524  აგაპურინი  Agapurin  Slovenia  11.12.2007 11.12.2012
  წს #რ 001387  აგაპურინი  Agapurun  Slovak Republic  25.04.2006 25.04.2011
  წს #რ 001386  აგაპურინრეტარდი  Agapurun Retard  Slovak Republic  25.04.2006 25.04.2011
  #r-003877  აგელმინი  Agelmin®  Greece  22.11.2010 31.12.2010
  #r-007448  აგელმინი  Agelmin®  Greece  28.03.2012 01.01.1970
  r/a-624/o/3.2  სისხლის ჯგუფის დასადგენი ტესტ-სისტემები  Agglutination Diagnostic Test  Belgium  17.11.2008 17.11.2013
  #r-002815  აჯიქოლდი  AgiCOLD  India  19.07.2010 19.07.2015
  #r-002816  აჯიქოლდი  AgiCOLD  India  19.07.2010 19.07.2015
  #r-002813  აჯიქოლდ ჰოთმიქსი  AGICOLD HOTMIX  India  19.07.2010 19.07.2015
  #r-002814  აჯიქოლდ ჰოთმიქსი  AGICOLD HOTMIX  India  19.07.2010 19.07.2015
  #r-003217  აჯიჰერბალი  AgiHerbal  India  06.09.2010 06.09.2015
  #r-003214  აჯისეპტი  AGISEPT  India  06.09.2010 06.09.2015
  #r-003215  აჯისეპტი  AGISEPT  India  06.09.2010 06.09.2015
  #r-003216  აჯისეპტი  AGISEPT  India  06.09.2010 06.09.2015
  #r-007313  აგლინოქსი 1მგ  Aglinox® 1 mg  Greece  07.03.2012 07.03.2017
  #r-007321  აგლინოქსი 2მგ  Aglinox® 2 mg  Greece  07.03.2012 07.03.2017
  r/a-459/o/1.2  აგლიოკრატი  Agliocrat  Switzerland  22.08.2008 22.08.2013
  #r-004872  აგნუს კასტუსი-1A ფარმა  Agnus castus - 1A Pharma®  Germany  31.03.2011 01.01.1970
  #რ-001244  აგრეგანი  AGREGAN  Georgia  20.10.2009 20.10.2014
  #რ-001245  აგრეგანი  AGREGAN  Georgia  20.10.2009 20.10.2014
  #რ-001246  აგრეგანი  AGREGAN  Georgia  20.10.2009 20.10.2014
  წს #რ 001589  აგულანი  Agulan  Georgia  26.06.2006 26.06.2011
  წს #რ 001590  აგულანი  Agulan  Georgia  26.06.2006 26.06.2011
  წს #რ 001591  აგულანი  Agulan  Georgia  26.06.2006 26.06.2011
  #r-005452  აგულანი  AGULAN  Georgia  08.06.2011 08.06.2016
  #r-005464  აგულანი  AGULAN  Georgia  09.06.2011 08.06.2016
  #r-005465  აგულანი  AGULAN  Georgia  09.06.2011 08.06.2016
  წს #რ 001963  აიმაფიქსი 1000 ს.ე.  Aimafix 1000 I.U  Italy  15.11.2006 15.11.2011
  #r-001893  აიმაფიქსი 1000სე/10მლ  AIMAFIX 1000 IU/10ml  Italy  22.03.2010 15.11.2011
  #r-004673  აიმაფიქსი 1000სე/10მლ  AIMAFIX 1000 IU/10ml  Italy  21.02.2011 21.02.2016
  წს #რ 001156  აიმაფიქსი 500ს.ე.  Aimafix 500 I.U.  Italy  07.03.2006 07.03.2011
  #r-001892  აიმაფიქსი 500სე/10მლ  AIMAFIX 500 IU/10ml  Italy  22.03.2010 07.03.2011
  #r-004649  აიმაფიქსი 500 სე/10მლ  AIMAFIX 500 IU/10ml  Italy  21.02.2011 21.02.2016
  #r-003556  აერტალი  AIRTAL  Hungary  20.10.2010 20.10.2015
  #r-003566  აერტალი  AIRTAL  Hungary  20.10.2010 20.10.2015
  #რ-000807  აჯანტა სტამინა  AJanta's Stamina  India  22.06.2009 22.08.2013
  წს #რ 003810  აქსენ ფორტე  AKSEN FORT  Turkey  29.01.2008 29.01.2013
  წს #რ 003624  აქტიფერინი  AKTIFERIN  Germany  28.12.2007 28.12.2012
  წს #რ 003625  აქტიფერინი  AKTIFERIN  Germany  28.12.2007 28.12.2012
  წს #რ 003626  აქტიფერინი  AKTIFERIN  Germany  28.12.2007 28.12.2012
  #r-002040  აქტიფერინის კაფსულები  Aktiferrin Capsules  Germany  15.04.2010 28.12.2012
  #r-002042  აქტიფერინის წვეთები  Aktiferrin Drops  Germany  15.04.2010 28.12.2012
  #r-002041  აქტიფერინის სიროფი  Aktiferrin Syrup  Germany  15.04.2010 28.12.2012
  #r-007783  ალაკტინი  Alactin  Czech Republic  10.05.2012 10.05.2017
  #r-007816  ალაკტინი  Alactin  Czech Republic  10.05.2012 10.05.2017
  #r-007158  ალბენდაზოლი 200 მგ USP  Albendazole 200 mg USP  India  15.02.2012 15.02.2017
  წს #რ/ა 000364  ალბიკანსან დ5  ALBICANSAN D5  Germany  24.08.2007 24.08.2012
  წს #რ 002050  ალბუციდ ლიქვო  ALBUCIDE LIQVO  Armenia  11.12.2006 11.12.2011
  #r-006682  ალბუციდი ლიქვო  ALBUCIDE LIQVO  Armenia  03.12.2011 03.12.2016
  წს #რ 003136  ალბუმინ ჰუმან 20% ოქტაფარმა  ALBUMIN HUMAN 20% Octapharma  Austria  01.01.1970 12.09.2012
  წს #რ 003137  ალბუმინ ჰუმან 20% ოქტაფარმა  ALBUMIN HUMAN 20% Octapharma  Austria  01.01.1970 12.09.2012
  #r-001909  ალბუმინი-ბიოფარმა  ALBUMINUM-BIOPHARMA  Ukraine  29.03.2010 29.03.2015
  წს #რ 000970  ალკაინი  Alcain  Belgium  09.01.2006 09.01.2011
  #r-004874  ალკაინი  Alcaine®  Belgium  31.03.2011 31.03.2016
  #r-005920  ალცება  Alceba®  Turkey  16.08.2011 15.08.2016
  #r-005891  ალცება 10მგ  Alceba® 10mg  Turkey  15.08.2011 15.08.2016
  #რ-000503  ალკოლიზინი  Alcolyzini  Georgia  29.04.2009 29.04.2014
  #r-001795  ალკოლიზინი  Alcolyzini  Georgia  02.03.2010 29.04.2014
  r-218/o/3.3  ალკონოლი  ALCONOL  Georgia  19.05.2008 19.05.2013
  #r-006662  ალდარა  ALDARA  United Kingdom  03.12.2011 03.12.2016
  #r-007829  ალერ ნეო  Aler neo  Georgia  14.05.2012 14.05.2017
  წს #რ 000185  ალერფასტი  Alerfast  Georgia  31.07.2006 04.05.2010
  წს #რ 000186  ალერფასტი  Alerfast  Georgia  23.05.2006 04.05.2010
  #რ-000631  ალერგინი  ALERGINI  Georgia  25.05.2009 25.05.2014
  წს #რ 003286  ალერპრივი  Alerpriv  Argentina  19.10.2007 19.10.2012
  წს #რ 001410  ალერტეკი  Alertec  Georgia  02.05.2006 02.05.2011
  #r-004883  ალერტეკი  ALERTEC  Georgia  31.03.2011 31.03.2016
  #r-004893  ალერტეკი  ALERTEC  Georgia  31.03.2011 30.03.2016
  წს #რ 001719  ალესოფ-10  Alesof-10  India  10.08.2006 10.08.2011
  #რ-001116  ალექსანი  Alexan  Austria  14.09.2009 14.09.2014
  #რ-001117  ალექსანი  Alexan  Austria  14.09.2009 14.09.2014
  #რ-001118  ალექსანი  Alexan  Austria  14.09.2009 14.09.2014
  R 0004637  ალექსანი  Alexan  Austria  15.09.2004 15.09.2009
  #r-006792  ალექსანი  Alexan  Austria  19.12.2011 14.09.2014
  #r-006793  ალექსანი  Alexan  Austria  19.12.2011 14.09.2014
  r-131/o/1.1  ალფა ნორმიქსი  ALFA NORMIX  Italy  11.04.2008 11.04.2013
  #რ-001205  ალფა ნორმიქსი  Alfa Normix  Italy  05.10.2009 11.04.2013
  #რ-000055  ალფაგინი კაფსულები  ALFAGIN Capsules  Pakistan  26.01.2009 26.01.2014
  #რ-000054  ალფაგინი სიროფი  ALFAGIN Syrup  Pakistan  26.01.2009 26.01.2014
  წს #რ/ა 000025  ალფალფა  Alfalfa  USA  30.03.2006 30.03.2011
  წს #რ/ა 000125  ალფაფლა  ALFALFA  USA  18.08.2006 18.08.2011
  წს #რ 002169  ალფენ-სანოველი  Alfen-Sanovel  Turkey  16.01.2007 16.01.2012
  #r-008313  ალფენი-სანოველი  Alfen-Sanovel  Turkey  04.07.2012 04.07.2017
  #რ-000708  ალფლუტოპი  ALFLUTOP  Romania  08.06.2009 08.06.2014
  #რ-000709  ალფლუტოპი  ALFLUTOP  Romania  08.06.2009 08.06.2014
  R 0004331  ალფლუტოპი  alflutop  Romania  17.05.2004 17.05.2009
  R 0004330  ალფლუტოპ-გელი  alflutop-gel  Romania  17.05.2004 17.05.2009
  #r-003780  ალფლუტოპი  ALFLUTOP®  Romania  16.11.2010 08.06.2014
  წს #რ 002589  ალგესტინ გელი  Algestin gel  Turkey  18.05.2007 18.05.2012
  #r-002304  ალგოფლექს ფორტე  ALGOFLEX® FORTE  Hungary  20.05.2010 01.01.1970
  #r-007943  ალი-მ-ლაითი  ALI-M-LITE  USA  29.05.2012 29.05.2017
  r-469/o/2.2  ალინატი  Alinat  Georgia  29.08.2008 29.08.2013
  #რ-001075  ალკა-ზელცერი  Alka-Seltzer®  Germany  20.08.2009 20.08.2014
  #r-002604  ალკა-ზელცერი  Alka-Seltzer®  Germany  21.06.2010 20.08.2014
  წს #რ/ა 000415  ოლ დეი ფიტ A-ძ კომპაქტი  ALL DAY FIT A-Z Compact  Switzerland  28.12.2007 28.12.2012
  #r-007869  ალერფასტი  ALLERFAST  Georgia  11.04.2012 11.04.2017
  r-483/o/1.12  ალერფასტი 120-ავერსი  ALLERFAST 120-AVERSI  Georgia  05.09.2008 05.09.2013
  #r-007610  ალერფასტი 180  ALLERFAST 180  Georgia  17.04.2012 11.04.2017
  r-483/o/1.13  ალერფასტი 180-ავერსი  ALLERFAST 180-AVERSI  Georgia  05.09.2008 05.09.2013
  R 0004647  ტუბერკულოზის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემა  Allergeum Tuberculosum …  Ukraine  15.09.2004 15.09.2009
  წს #რ 000763  ალერგოკრომი  Allergocrom  Germany  11.11.2005 11.11.2010
  #r-004377  ალერგოკრომი თვალის წვეთები  Allergocrom® Augentropfen  Germany  17.01.2011 01.01.1970
  #r-005390  ალერგოდილი  Allergodil®  Germany  30.05.2011 30.05.2016
  #r-005412  ალერგოდილი  Allergodil®  Italy  31.05.2011 30.05.2016
  R 0004148  ალერგოლოგიური რადიოიმუნური ანალიზის დიაგნოსტიკური ტესტ-სისტემები  Allergology diagnostic test-system  Czech Republic  05.03.2004 05.03.2009
  წს #რ 001022  ალერგოზანი  Allergosan  Bulgaria  03.02.2006 03.02.2011
  წს #რ 001288  ალერგოზანი  Allergosan  Bulgaria  31.03.2006 03.02.2011
  წს #რ 001352  ალერგოზანი  Allergosan  Bulgaria  14.04.2006 03.02.2011
  #r-004424  ალერგოსანი  ALLERGOSAN®  Bulgaria  24.01.2011 24.01.2016
  #r-004441  ალერგოსანი  ALLERGOSAN®  Bulgaria  24.01.2011 24.01.2016
  #r-004442  ალერგოსანი  ALLERGOSAN®  Bulgaria  24.01.2011 24.01.2016
  წს #რ 000792  ალერინი  Allerin  Georgia  18.11.2005 18.11.2010
  #r-003222  ალერინი  ALLERIN  Georgia  06.09.2010 06.09.2015
  r-678/o/1.8  ალეროლი  ALLEROL  Turkey  15.12.2008 15.12.2013
  წს #რ/ა 000231  ალევიატე  Alleviate  New Zeland  10.01.2007 10.01.2012
  #r-002930  ალაი  Alli  Greece  02.08.2010 02.08.2015
  #r-002931  ალაი  Alli  Greece  02.08.2010 02.08.2015
  წს #რ 001354  ალოხოლი  Allochol  Russia  14.04.2006 04.05.2010
  წს #რ 000016  ალოხოლი  Allochol  Russia  30.11.2004 30.11.2009
  #რ-004751  ალოხოლი  ALLOCHOL  Republic of Belarus  11.03.2011 11.03.2016
  #რ-004760  ალოხოლი  ALLOCHOL  Republic of Belarus  11.03.2011 11.03.2016
  #რ-004761  ალოხოლი  ALLOCHOL  Republic of Belarus  11.03.2011 11.03.2016
  #r-006337  ალოხოლი  ALLOCHOL  Russia  21.10.2011 21.10.2016
  #r-006369  ალოხოლი  ALLOCHOL  Russia  25.10.2011 21.10.2016
  #r-002241  ალოხოლი  ALLOCHOL  Ukraine  07.05.2010 20.10.2013
  #r-002242  ალოხოლი  ALLOCHOL  Ukraine  07.05.2010 20.10.2013
   ალოხოლი  Allohol  Ukraine  20.10.2008 20.10.2013
  წს #რ 001670  ალოპურინოლი  Allopurinol  Ukraine  31.07.2006 31.07.2011
  #r-002923  ალოპურინოლი  Allopurinol  United Kingdom  02.08.2010 01.01.1970
  #r-002924  ალოპურინოლი  Allopurinol  United Kingdom  02.08.2010 01.01.1970
  #r-005681  ალოპურინოლი  Allopurinol  Ukraine  18.07.2011 18.07.2016
  წს #რ 001100  ალმაგელი  Almagel  Bulgaria  22.02.2006 22.02.2011
  წს #რ 000918  ალმაგელ ა  Almagel A  Bulgaria  28.12.2005 28.12.2010
  წს #რ 002343  ალმაგელ ნეო  Almagel Neo  Bulgaria  01.01.1970 23.03.2012
  r-524/o/1.2  ალმაგელი თ 500მგ  Almagel T 500mg  Bulgaria  29.09.2008 29.09.2013
  #r-004158  ალმაგელი  ALMAGEL®  Bulgaria  13.12.2010 13.12.2015
  #r-004139  ალმაგელი  ALMAGEL®  Bulgaria  13.12.2010 13.12.2015
  #r-003389  ალმაგელი A  Almagel® A  Bulgaria  24.09.2010 24.09.2015
  #r-003390  ალმაგელი A  Almagel® A  Bulgaria  24.09.2010 24.09.2015
  #r-004227  ალმაგელ ნეო  Almagel® NEO  Bulgaria  20.12.2010 23.03.2012
  #r-004228  ალმაგელ ნეო  Almagel® NEO  Bulgaria  20.12.2010 23.03.2012
  #r-002245  ალმაგელი ნეო  Almagel® NEO  Bulgaria  07.05.2010 23.03.2012
  #r-007422  ალმაგელი ნეო  Almagel® NEO  Bulgaria  21.03.2012 21.03.2017
  #r-007423  ალმაგელი ნეო  Almagel® NEO  Bulgaria  21.03.2012 21.03.2017
  #r-007408  ალმაგელი ნეო  Almagel® NEO  Bulgaria  20.03.2012 20.03.2017
  #r-007640  ალმიბა  ALMIBA  Greece  20.04.2012 20.04.2017
  #r-008387  ალმიბა  Almiba  Greece  12.07.2012 12.07.2017
  წს #რ 002188  ალმოლი  Almol  USA  01.01.1970 26.01.2012
  r/a-681/o/1.11  ალოე ბერი ნექტარი  Aloe Berry Nectar  USA  15.12.2008 15.12.2013
  #r-007760  ალოეს ექსტრაქტი  Aloe Extract  Georgia  07.05.2012 07.05.2017
  r/a-681/o/1.10  ალოე ვერა გელი  Aloe Vera Gel  USA  15.12.2008 15.12.2013
  r-272/o/2.3  ალოფერი  ALOFERI  Georgia  06.06.2008 06.06.2013
  r-446/o/1.4  ალომიდი  ALOMIDE  Belgium  18.08.2008 18.08.2013
  წს #რ 001438  ალორა  Alora  Turkey  17.05.2006 17.05.2011
  #r-001902  ალორა  ALORA®  Turkey  24.03.2010 17.05.2011
  #r-005778  ალორა  Alora®  Turkey  01.08.2011 01.08.2016
  #r-002065  ალოტენდინი  ALOTENDIN®  Hungary  22.04.2010 22.04.2015
  #r-002066  ალოტენდინი  ALOTENDIN®  Hungary  22.04.2010 22.04.2015
  #r-002064  ალოტენდინი  ALOTENDIN®  Hungary  22.04.2010 22.04.2015
  #r-002067  ალოტენდინი  ALOTENDIN®  Hungary  22.04.2010 22.04.2015
  წს #რ 003389  ალფაკაინ ენ  Alphacaine N  Germany  01.01.1970 13.11.2012
  წს #რ 003390  ალფაკაინ ეს პე  Alphacaine SP  Germany  01.01.1970 13.11.2012
  №რ-001626  ალპონალი  ALPONAL  Georgia  01.02.2010 01.02.2015
  #r-005752  ალპრაზოლამი 0,5  Alprazolam 0,5  Iran  23.07.2011 23.07.2016
  #რ-004844  ალპროსტადილი "პინტი"  ALPROSTADIL “PINT”  Germany  24.03.2011 24.03.2016
  #რ-000152  ალპროსტადილი '`პინტი~  ALPROSTADIL “PINT”  Germany  09.02.2009 18.10.2010
  #r-005941  ალპროსტადილი პინტი  ALPROSTADIL “PINT” 20µg  Germany  27.06.2011 24.03.2016
  წს #რ 003263  ალპროსტანი  Alprostan  Czech Republic  16.10.2007 16.10.2012
  წს #რ 000602  ალპროსტაპინტი  Alprostapint  Austria  18.10.2005 18.10.2010
  #r-007274  ალზოლი  Alsol®  Hungary  28.02.2012 01.01.1970
  #r-002693  ალტადრინი  ALTADRIN  Poland  02.07.2010 02.07.2015
  r-650/o/1.7  ალთე  Alte  Poland  24.11.2008 24.11.2013
  #r-001948  ალთე  ALTE  Poland  29.03.2010 24.11.2013
  r/a-521/o/2.1  ალტერა პლუსი  Altera Plus  USA  29.09.2008 29.09.2013
  წს #რ/ა 000370  ალტურე დე გატო  Alture de Gato  USA  24.08.2007 24.08.2012
  #რ-001428  ალუვია  ALUVIA  Germany  21.12.2009 05.10.2012
  #რ-001429  ალუვია  ALUVIA  Germany  21.12.2009 05.10.2012
  წს #რ 003216  ალუვია  Aluvia  Great Britain  05.10.2007 05.10.2012
  #რ-001073  ალზეპილი  ALZEPIL  Hungary  20.08.2009 20.08.2014
  #რ-001074  ალზეპილი  ALZEPIL  Hungary  20.08.2009 20.08.2014
  #r-007700  ალზირონი  Alzyron®  Georgia  25.04.2012 04.08.2013
  #r-007701  ალზირონი  Alzyron®  Georgia  25.04.2012 04.08.2013
  r-597/o/1.29  ამადეი-10  AMADAY -10  India  04.11.2008 04.11.2013
  r-597/o/1.28  ამადეი-5  AMADAY -5  India  04.11.2008 04.11.2013
  r-597/o/1.27  ამადეი-ატ  AMADAY -AT  India  04.11.2008 04.11.2013
  #r-003142  ამალეა  Amalea®  Finland  30.08.2010 30.08.2015
  #r-003143  ამალეა  Amalea®  Finland  30.08.2010 30.08.2015
  #r-003345  ამალეა  Amalea®  Finland  15.09.2010 30.08.2015
  #r-003346  ამალეა  Amalea®  Finland  15.09.2010 30.08.2015
  R 0004488    Amara tropfen  Germany  11.06.2004 11.06.2009
  #რ/ა_000173  მწარე წვეთები  Amara-Tropfen  Germany  01.01.1970 25.05.2014
  წს #რ 002643  ამარილი  Amaryl  Italy  13.06.2007 13.06.2012
  წს #რ 002644  ამარილი  Amaryl  Italy  13.06.2007 13.06.2012
  წს #რ 002645  ამარილი  Amaryl  Italy  13.06.2007 13.06.2012
  წს #რ 002646  ამარილი  Amaryl  Italy  13.06.2007 13.06.2012
  R 0004711  ამარილი  Amaryl  Germany  30.09.2004 30.09.2009
  #r-002614  ამარილი  Amaryl  Italy  21.06.2010 13.06.2012
  წს #რ 003710  ამარილი მ  Amaryl M  Korea  18.01.2008 18.01.2013
  წს #რ 003711  ამარილი მ  Amaryl M  Korea  18.01.2008 18.01.2013
  r-712/o/2.1  ამარილი მ  Amaryl M  Korea  29.12.2008 18.01.2013
  #r-007479  ამარილი  Amaryl®  Italy  30.03.2012 13.06.2012
  #r-008115  ამარილი 1მგ  Amaryl® 1mg  Italy  12.06.2012 12.06.2017
  #r-008116  ამარილი 2მგ  Amaryl® 2mg  Italy  12.06.2012 12.06.2017
  #r-008117  ამარილი 3მგ  Amaryl® 3mg  Italy  12.06.2012 12.06.2017
  #r-008118  ამარილი 4მგ  Amaryl® 4mg  Italy  12.06.2012 12.06.2017
  #r-006607  ამარილი მ სრ  Amaryl® M SR  Korea  23.11.2011 23.11.2016
  #რ-000516  ამბაკი  Ambac  Pakistan  05.05.2009 05.05.2014
  #რ-001539  ამბენე პარენტერალური  Ambene® parenteral  Germany  31.12.2009 01.01.1970
  წს #რ 002306  ამბრობენე  Ambrobene  Germany  09.03.2007 09.03.2012
  წს #რ 002307  ამბრობენე  Ambrobene  Germany  09.03.2007 09.03.2012
  წს #რ 002308  ამბრობენე  Ambrobene  Germany  09.03.2007 09.03.2012
  წს #რ 002309  ამბრობენე  Ambrobene  Germany  09.03.2007 09.03.2012
  წს #რ 002310  ამბრობენე  Ambrobene  Germany  09.03.2007 09.03.2012
  წს #რ 002311  ამბრობენე  Ambrobene  Germany  09.03.2007 09.03.2012
  #r-007363  ამბრობენე  Ambrobene  Germany  14.03.2012 14.03.2017
  #r-004398  ამბრობენე  Ambrobene®  Germany  17.01.2011 09.03.2012
  #r-007362  ამბრობენე  Ambrobene®  Germany  14.03.2012 14.03.2017
  #r-002045  ამბრობენე ხსნარი 7,5მგ/მლ  Ambrobene® Solution 7,5mg/ml  Germany  15.04.2010 09.03.2012
  #r-003414  ამბროლ-GU  AMBROL-GU  Georgia  29.09.2010 29.09.2015
  წს #რ 002718  ამბროსანი  Ambrosan  Czech Republic  22.06.2007 22.06.2012
  #r-008014  ამბროსანი  Ambrosan®  Czech Republic  04.06.2012 04.06.2017
  #რ-000648  ამბროქსოლი-დენკ 60  Ambrox-Denk 60  Germany  01.06.2009 01.06.2014
  #რ-004983  ამბროქსოლი-დენკი 60  Ambrox-Denk 60  Germany  07.04.2011 01.06.2014
  წს #რ 001239  ამბროქსოლი  Ambroxol  Belarus  20.03.2006 20.03.2011
  წს #რ 001342  ამბროქსოლი  Ambroxol  Bulgaria  14.04.2006 14.04.2011
   ამბროქსოლი  AMBROXOL  Belarus  28.03.2008 25.12.2011
  #r-004131  ამბროქსოლი  AMBROXOL  Georgia  13.12.2010 13.12.2015
  #r-004380  ამბროქსოლი  AMBROXOL  Georgia  17.01.2011 13.12.2015
  #r-005900  ამბროქსოლი  AMBROXOL  Belarus  15.08.2011 15.08.2016
  #r-001814  ამბროქსოლი  AMBROXOL  Republic of Belarus  09.03.2010 25.12.2011
  წს #რ 001033  ამბროქსოლ 15  Ambroxol 15  Ukraine  10.02.2006 10.02.2011
  წს #რ 001034  ამბროქსოლ 30  Ambroxol 30  Ukraine  10.02.2006 10.02.2011
  r-693/o/1.9  ამბროქსოლის ჰიდროქლორიდი  Ambroxol Hydrochloride  Ukraine  22.12.2008 22.12.2013
  #r-006674  ამბროქსოლის ჰიდროქლორიდი  AMBROXOL HYDROCHLORIDE  Ukraine  03.12.2011 03.12.2016
  #რ-004795  ამბროქსოლი სოფარმა  AMBROXOL SOPHARMA  Bulgaria  16.03.2011 16.03.2016
  #რ-001545  ამბროქსოლ-ვიშფა  AMBROXOL_ VISHPHA  Ukraine  08.01.2010 08.01.2015
  წს #რ 001516  ამბროქსოლ_კმპ  Ambroxol-KMP  Ukraine  25.05.2006 25.05.2011
  წს #რ 002035  ამბროქსოლის ჰიდროქლორიდი  Ambroxoli Hydrochloridi  Ukraine  07.12.2006 07.12.2011
  #r-005730  ამელოგენ პლუსი  Amelogen® Plus  USA  23.07.2011 01.01.1970
  #რ-000341  ამეოლინი  Ameolin  Bulgaria  30.03.2009 30.03.2014
  #r-005383  ამიბაკი  AmibacTM  India  30.05.2011 30.05.2016
  #r-005407  ამიბაკი  AmibacTM  India  31.05.2011 30.05.2016
  #r-006770  ამიკასილი 500მგ/2მლ  AMICASIL 500 mg/2 ml  Italy  15.12.2011 01.01.1970
  წს #რ 001300  ამიფარი 1000მგ/4მლ  Amifar 1000mg/4ml  Italy  14.04.2006 14.04.2011
  წს #რ 001301  ამიფარი 1000მგ/4მლ  Amifar 500mg/2ml  Italy  14.04.2006 14.04.2011
  წს #რ 001619  ამიფარი 1000მგ/4მლ  Amifar 500mg/2ml  Italy  30.06.2006 14.04.2011
  #r-008422  ამიკაცინი  Amikacin  Georgia  12.07.2012 12.07.2017
  #r-008390  ამიკაცინი  Amikacin  Georgia  12.07.2012 12.07.2017
  #r-008238  ამიკაცინ-უნიმედი  Amikacin-unimed  Georgia  22.06.2012 22.06.2017
  #r-003478  ამიკანი  AMIKAN  Italy  06.10.2010 01.01.1970
  #r-008248  ამიკან-უნიმედი  Amikan-unimed  Georgia  25.06.2012 22.06.2017
  წს #რ 001182  ამიკლონი  Amiklon  Russia  14.03.2006 14.03.2011
  წს #რ 003834  ამინაზინი  Aminazin  Ukraine  29.01.2008 29.01.2013
  #r-007904  ამინაზინი  Aminazin  Ukraine  23.05.2012 23.05.2017
  წს #რ 003833  ამინაზინ ზდოროვიე  Aminazin Zdorovye  Ukraine  29.01.2008 29.01.2013
  #r-002092  ამინაზინი-ზდოროვიე  Aminazin- Zdorovye  Ukraine  22.04.2010 29.01.2013
  წს #რ/ა 000375  ამინო 18  AMINO 18  Egypt  12.09.2007 12.09.2012
  r/a-521/o/2.21  ამინო მჟავას კომპლექსი  Amino Acid Complex  USA  29.09.2008 29.09.2013
  #r-005629  ამინოაციდი E ბიოინდუსტრია L.I.M.  Aminoacidi E Bioindustria L.I.M.  Italy  04.07.2011 01.01.1970
  #r-005628  ამინოაციდი S ბიოინდუსტრია L.I.M.  Aminoacidi S Bioindustria L.I.M.  Italy  04.07.2011 01.01.1970
  #r-004106  ამინოკაპრონის მჟავა 5% ხსნარი  Aminocapronic acid solution 5%  Armenia  06.12.2010 29.08.2011
  #r-004107  ამინოკაპრონის მჟავა 5% ხსნარი  Aminocapronic acid solution 5%  Armenia  06.12.2010 29.08.2011
  R 0004587  ამინოსოლი  Aminosol  Yugoslavia  10.08.2004 10.08.2009
  R 0004588  ამინოსოლი კე  Aminosol KE  Yugoslavia  10.08.2004 10.08.2009
  წს #რ 001792  ამინოსტერილ კე 10%  Aminosteril KE 10%  Austria  11.09.2006 11.09.2011
  წს #რ 001791  ამინოსტერილ კე ნეფრო  Aminosteril KE Nephro  Austria  11.09.2006 11.09.2011
  #r-006019  ამინოსტერილი ნ-ჰეპა  AMINOSTERIL N-Hepa  Austria  09.09.2011 09.09.2016
  #რ-004989  ამინოვენი  AMINOVEN  Austria  07.04.2011 22.06.2014
  #რ-004990  ამინოვენი  AMINOVEN  Austria  07.04.2011 22.06.2014
  #რ-000788  ამინოვენი 10%  Aminoven 10 %  Austria  22.06.2009 22.06.2014
  #რ-000789  ამინოვენი 15%  Aminoven 15%  Austria  22.06.2009 22.06.2014
  #რ-000787  ამინოვენი 5%  Aminoven 5%  Austria  22.06.2009 22.06.2014
  წს #რ 002834  ამიოკორდინი  Amiocordin  Slovenia  19.07.2007 19.07.2012
  #r-002512  ამიოდარონი LPH®  Amiodarona LPH®  Romania  16.06.2010 17.08.2012
  წს #რ 003796  ამიოდარონი  Amiodarone  Belarus  29.01.2008 29.01.2013
  #r-004703  ამიოდარონის ჰიდროქლორიდი150მგ/3მლ ბიოინდუსტრია ლ.ი.მ.  AMIODARONE CLORIDRATO 150mg/3ml BIOINDUSTRUA L.I.M.  Italy  04.03.2011 01.01.1970
  #რ-000896  ამიოდარონი-ბორიმედი  Amiodarone- Borimed  Belarus  20.07.2009 20.07.2014
  #r-006843  ამიოკორდინი  Amiokordin®  Slovenia  26.12.2011 26.12.2016
  #r-008190  ამიოკორდინი  Amiokordin®  Slovenia  18.06.2012 18.06.2017
  წს #რ 001717  ამიტრიპტილინ-გრინდექსი  Amitriptilin- Grindex  Latvia  10.08.2006 10.08.2011
  წს #რ 001839  ამიტრიპტილინ-გრინდექსი  Amitriptilin- Grindex  Latvia  26.09.2006 26.09.2011
  წს #რ 000746  ამიტრიპტილინი  Amitriptiline  Georgia  11.11.2005 11.11.2010
  R 0004522  ამიტრიპტილინი  Amitriptiline  India  23.07.2004 23.07.2009
  #r-003603  ამიტრიპტილინი  AMITRIPTYLIN  Georgia  27.10.2010 27.10.2015
  #r-005052  ამიტრიპტილინი  AMITRIPTYLIN  Slovak Republic  15.04.2011 15.04.2016
  #r-007931  ამიტრიპტილინი ნიკომედი  Amitriptylin Nycomed  Denmark  28.05.2012 28.05.2017
  #r-007932  ამიტრიპტილინი ნიკომედი  Amitriptylin Nycomed  Denmark  28.05.2012 28.05.2017
  წს #რ 001388  ამიტრიპტილინი  Amitriptyline  Slovak Republic  25.04.2006 25.04.2011
  წს #რ 001842  ამიტრიპტილინი  Amitriptyline  Slovak Republic  26.09.2006 25.04.2011
  #r-007159  ამიტრიპტილინი 25მგ BP  Amitriptyline 25 mg BP  India  15.02.2012 15.02.2017
  #r-005708  ამიტრიპტილინი გრინდექსი  Amitriptyline Grindeks  Latvia  19.07.2011 18.07.2016
  #r-005674  ამიტრიპტილინი გრინდექსი  Amitriptyline Grindeks  Latvia  18.07.2011 18.07.2016
  #r-001731  ამიტრიპტილინის ჰიდროქლორიდი  Amitriptyline Hydrochloride  India  15.02.2010 13.07.2014
  წს #რ 002651  ამიტრიპტილინი  Amitriptyline Nycomed  Denmark  01.01.1970 13.06.2012
  წს #რ 002652  ამიტრიპტილინი  Amitriptyline Nycomed  Denmark  01.01.1970 13.06.2012
  #r-007233  ამიტრიპტილინი ნიკომედი  Amitriptyline Nycomed  Denmark  21.02.2012 13.06.2012
  #r-007234  ამიტრიპტილინი ნიკომედი  Amitriptyline Nycomed  Denmark  21.02.2012 13.07.2012
  #რ-000879  ამიტრიპტილინის ჰიდროქლორიდი  Amitritpyline Hydrochloride  India  13.07.2009 13.07.2014
  #r-007187  ამიქსინი  AMIXIN  Russia  20.02.2012 20.02.2017
  #r-007212  ამიქსინი  AMIXIN  Russia  21.02.2012 20.02.2017
  r-388/o/1.19  ამლიპინი  Amlipin  France  18.07.2008 18.07.2013
  r-693/o/1.28  ამლო-დენკი 10  Amlo-Denk 10  Germany  22.12.2008 22.12.2013
  r-693/o/1.27  ამლო-დენკი 5  Amlo-Denk 5  Germany  22.12.2008 22.12.2013
  წს #რ 000215  ამლოკარდი-სანოველი  Amlocard-sanovel  Turkey  04.05.2005 04.05.2010
  წს #რ 000216  ამლოკარდი-სანოველი  Amlocard-sanovel  Turkey  04.05.2005 04.05.2010
  #r-004905  ამლოკარდინი  AMLOCARDIN  Republic of Belarus  31.03.2011 31.03.2016
  #r-004912  ამლოკარდინი  AMLOCARDIN  Republic of Belarus  31.03.2011 31.03.2016
  #r-007093  ამლოდ-10  AMLOD-10TM  India  03.02.2012 02.02.2017
  #r-007089  ამლოდ-5  AMLOD-5TM  India  02.02.2012 02.02.2017
  R 0004059  ამლოდიგამმა  Amlodigamma  Germany  23.01.2004 23.01.2009
  #r-001855  ამლოდიგამა  AMLODIGAMMA  Germany  15.03.2010 24.01.2014
  #r-001856  ამლოდიგამა  AMLODIGAMMA  Germany  20.01.2010 20.01.2015
  #რ-000034  ამლოდიგამა 10მგ  Amlodigamma 10mg  Germany  20.01.2009 20.01.2014
  #რ-000717  ამლოდიგამმა 10მგ  Amlodigamma 10mg  Germany  08.06.2009 20.01.2014
  #r-007804  ამლოდიგამა 10მგ  Amlodigamma 10mg  Romania  10.05.2012 10.05.2017
  #რ-000033  ამლოდიგამა 5მგ  Amlodigamma 5mg  Germany  20.01.2009 20.01.2014
  #რ-000337  ამლოდიგამა 5მგ  Amlodigamma 5mg  Germany  23.03.2009 20.01.2014
  #r-007789  ამლოდიგამა 5მგ  Amlodigamma 5mg  Romania  10.05.2012 10.05.2017
  #r-003767  ამლოდიგამა  Amlodigamma®  Germany  16.11.2010 20.01.2014
  #r-003768  ამლოდიგამა  Amlodigamma®  Germany  16.11.2010 20.01.2014
  #რ-004832  ამლოდინი  Amlodin®  Greece  24.03.2011 31.12.2013
  #r-004833  ამლოდინი  Amlodin®  Greece  24.03.2011 31.12.2013
  #r-005572  ამლოდიპ-5  AMLODIP-5  India  22.06.2011 22.06.2016
  წს #რ 002936  ამლოდიპინ ალკალოიდი 10მგ  AMLODIPIN ALKALOID 10 mg  Macedonia  01.01.1970 02.08.2012
  წს #რ 002935  ამლოდიპინ ალკალოიდი 5მგ  AMLODIPIN ALKALOID 5 mg  Macedonia  01.01.1970 02.08.2012
  #r-008213  ამლოდიპინ ალკალოიდ 10მგ  AMLODIPIN ALKALOID® 10mg  Republic of Macedonia  19.06.2012 19.06.2017
  #r-008212  ამლოდიპინ ალკალოიდ 5მგ  AMLODIPIN ALKALOID® 5mg  Republic of Macedonia  19.06.2012 19.06.2017
  წს #რ 002693  ამლოდიპინ ფარმაკი  Amlodipin Farmak  Ukraine  22.06.2007 22.06.2012
  წს #რ 000261  ამლოდიპინი  Amlodipine  Armenia  16.05.2005 16.05.2010
  #r-004249  ამლოდიპინი  Amlodipine  Georgia  28.12.2010 28.12.2015
  #r-004381  ამლოდიპინი  Amlodipine  Georgia  17.01.2011 28.12.2015
  #r-002235  ამლოკარდი-სანოველი  AMLOKARD-SANOVEL  Turkey  07.05.2010 07.05.2015
  #r-002236  ამლოკარდი-სანოველი  AMLOKARD-SANOVEL  Turkey  07.05.2010 07.05.2015
  #r-004037  ამლონორი  Amlonor®  Poland  01.12.2010 03.11.2013
  #r-004038  ამლონორი  Amlonor®  Poland  01.12.2010 03.11.2013
  წს #რ 000653  ამლოპრესი 10  Amlopres 10  India  18.10.2005 18.10.2010
  წს #რ 000652  ამლოპრესი 5  Amlopres 5  India  18.10.2005 18.10.2010
  #რ-004723  ამლოპრილი  AMLOPRIL™  India  10.03.2011 10.03.2016
  #რ-000002  ამლოსანდი 5 მგ  Amlosand 5mg  Slovenia  13.01.2009 13.01.2014
  #რ-000003  ამლოსანდი 10 მგ  Amlosand 5mg  Slovenia  13.01.2009 13.01.2014
  #r-001597  ამლოვალტანი  AMLOVALTAN  Georgia  25.01.2010 25.01.2015
  #r-001598  ამლოვალტანი  AMLOVALTAN  Georgia  25.01.2010 25.01.2015
  წს #რ 002427  ამოკლავინ ბიდ  Amoclavin Bid  Turkey  17.04.2007 17.04.2012
  წს #რ 002428  ამოკლავინ ბიდ  Amoclavin Bid  Turkey  17.04.2007 17.04.2012
  წს #რ 002429  ამოკლავინ ბიდ  Amoclavin Bid  Turkey  17.04.2007 17.04.2012
  წს #რ 002430  ამოკლავინ ბიდ ფორტე  Amoclavin Bid Forte  Turkey  17.04.2007 17.04.2012
  #რ-001413  ამოქსიკლავი  AMOKSIKLAV ®  Slovenia  21.12.2009 21.12.2014
  #რ-001414  ამოქსიკლავი  AMOKSIKLAV ®  Slovenia  21.12.2009 21.12.2014
  #რ-001418  ამოქსიკლავი  AMOKSIKLAV ®  Slovenia  21.12.2009 21.12.2014
  #რ-001419  ამოქსიკლავი  AMOKSIKLAV ®  Slovenia  21.12.2009 21.12.2014
  #რ-001420  ამოქსიკლავი  AMOKSIKLAV ®  Slovenia  21.12.2009 21.12.2014
  #r-007560  ამოქსიკლავი  AMOKSIKLAV ®  Austria  11.04.2012 21.12.2014
  #რ-001415  ამოქსიკლავი 2X  AMOKSIKLAV ® 2X  Slovenia  21.12.2009 21.12.2014
  #რ-001416  ამოქსიკლავი 2X  AMOKSIKLAV ® 2X  Slovenia  21.12.2009 21.12.2014
  #რ-001417  ამოქსიკლავი 2X  AMOKSIKLAV ® 2X  Slovenia  21.12.2009 21.12.2014
  #r-006214  ამომაქსი  Amomax  India  05.10.2011 05.10.2016
  #r-006241  ამომაქსი  Amomax  India  06.10.2011 05.10.2016
  #r-006242  ამომაქსი 500  Amomax 500mg  India  06.10.2011 05.10.2016
  #r-002375  ამოქსი–დენკ 1000  Amoxi-Denk 1000  Germany  31.05.2010 31.05.2015
  წს #რ 003380  ამოქსი-დენკი 1000 საღეჭი  Amoxi-Denk 1000 chewable  Switzerland  01.01.1970 13.11.2012
   ამოქსი-დენკ 250  Amoxi-Denk 250  Switzerland  17.11.2008 13.11.2012
  #რ-001275  ამოქსი-დენკ 250 დისპერსი  Amoxi-Denk 250 Dispers  Switzerland  28.10.2009 13.11.2012
  #r-005587  ამოქსი-დენკი 500  Amoxi-Denk 500  Germany  22.06.2011 31.05.2015
  წს #რ 000484  ამოქსიცილინი  Amoxicilin  Georgia  08.08.2005 08.08.2010
  #r-006329  ამოქსიცილინი  AMOXICILLIN  Georgia  19.10.2011 18.10.2016
  #r-004563  ამოქსიცილინი  AMOXICILLIN  Georgia  07.02.2011 15.11.2011
  #r-004564  ამოქსიცილინი  AMOXICILLIN  Georgia  07.02.2011 15.11.2011
  #r-006327  ამოქსიცილინი  AMOXICILLIN  Georgia  18.10.2011 18.10.2016
  #r-007156  ამოქსიცილინი 250მგ BP  Amoxicillin 250 mg BP  India  15.02.2012 15.02.2017
  #r-007157  ამოქსიცილინი 500მგ + კლავულანის მჟავა 125მგ BP  Amoxicillin 500 mg + Clavulanic acid 125 mg BP  India  15.02.2012 15.02.2017
  #r-007172  ამოქსიცილინი 500მგ BP  Amoxicillin 500 mg BP  India  16.02.2012 15.02.2017
  #r-007355  ამოქსიცილინი კაფსულები BP 250მგ  AMOXICILLIN CAPSULES BP 250mg  Ireland  14.03.2012 01.01.1970
  R 0004599  ამოქსიცილინი ვატქემი  Amoxicillin-Vatchem  Russia  24.08.2004 24.08.2009
  R 0004600  ამოქსიცილინი ვატქემი  Amoxicillin-Vatchem  Russia  24.08.2004 24.08.2009
  წს #რ 001954  ამოქსიცილინი  Amoxicilline  Georgia  15.11.2006 15.11.2011
  წს #რ 001955  ამოქსიცილინი  Amoxicilline  Georgia  15.11.2006 15.11.2011
  #რ-000297  ამოქსიცილინი  Amoxicilline  Serbia  16.03.2009 12.12.2010
  #რ-000298  ამოქსიცილინი  Amoxicilline  Serbia  16.03.2009 12.12.2010
  #რ-000299  ამოქსიცილინი  Amoxicilline  Serbia  16.03.2009 12.12.2010
  წს #რ 000859  ამოქსილინი  Amoxicilline  Serbia and Chernogoria  12.12.2005 12.12.2010
  წს #რ 000860  ამოქსილინი  Amoxicilline  Serbia and Chernogoria  12.12.2005 12.12.2010
  წს #რ 000858  ამოქსილინი  Amoxicilline  Serbia and Chernogoria  12.12.2005 12.12.2010
  #r-004008  ამოქსიცილინი  Amoxicilline  Serbia  29.11.2010 29.11.2015
  #r-004023  ამოქსიცილინი  Amoxicilline  Serbia  29.11.2010 29.11.2015
  #r-004024  ამოქსიცილინი  Amoxicilline  Serbia  29.11.2010 29.11.2015
  #r-004894  ამოქსიცილინი  Amoxicilline  Serbia  31.03.2011 29.11.2015
  #r-006502  ამოქსიცილინი  Amoxicilline  Serbia  07.11.2011 29.11.2015
  #r-001882  ამოქსიცილინი - წითელი A  AMOXICILLINI - CITELI A  China  22.03.2010 22.03.2015
  #r-001883  ამოქსიცილინი-წითელი A  AMOXICILLINI - CITELI A  China  22.03.2010 22.03.2015
  #r-007316  ამოქსიცილინი- წითელი A  AMOXICILLINI - CITELI A  Georgia  07.03.2012 07.03.2017
  #r-007323  ამოქსიცილინი - წითელი A  AMOXICILLINI - CITELI A  Georgia  07.03.2012 07.03.2017
  #r-004437  ამოქსიკლავ-დენკ 1000/125  AmoxiClav-Denk 1000/125  Germany  24.01.2011 24.01.2016
  #r-004412  ამოქსიკლავ-დენკ 500/62,5  AmoxiClav-Denk 500/62,5  Germany  24.01.2011 24.01.2016
  R 0004732  ამოქსიკლავი  Amoxiklav  Slovenia  19.10.2004 19.10.2009
  R 0004734  ამოქსიკლავი  Amoxiklav  Slovenia  19.10.2004 19.10.2009
  R 0004736  ამოქსიკლავი  Amoxiklav  Slovenia  19.10.2004 19.10.2009
  R 0004733  ამოქსიკლავი 2X  Amoxiklav 2X  Slovenia  19.10.2004 19.10.2009
  R 0004735  ამოქსიკლავი 2X 457მგ/5მლ  Amoxiklav 2X 457mg/5ml  Slovenia  19.10.2004 19.10.2009
  R 0004737  "ამოქსიკლავი ფორტე 312,5მგ/5მლ"  Amoxiklav forte  Slovenia  19.10.2004 19.10.2009
  #r-008065  ამოქსი-250  AMOX™-250  India  07.06.2012 06.06.2017
  #r-008033  ამოქსი-500  AMOX™-500  India  06.06.2012 06.06.2017
  #r-003599  ამოქსიცილინი კაფსულები ბ.ფ. 500მგ  Amoxycillin Capsules B.F. 500mg  India  27.10.2010 27.10.2015
  წს #რ 002990  ამოქსიკლავ ქუიქტაბი  Amoxyclav Quictab  Slovenia  09.08.2007 09.08.2012
  წს #რ 002991  ამოქსიკლავ ქუიქტაბი  Amoxyclav Quictab  Slovenia  09.08.2007 09.08.2012
  #r-001899  ამფოცილი 100მგ  Amphocil® 100mg  Austria  24.03.2010 30.06.2012
  #r-001898  ამფოცილი 50მგ  Amphocil® 50mg  Austria  24.03.2010 30.06.2012
  #r-003418  ამპიბაქტი  AMPIBACT  Turkey  29.09.2010 29.09.2015
  #r-003419  ამპიბაქტი  AMPIBACT  Turkey  29.09.2010 29.09.2015
  #r-003420  ამპიბაქტი  AMPIBACT  Turkey  29.09.2010 29.09.2015
  #r-003421  ამპიბაქტი  AMPIBACT  Turkey  29.09.2010 29.09.2015
  #r-003422  ამპიბაქტი  AMPIBACT  Turkey  29.09.2010 29.09.2015
  #r-003423  ამპიბაქტი  AMPIBACT  Turkey  29.09.2010 29.09.2015
  წს #რ 000368  ამპიცილინის ტრიჰიდრატი  Ampicilin Trihydrat  Georgia  04.07.2005 04.07.2010
  წს #რ 000485  ამპიცილინი  Ampicillin  Georgia  08.08.2005 08.08.2010
  წს #რ 000615  ამპიცილინი  Ampicillin  Georgia  18.10.2005 18.10.2010
   ამპიცილინი  AMPICILLIN  Georgia  04.04.2008 18.10.2010
  #r-003223  ამპიცილინი  AMPICILLIN  Georgia  06.09.2010 06.09.2015
  #r-007493  ამპიცილინი  Ampicillin  Georgia  02.04.2012 02.04.2017
  #r-007719  ამპიცილინი  Ampicillin  Georgia  27.04.2012 27.04.2017
  #r-003600  ამპიცილინი კაფსულები ბ.ფ. 500მგ  Ampicillin Capsules B.F. 500mg  India  27.10.2010 27.10.2015
  #r-004193  ამპიცილინის ტრიჰიდრატი  Ampicillin trihydrate  Republic of Belarus  20.12.2010 20.12.2015
  #r-003447  ამპიცილინის ტრიჰიდრატი  Ampicillin trihydrate  Georgia  25.06.2010 25.06.2015
  წს #რ 003234  ცეფუროქსიმი 100მგ+სულბაქტამი 500მგ დელტასელექტი  Ampicillin 1000mg+Sulbactam 500 mg DeltaSelect  Spain  05.10.2007 05.10.2012
  #რ-000910  ამპიცილინი 500  AMPICILLIN 500  Cyprus  20.07.2009 20.07.2014
  R 0004672  ამპიცილინი 500  Ampicillin 500  Cyprus  15.09.2004 15.09.2009
  #r-004545  ამპიცილინის ნატრიუმის მარილი  AMPICILLIN Sodium salt  Republic of Uzbekistan  07.02.2011 07.02.2016
  #რ-000969  ამპიცილინის ნატრიუმის მარილი  AMPICILLIN Sodium solt  China  03.08.2009 03.08.2014
  #r-004570  ამპიცილინის ნატრიუმის მარილი  AMPICILLIN Sodium solt  Republic of Uzbekistan  07.02.2011 07.02.2016
  #r-007617  ამპიცილინი/სულბაქტამი  Ampicillin sulbactam  Georgia  18.04.2012 17.04.2017
  #r-001955  ამპიცილინის ჰიდროტარტრატი  Ampicillin Trihydrat  Republic of Belarus  29.03.2010 20.03.2011
  წს #რ 003767  ამპიცილინ ტრიჰიდრატი  AMPICILLIN TRIHYDRATIS  Georgia  29.01.2008 29.01.2013
  r-640/o/1.13  ამპიცილინი-დარნიცა  Ampicillin-Darnitsa  Ukraine  24.11.2008 24.11.2013
  #რ-000784  ამპიცილინი -კმპ  AMPICILLIN-KMP  Ukraine  22.06.2009 22.06.2014
  #რ-000785  ამპიცილინი -კმპ  AMPICILLIN-KMP  Ukraine  22.06.2009 22.06.2014
  #r-007574  ამპიცილინი/სულბაქტამი  Ampicillin/sulbactam  Georgia  17.04.2012 17.04.2017
  #r-007614  ამპიცილინი/სულბაქტამი  Ampicillin/sulbactam  Georgia  18.04.2012 17.04.2017
  წს #რ 002380  ამპიცილინი  Ampicilline  Georgia  01.01.1970 03.04.2012
  #რ-005000  ამპიცილინი  Ampicilline  Georgia  07.04.2011 03.04.2012
  #რ-005015  ამპიცილინი  Ampicilline  Republic of Uzbekistan  11.04.2011 11.04.2016
  #r-005030  ამპიცილინი  AMPICILLINE  Republic of Uzbekistan  12.04.2011 11.04.2016
  #r-006539  ამპიცილინი  Ampicilline  Georgia  09.11.2011 03.04.2012
  წს #რ 001855  ამპიცილინ ოქსაცილინი  Ampicilline Oxacilline  Belarus  03.10.2006 03.10.2011
  R 0004453  ამპიცილინის ტრიჰიდრატის ტაბლეტი  Ampicillini tryhydratis tabulettae  Russia  11.06.2004 11.06.2009
  წს #რ 001331  ამპიცილინი 1გ  Ampicilllin 1g  Bulgaria  14.04.2006 14.04.2011
  წს #რ 001439  ამპიცილინ ნატრიუმი  Ampicilllin Natrii  Georgia  17.05.2006 17.05.2011
  წს #რ 000209  ამპი-კლოქსი  Ampiclox  Georgia  04.05.2005 04.05.2010
  წს #რ 000235  ამპი-კლოქსი  Ampiclox  Georgia  06.05.2005 06.05.2010
  წს #რ 001912  ამპიოქსი  AMPIOX  Georgia  30.10.2006 30.10.2011
  წს #რ 003844  ამპიოქსი  Ampiox  Russia  29.01.2008 29.01.2013
  r-214/o/1.12  ამპიოქსი  AMPIOX  Ukraine  19.05.2008 19.05.2013
  #რ-001011  ამპიოქსი A  Ampiox  Georgia  03.08.2009 03.04.2012
  წს #რ 002379  ამპიოქსი  Ampiox  Georgia  01.01.1970 03.04.2012
  #r-002805  ამპიოქსი  AMPIOX  Georgia  16.07.2010 25.05.2011
  №რ-005548  ამპიოქსი  AMPIOX  Georgia  07.04.2011 07.04.2016
  #რ-004995  ამპიოქსი  Ampiox  Georgia  07.04.2011 03.04.2012
  #r-007494  ამპიოქსი  Ampiox  Georgia  02.04.2012 02.04.2017
  #რ-000645  ამპიოქსი-წითელი A  Ampiox -Tsiteli A  Georgia  01.06.2009 01.06.2014
  #r-006204  ამპიოქსი-წითელი A  Ampiox -Tsiteli A  Georgia  30.09.2011 01.06.2014
  წს #რ 001440  ამპიოქსი ნატრიუმი  Ampiox Natrii  Georgia  17.05.2006 17.05.2011
  #რ-004581  ამპიოქსი-ნატრიუმი 0,5გ  Ampiox-sodium 0,5g  Republic of Uzbekisatan  11.02.2011 11.02.2016
  #r-006953  ამპიოქსი-ზდოროვიე  Ampiox-Zdorovie  Ukraine  16.01.2012 16.01.2017
  #r-006260  ამპიოქსი  AMPIOX®  Georgia  10.10.2011 10.10.2016
  წს #რ 002192  ამპიოქს-ზდოროვიე  Ampioxs-Zdorovie  Ukraine  26.01.2007 26.01.2012
  წს #რ 000942  ამპისიდი  Ampisid  Turkey  31.07.2006 28.12.2010
  წს #რ 000943  ამპისიდი  Ampisid  Turkey  28.12.2005 28.12.2010
  წს #რ 000944  ამპისიდი  Ampisid  Turkey  28.12.2005 28.12.2010
  წს #რ 000945  ამპისიდი  Ampisid  Turkey  28.12.2005 28.12.2010
  წს #რ 000946  ამპისიდი  Ampisid  Turkey  28.12.2005 28.12.2010
  წს #რ 000947  ამპისიდი  Ampisid  Turkey  28.12.2005 28.12.2010
  #r-002471  ამპისიდი  AMPISID®  Turkey  14.06.2010 14.06.2015
  #r-002884  ამპისიდი  Ampisid®  Turkey  22.07.2010 28.12.2010
  #r-004190  ამპისიდი  Ampisid®  Turkey  20.12.2010 20.12.2015
  #r-004216  ამპისიდი  Ampisid®  Turkey  20.12.2010 20.12.2015
  #r-004217  ამპისიდი  Ampisid®  Turkey  20.12.2010 20.12.2015
  #r-004218  ამპისიდი  Ampisid®  Turkey  20.12.2010 20.12.2015
  #r-004219  ამპისიდი  Ampisid®  Turkey  20.12.2010 20.12.2015
  #r-004220  ამპისიდი  Ampisid®  Turkey  20.12.2010 20.12.2015
  r-552/o/1.14  ამპრილანი  Amprilan  Slovenia  13.10.2008 13.10.2013
  r-552/o/1.15  ამპრილანი  Amprilan  Slovenia  13.10.2008 13.10.2013
  r-552/o/1.16  ამპრილანი  Amprilan  Slovenia  13.10.2008 13.10.2013
  r-552/o/1.17  ამპრილანი  Amprilan  Slovenia  13.10.2008 13.10.2013
  #რ-000158  ამპრილანი ნდ  Amprilan ND  Slovenia  16.02.2009 16.02.2014
  #რ-000159  ამპრილანი ნლ  Amprilan NL  Slovenia  16.02.2009 16.02.2014
  წს #რ 002386  ამრა  Amra  Georgia  03.04.2007 02.03.2012
  წს #რ 002294  ამრა ფორტე  AMRA Forte  Georgia  02.03.2007 02.03.2012
  #r-007144  ამრა  AMRA®  Georgia  13.02.2012 13.02.2017
  #r-007145  ამრა ფორტე  AMRA®Forte  Georgia  13.02.2012 13.02.2017
  #r-006478  ამრადიპინი  AMRADIPIN  Georgia  04.11.2011 04.11.2016
  #r-006493  ამრადიპინი  AMRADIPIN  Georgia  07.11.2011 04.11.2016
  #r-006496  ამრადიპინი  AMRADIPIN  Georgia  07.11.2011 04.11.2016
  #r-006497  ამრადიპინი  AMRADIPIN  Georgia  07.11.2011 04.11.2016
  წს #რ 001565  ამტას-10  Amtas-10  india  26.06.2006 26.06.2011
  წს #რ 001564  ამტას-5  Amtas-5  india  26.06.2006 26.06.2011
  წს #რ 003199  ამტასი-ავერსი  Amtas-Avers  Georgia  05.10.2007 05.10.2012
  წს #რ 003200  ამტასი-ავერსი  Amtas-Avers  Georgia  05.10.2007 05.10.2012
  #r-006673  ამვასტანი  Amvastan  Egypt  03.12.2011 03.12.2016
  #r-006695  ამვასტანი  Amvastan  Egypt  05.12.2011 03.12.2016
  #r-006696  ამვასტანი  Amvastan  Egypt  05.12.2011 03.12.2016
  #r-007129  ამვასტანი  Amvastan  Turkey  13.02.2012 13.02.2017
  #r-007149  ამვასტანი  Amvastan  Turkey  14.02.2012 13.02.2017
  #r-007150  ამვასტანი  Amvastan  Turkey  14.02.2012 13.02.2017
  #r-007151  ამვასტანი  Amvastan  Turkey  14.02.2012 13.02.2017
  წს #რ 000263  ამიტრიპტილინი  Amytriptiline  Armenia  16.05.2005 16.05.2010
  #r-006169  ანა ლაინერი  ANA Liner  Sweden  28.09.2011 28.09.2016
  r-492/o/1.9  ანესთეზოლი  Anaesthesole  Russia  15.09.2008 15.09.2013
  #r/a_000601  ანაფერონი  Anaferon  Russia  02.04.2012 02.04.2017
  წს #რ/ა 000014  ანაფერონი ბავშვთა  Anaferon for children  Russia  07.03.2006 07.03.2011
  #r/a_000500  ანაფერონი საბავშვო  Anaferon for children  Russia  01.08.2011 01.08.2016
  #r-003577  ანაფრანილი  Anafranil®  Italy  21.10.2010 21.10.2015
  წს #რ 003615  ანალერგინი  Analergin  Czech Republic  28.12.2007 28.12.2012
  #r-005806  ანალერგინი  ANALERGIN®  Czech Republic  01.08.2011 28.12.2012
  წს #რ 000152  ანალგინი  Analgin  Georgia  13.04.2005 13.04.2010
  წს #რ 000152  ანალგინი  Analgin  Georgia  13.04.2005 13.04.2010
  წს #რ 000592  ანალგინი  Analgin  Russia  21.09.2005 21.09.2010
  წს #რ 000796  ანალგინი  Analgin  Bulgaria  18.11.2005 18.11.2010
  წს #რ 002023  ანალგინი  analgin  Belarus  24.11.2006 28.02.2011
  წს #რ 003766  ანალგინი  Analgin  Georgia  29.01.2008 29.01.2013
  წს #რ 003792  ანალგინი  Analgin  Belarus  29.01.2008 29.01.2013
  წს #რ 003808  ანალგინი  Analgin  Ukraine  29.01.2008 29.01.2013
  წს #რ 003809  ანალგინი  Analgin  Ukraine  29.01.2008 29.01.2013
  #რ-000339  ანალგინი  Analgin  Russia  30.03.2009 30.03.2014
  #რ-001483  ანალგინი  ANALGIN  Georgia  21.12.2009 03.04.2012
  R 0004664  ანალგინი  Analgin  Ukraine  15.09.2004 15.09.2009
  R 0004664  ანალგინი  Analgin  Ukraine  15.09.2004 15.09.2009
  წს #რ 002381  ანალგინი  Analgin  Georgia  01.01.1970 03.04.2012
  #r-003285  ანალგინი  ANALGIN  Russia  13.09.2010 13.09.2015
  #r-004326  ანალგინი  Analgin  Republic of Belarus  31.12.2010 29.01.2013
  #რ-004930  ანალგინი  ANALGIN  Georgia  01.04.2011 29.01.2013
  #რ-004931  ანალგინი  ANALGIN  Georgia  01.04.2011 03.04.2012
  #r-002213  ანალგინი  ANALGIN  Georgia  07.05.2010 07.05.2015
  #r-007496  ანალგინი  Analgin  Georgia  02.04.2012 02.04.2017
  #r-003360  ანალგინი-უბფ  ANALGIN - UBF  Russia  21.09.2010 21.09.2015
  #r-001725  ანალგინი  Analgin (Analginum)  Belarus  15.02.2010 28.02.2011
  წს #რ 001190  ანალგინი 500მგ  Analgin 500mg  Bulgaria  14.03.2006 14.03.2011
  წს #რ 001285  ანალგინი-დარნიცა  Analgin-Darnica  ukraine  30.03.2006 30.03.2011
  #რ-004951  ანალგინი-დარნიცა  ANALGIN-DARNITSA  Ukraine  07.04.2011 07.04.2016
  R 0004326  ანალგინ-რუსფამი  Analgin-Ruspham  Russia  28.04.2004 28.04.2009
  R 0004326  ანალგინ-რუსფამი  Analgin-Ruspham  Russia  28.04.2004 28.04.2009
  #რ-004732  ანალგინი  ANALGIN®  Bulgaria  10.03.2011 10.03.2016
  #r-003174  ანალგინი  Analginum  Rebuplic of Belarus  30.08.2010 30.08.2015
  r-373/o/2.2  ანალგოსი  ANALGOS  Germany  10.07.2008 10.07.2013
  წს #რ/ა 000070  ანანასის ექსტრაქტი  Ananas Extract  France  09.06.2006 09.06.2011
  #r-005217  ანაპენი 300მიკროგრამი  Anapen® 300 micrograms  United Kingdom  11.05.2011 01.01.1970
  #r-005218  ანაპენი 500მიკროგრამი  Anapen® 500 micrograms  United Kingdom  11.05.2011 31.05.2014
  #r-005216  ანაპენი ჯუნიორი 150მიკროგრამი  Anapen® Junior 150 micrograms  United Kingdom  11.05.2011 01.01.1970
  რ-68/ო/1.1  ანაპრილინი  ANAPRILIN  Georgia  21.03.2008 21.03.2013
  r-68/ო/1.2  ანაპრილინი  ANAPRILIN  Georgia  21.03.2008 21.03.2013
   ანაპრილინი  ANAPRILIN  Belarus  04.06.2008 04.06.2013
  #r-003280  ანაპრილინი  ANAPRILIN  Russia  13.09.2010 13.09.2015
  #r-003281  ანაპრილინი  ANAPRILIN  Russia  13.09.2010 13.09.2015
  #r-003954  ანაპრილინი  ANAPRILIN  Republic of Belarus  22.11.2010 04.06.2013
  #r-004259  ანაპრილინი  ANAPRILIN  Georgia  28.12.2010 28.12.2015
  #r-004277  ანაპრილინი  ANAPRILIN  Georgia  28.12.2010 28.12.2015
  #რ-000861  ანასეპტი  ANASEPT  Georgia  06.07.2009 06.07.2014
  R 0004338  ანასეპტი  Anasept  Georgia  14.05.2004 14.05.2009
  #რ-005200  ანასეპტი  ANASEPT  Georgia  10.05.2011 06.07.2014
  წს #რ 002612  ანასპანი  ANASPAN  Georgia  25.05.2007 25.05.2012
  #r-007859  ანასპანი  ANASPAN  Georgia  17.05.2012 17.05.2017
  #r-006475  ანასტროზოლი  Anastrozole  Great Britain  04.11.2011 11.07.2015
  #r-005123  გასუფთავებული სტაფილოკოკური ანატოქსინი  Anatoxin staphylococcal purified  Russia  28.04.2011 28.04.2016
  #რ-004947  ანაურანი  ANAURAN®  Italy  07.04.2011 07.04.2016
  წს #რ 001110  ანავენოლი  Anavenol  Czech Republic  28.02.2006 28.02.2011
  წს #რ 002038  ანბერი  Anber  Georgia  07.12.2006 07.12.2011
  #r-006688  ანბერი  Anber  Georgia  03.12.2011 03.12.2016
  წს #რ 001943  ანბერ ბეიბი  Anber baby  Georgia  02.11.2006 02.11.2011
  #r-005913  ანბიო 3მლნ სე  Anbio® 3mln UI  Turkey  16.08.2011 15.08.2016
  #r-005888  ანბიო 1,5მლნ სე  Anbio® 1.5mln UI  Turkey  15.08.2011 15.08.2016
  R 0004691  ანდანტე  Andante  Hungary  30.09.2004 30.09.2009
  #რ-000991  ანდანტე ®  Andante ®  Hungary  03.08.2009 03.08.2014
  #რ-000990  ანდანტე ®  Andante ®  Hungary  03.08.2009 03.08.2014
  r-214/o/1.2  ანდრაქსი  ANDRAX  Georgia  19.05.2008 19.05.2013
  #რ-000278  ანდრაქსანი  ANDRAXAN  Italy  16.03.2009 16.03.2014
  r-696/o /1.3  ანდროკური  Androcur  Germany  22.12.2008 22.12.2013
  #რ-001269  ანდროკური  ANDROCUR®  Germany  28.10.2009 28.10.2014
  #r-004168  ანდროკური  ANDROCUR®  Germany  13.12.2010 22.12.2013
  წს #რ 001951  ანდროგელი  Androgel  France  15.11.2006 15.11.2011
  წს #რ 003608  ანდროგელი  Androgel  Belgium  28.12.2007 28.12.2012
  r/a-294/o/1.3  ანდროლოგიური დაავადებების სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები  Andrology in vitro diagnostic test Systems  Germany  13.06.2008 13.06.2013
  r-712/o/2.2  ანემა-დ  ANEMA-D  Georgia  29.12.2008 05.09.2013
  #r-005909  ანემა-დ  ANEMA-D  Georgia  15.08.2011 05.09.2013
  წს #რ 000445  ანესტანი  Anestan  Jordan  08.08.2005 08.08.2010
  #r-006707  ანესტანი  ANESTANE®  Jordania  06.12.2011 06.12.2016
  #რ-004792  ანგი-სპრეი  ANGI-SPRAY  France  16.03.2011 16.03.2016
  #რ/ა_000101  ანგინ-ჰელი სდ  Angin-Heel SD  Germany  13.04.2009 13.04.2014
  R 0004170  ანგინ-ჰელ სდ ტაბლეტი  Angin-Heel SD  Germany  18.03.2004 18.03.2009
  წს #რ 002011  ანგინალი სპრეი სალბით  Anginal spray with Salbee  Czech Republic  24.11.2006 24.11.2011
  #r-002798  ანგინორმი-წითელი A  ANGINORMI-Tsiteli A  India  16.07.2010 16.07.2015
  #r-002799  ანგინორმი-წითელი A  ANGINORMI-Tsiteli A  India  16.07.2010 16.07.2015
  #r-004461  ანგინოვაგი  ANGINOVAG  Spain  27.01.2011 27.01.2016
  #r-004697  ანგინოვაგი  Anginovag  Spain  28.02.2011 27.01.2016
  წს #რ 001674  ანგიოფლუქსი  Angioflux  Italy  31.07.2006 31.07.2011
  წს #რ 001675  ანგიოფლუქსი  Angioflux  Italy  31.07.2006 31.07.2011
  #r-003859  ანგიოფლუქსი  ANGIOFLUX  Italy  19.11.2010 31.07.2011
  #r-005723  ანგიოფლუქსი 250ლე  Angioflux 250 ULS  Italy  19.07.2011 01.01.1970
  #r-005724  ანგიოფლუქსი 600ლე/2მლ  Angioflux 600 ULS/2ml  Italy  19.07.2011 01.01.1970
  #r-002820  ანგრიმაქსი  AnGrimax  Belarus Republic  19.07.2010 19.07.2015
  წს #რ 000725  ანის-პირიტი  Anis-Pirit  Germany  03.11.2005 03.11.2010
   ანოდინ-დუალი  Anodyne-Dual  Georgia  19.05.2008 19.05.2013
  #r-005492  ანოდინ-დუალი  Anodyne-Dual®  Georgia  11.06.2011 19.05.2013
  #r-001757  ანოდინ-დუალი  Anodyne-Dual®  Georgia  22.02.2010 19.05.2013
  #რ-000013  ანსალიტი  Ansalit  Georgia  13.01.2009 13.01.2014
  წს #რ 003859  ანსალიტი  Ansalit  Georgia  29.01.2008 12.03.2009
  r/a-490/o/1.3  ჭიანჭველას ფხვნილის კაპსულები  Ant Powder Capsules  China  15.09.2008 15.09.2013
  #r-004244  ანტაციდ-ბიო  ANTACID-BIO  Georgia  28.12.2010 28.12.2015
  #r-004382  ანტაციდ-ბიო  ANTACID-BIO  Georgia  17.01.2011 28.12.2015
  წს #რ 003421  ანტაციდინ პლუსი  ANTACIDIN PLUS  Egypt  21.11.2007 21.11.2012
  წს #რ 000838  ანტაქსონი  Antaxon  Italy  12.12.2005 12.12.2010
  #რ-000176  ანტაქსონი  ANTAXONE  Italy  16.02.2009 12.12.2010
  #r-004071  ანტაქსონი  ANTAXONE  Italy  06.12.2010 06.12.2015
  #r-007036  ანტაქსონი  ANTAXONE  Italy  25.01.2012 06.12.2014
  #r-004059  ანტრაცინი  Anthracin  India  06.12.2010 06.12.2015
  #r-004076  ანტრაცინი  Anthracin  India  06.12.2010 06.12.2015
  r-638/o/1.8  ანტი-ანგინ ფორმულა  Anti-angin Formula  The Netherlands  24.11.2008 24.11.2013
  r/a-202/o/1.1  გასახდომი წყალი  ANTI-FAT WATER  Georgia  13.05.2008 13.05.2013
  #რ-000004  ანტი-M კლასიკი  Anti-M Classic  China  13.01.2009 13.01.2014
  #რ-000005  ანტი-M ლონგ ლავ  Anti-M Long Love  China  13.01.2009 13.01.2014
  #რ-000006  ანტი-M ლუბრიკატიდ ფლეივარდი  Anti-M Lubricated Flavoured  China  13.01.2009 13.01.2014
  #რ-000007  ანტი-M ლუბრიკატიდ რიბბედი  Anti-M Lubricated Ribbed  China  13.01.2009 13.01.2014
  #რ-000008  ანტი-M ლუბრიკატიდ სუპერ დოტიდი  Anti-M Lubricated Super Dotted  China  13.01.2009 13.01.2014
  წს #რ 001762  ანტიბიოპტალი  ANTIBIOPTAL  Italy  29.08.2006 29.08.2011
  წს #რ 001335  ანტიკოლ  Anticol  Poland  14.04.2006 14.04.2011
  #r-003838  ანტიკოლი  Anticol  Poland  16.11.2010 14.04.2011
  #რ-004970  ანტიკოლი  ANTICOL  Poland  07.04.2011 07.04.2016
  #რ-005013  ანტიკოლი  ANTICOL  Poland  09.04.2011 07.04.2016
  #r-003480  ანტიკოლი  ANTICOL®  Poland  06.10.2010 14.04.2011
  წს #რ 001415  ანტიფლუ  Antiflu  USA  10.05.2006 10.05.2011
  წს #რ 001416  ანტიფლუ  Antiflu  USA  10.05.2006 10.05.2011
  #r-005336  ანტიფლუ  Antiflu  USA  23.05.2011 28.04.2016
  #r-005337  ანტიფლუ  Antiflu  USA  23.05.2011 28.04.2016
  წს #რ 002209  ანტიფლუ ბეიბი  Antiflu Baby  USA  05.02.2007 05.02.2012
  წს #რ 001414  ანტიფლუ კიდსი  Antiflu Kids  USA  10.05.2006 10.05.2011
  #r-005126  ანტიფლუ კიდსი  ANTIFLU KIDS  USA  28.04.2011 28.04.2016
  #r-001811  ანტიფლუ კიდსი  ANTIFLU KIDS  USA  09.03.2010 10.05.2011
  წს #რ 002838  ანტიფუნგოლ ჰექსალ კრემი  Antifungol® HEXAL® Creme  Germany  19.07.2007 19.07.2012
  წს #რ 002839  ანტიფუნგოლ ჰექსალი  Antifungol® HEXAL® Lösung  Germany  19.07.2007 19.07.2012
  r-638/o/1.9  ანტიგრიპინი  Antigrippin  The Netherlands  24.11.2008 24.11.2013
  r-638/o/1.10  ანტიგრიპინი საბავშვო  Antigrippin for children  The Netherlands  24.11.2008 24.11.2013
  r/a-521/o/2.2  ანტიჰელიკი  AntiHelik  USA  29.09.2008 29.09.2013
  წს #რ 000418  ანტინეოპლასტიკები  Antineoplastics  USA  08.08.2005 08.08.2010
  r/a-273/o/1.2  ანტიოქსი +  Antiox +  Ireland  06.06.2008 06.06.2013
  წს #რ 001215  ანტიოქსიკაპსი  Antioxicaps  Belarus  20.03.2006 20.03.2011
  #r-004361  ანტიოქსიკაპსი  Antioxicaps  Republic of Belarus  11.01.2011 11.01.2016
  #r-004365  ანტიოქსიკაპსი რკინით  ANTIOXICAPS WITH FERRUM  Republic of Belarus  11.01.2011 11.01.2016
  #r-004362  ანტიოქსიკაპსი იოდით  ANTIOXICAPS WITH IODINE  Republic of Belarus  11.01.2011 11.01.2016
  წს #რ 001214  ანტიოქსიკაპსი რკინით  Antioxicaps with iron  Belarus  20.03.2006 20.03.2011
  წს #რ 001240  ანტიოქსიკაფსი იოდით  Antioxicaps With Jod  Belarus  20.03.2006 20.03.2011
  წს #რ 001185  ანტიოქსიკაპსი იოდით ბავშვებისათვის  Antioxicaps with jod for children  Belarus  14.03.2006 14.03.2011
  წს #რ 001216  ანტიოქსიკაპსი სელენით  Antioxicaps with selen  Belarus  20.03.2006 20.03.2011
  #r-004363  ანტიოქსიკაპსი სელენით  ANTIOXICAPS WITH SELENIUM  Republic of Belarus  11.01.2011 11.01.2016
  წს #რ 001217  ანტიოქსიკაპსი ცინკით  Antioxicaps with Zinc  Belarus  20.03.2006 20.03.2011
  #r-004364  ანტიოქსიკაპსი თუთიით  ANTIOXICAPS WITH ZINK  Republic of Belarus  11.01.2011 11.01.2016
  r-155/o/1.3  ანტიპარკინი  ANTIPARKIN  Georgia  21.04.2008 21.04.2013
  #r-006172  ანტირინოლი  ANTIRINOL  Greece  28.09.2011 28.09.2016
  წს #რ/ა 000170  ანტისეპტინი  Antiseptine  The Netherlands  03.10.2006 03.10.2011
  R 0004441  ანტისოლ #1  Antisol N1  Poland  04.06.2004 04.06.2009
  წს #რ 002686  ანტისტენოკარდინი  ANTISTENOCARDIN  Bulgaria  22.06.2007 22.06.2012
  #r-008061  ანტისტენოკარდინი 25მგ  ANTISTENOKARDIN® 25mg  Bulgaria  06.06.2012 06.06.2017
  r-640/o/1.14  ანტისტრუმინი მიკრო  Antistrumin Micro  Ukraine  24.11.2008 24.11.2013
  r-640/o/1.15  ანტისტრუმინი მიკრო  Antistrumin Micro  Ukraine  24.11.2008 24.11.2013
  წს #რ 000273  ანტითრომბინი III 1000სე  Antithrombin III immuno 1000IU  Austria  23.05.2005 23.05.2010
  წს #რ 000272  ანტითრომბინი III 500სე  Antithrombin III immuno 500IU  Austria  23.05.2005 23.05.2010
  წს #რ 000600  ანთრაცინი  Antracin  India  18.10.2005 18.10.2010
  წს #რ 000601  ანთრაცინი  Antracin  India  18.10.2005 18.10.2010
  r-492/o/1.5  ანუზოლი  Anusole  Russia  15.09.2008 15.09.2013
  #r-002447  ანუზოლი  Anusole  Russia  04.06.2010 04.06.2015
  r-513 /o/1.9  ანზიბელი  ANZIBEL  Turkey  22.09.2008 22.09.2013
  r-513 /o1.12  ანზიბელი თაფლის და ლიმონის არომატით  ANZIBEL with Honey and Lemon Flavor  Turkey  22.09.2008 22.09.2013
  r-513 /o1.11  ანზიბელი პიტნის არომატით  ANZIBEL with Menthol Flavor  Turkey  22.09.2008 22.09.2013
   აპკალის შX 10  Apcalis SX 10  India  22.09.2008 22.02.2011
   აპკალის შX 20  Apcalis SX 20  India  22.09.2008 22.02.2011
  #r-005748  აპკალისი SX* 10  APCALIS SX* 10  India  23.07.2011 23.07.2016
  #r-005760  აპკალისი SX* 20  APCALIS SX* 20  India  25.07.2011 23.07.2016
  #r-004338  აპსიჰეპი  Apcihep  India  04.01.2011 04.01.2016
  r-460/o/2.5  აპკოსული  Apcosule  India  22.08.2008 22.08.2013
  #რ-001144  აპდროპსი  APDROPS  India  21.09.2009 21.09.2014
  #რ-001145  აპდროპსი DX  APDROPS DX  India  21.09.2009 21.09.2014
  #რ-000191  აპდილ ტოტალი  Apdyl Total  India  23.02.2009 23.02.2014
  r-460/o/2.3  აპდილ-H  Apdyl-H  India  22.08.2008 22.08.2013
  r/a-624/o/1.4  აპფელესიგ-დროფს  Apfelessig-Drops  Switzerland  17.11.2008 17.11.2013
  r-99/o/2.2  აპიკორი  APICOR  Georgia  28.03.2008 28.03.2013
  წს #რ 003757  აპიდრა  Apidra  Germany  29.01.2008 29.01.2013
   აპიდრა 100ერთ/მლ  Apidra 100U/ml  Germany  04.11.2008 29.01.2013
   აპიდრა 100ერთ/მლ  Apidra 100U/ml  Germany  04.11.2008 29.01.2013
  r-99/o/2.3  აპიჰეპატი  APIHEPATI  Georgia  28.03.2008 28.03.2013
  წს #რ 003135  აპილაკი  Apilac  Estonia  01.01.1970 12.09.2012
  წს #რ 003805  აპილაკი  Apilac  Latvia  29.01.2008 29.01.2013
  #r-001755  აპილაკი გრინდექსი  APILAK GRINDEKS  Latvia  22.02.2010 29.01.2013
  r-99/o/2.1  აპიპულმო  APIPULMO  Georgia  28.03.2008 28.03.2013
  R 0004179  აპის-ჰომაკორდი წვეთები  Apis-Homaccord Liq  Germany  15.03.2004 15.03.2009
  #რ-000012  აპიზარტრონი  APISARTHRON  Germany  13.01.2009 13.01.2014
  R 0004110  აპიზართრონი  Apisarthron  Germany  10.02.2004 10.02.2009
  წს #რ 003186  აპივიტი  Apivit  Georgia  27.09.2007 05.02.2012
  #r-006768  აპივიტი  Apivit  Georgia  14.12.2011 14.12.2016
  #r-003686  აპო-ატენიდონი  APO-ATENIDONE  Canada  05.11.2010 01.01.1970
  #r-004474  აპო-ბისოპროლოლი  APO-BISOPROLOL  Canada  01.02.2011 01.01.1970
  #r-004475  აპო-ბისოპროლოლი  APO-BISOPROLOL  Canada  01.02.2011 01.01.1970
  #r-004473  აპო-ცეტირიზინი  APO-CETIRIZINE  Canada  01.02.2011 01.01.1970
  #r-003688  აპო-კლარიტრომიცინი  APO-CLARITHROMYCIN  Canada  05.11.2010 01.01.1970
  #r-006824  აპო-დექსამეტაზონი  APO-DEXAMETHASONE  Canada  22.12.2011 01.01.1970
  #r-004477  აპო-ფლუკონაზოლი  APO-FLUCONASOLE-150  Canada  01.02.2011 01.01.1970
  #r-004476  აპო-ლევოფლოქსაცინი  APO-LEVOFLOXACIN  Canada  01.02.2011 01.01.1970
  #r-004871  აპო-ლევოფლოქსაცინი  APO-LEVOFLOXACIN  Canada  31.03.2011 01.01.1970
  #r-003855  აპო-მელოქსიკამი  APO-MELOXICAM  Canada  19.11.2010 01.01.1970
  #r-003856  აპო-მელოქსიკამი  APO-MELOXICAM  Canada  19.11.2010 01.01.1970
  #r-007095  აპო-მეტოპროლოლი  APO-METOPROLOL  Canada  07.02.2012 01.01.1970
  #r-007096  აპო-მეტრონიდაზოლი  APO-METRONIDAZOLE  Canada  07.02.2012 01.01.1970
  #r-003687  აპო-პანტოპრაზოლი  APO-PANTOPRAZOLE  Canada  05.11.2010 01.01.1970
  #r-006825  აპო-რისპერიდონი  APO-RISPERIDONE  Canada  22.12.2011 01.01.1970
  #r-006826  აპო-რისპერიდონი  APO-RISPERIDONE  Canada  22.12.2011 01.01.1970
  #r-004472  აპო-ვალაციკლოვირი  APO-VALACYCLOVIR  Canada  01.02.2011 01.01.1970
  წს #რ/ა 000156  ეპპელსლიმ იქსტრა  AppleSlim Xtra  The Netherlands  26.09.2006 26.09.2011
  წს #რ 002547  აპრალგინი ფორტე  Apralgin Forte  Turkey  04.05.2007 04.05.2012
  #რ-001108  აპრაზოლი  Aprazol  Turkey  07.09.2009 26.09.2012
  წს #რ 003146  აპრაზოლი  APRAZOL  Turkey  26.09.2007 26.09.2012
  წს #რ/ა 000322  აპრიკოტაბსი  Apricotabs  Armenia  22.06.2007 22.06.2012
  წს #რ 003381  აპრიდი 375  APRID 375  Uzbekistan  01.01.1970 13.11.2012
  წს #რ 003382  აპრიდი 750  APRID 750  Uzbekistan  01.01.1970 13.11.2012
  #r-006880  აპრიდი  APRID®  Uzbekistan  27.12.2011 13.11.2012
  წს #რ 003423  აპროველი 150მგ  Aprovel 150mg  France  21.11.2007 21.11.2012
  წს #რ 003424  აპროველი 300მგ  Aprovel 300mg  France  21.11.2007 21.11.2012
  #r-001621  აპროველი  APROVEL®  France  25.01.2010 21.11.2012
  #r-001620  აპროველი  APROVEL®  France  25.01.2010 21.11.2012
  #r-007088  აპსინი  APSINTM  India  02.02.2012 02.02.2017
  #r-004340  აპსლატიდი 125 ჰფა ინჰალერი  Apslatide 125 HFA Inhaler  India  04.01.2011 04.01.2016
  #r-004341  აპსლატიდი 250 ჰფა ინჰალერი  Apslatide 250 HFA Inhaler  India  04.01.2011 04.01.2016
  #r-004336  აპსლატიდი 50 ჰფა ინჰალერი  Apslatide 50 HFA Inhaler  India  04.01.2011 04.01.2016
  წს #რ 002102  აქვა მარისი  AQUA MARIS  Croatia  25.12.2006 25.12.2011
  #რ-000398  აქვა მარისი  AQUA MARIS  Croatia  06.04.2009 25.12.2011
  #რ-001204  აქვა მარისი  AQUA MARIS  Croatia  05.10.2009 25.12.2011
  R 0004115  აქვა მარისი  Aqua Maris  Croatia  12.03.2004 12.03.2009
  წს #რ 000689  საინექციო წყალი  Aqua Pro Injectionibus  Georgia  03.11.2005 03.11.2010
  წს #რ 002346  საინექციო წყალი  Aqua pro injectionibus  Georgia  01.01.1970 23.03.2012
  წს #რ 002516  საინექციო წყალი  Aqua pro injectionibus  Spain  01.01.1970 30.04.2012
  წს #რ 002616  საინექციო წყალი  Aqua pro injectionibus  Kazaxstan  25.05.2007 25.05.2012
  #რ-000452  საინექციო წყალი  AQUA PRO INJECTIONIBUS  Georgia  13.04.2009 13.04.2014
  R 0004379  საინექციო წყალი  Aqua pro injectionibus  Georgia  24.05.2004 24.05.2009
  #r-003393  საინექციო წყალი  Aqua Pro Injectionibus  Georgia  24.09.2010 24.09.2015
  #r-004544  საინექციო წყალი  Aqua Pro Injectionibus  Republic of Uzbekistan  07.02.2011 07.02.2016
  #r-006596  საინექციო წყალი  Aqua pro injectionibus  Spain  18.11.2011 30.04.2012
  #r-007526  საინექციო წყალი  Aqua pro injectionibus  Georgia  04.04.2012 04.04.2017
  წს #რ 002407  საინექციო წყალი ამპულებში  Aqua pro injectionibus in amules  Georgia  11.04.2007 11.04.2012
  #რ-000733  აქვადეტრიმი პლუსი  Aquadetrim PLUS  Poland  15.06.2009 15.06.2014
  r-566/o1.7  აქვადეტრიმი ვიტამინი D3  Aquadetrim vitamin D3  Poland  27.10.2008 27.10.2013
  წს #რ 002119  აქვანორმი  Aquanorm  Georgia  25.12.2006 25.12.2011
  #r-006656  აქვანორმი  AQUANORM  Georgia  29.11.2011 29.11.2016
  წს #რ 000280  აქვილინუმ კომპ  Aquilinum comp.  Germany  23.05.2005 23.05.2010
  #r-007982  არაბესკ ტოპი  Arabesk Top  Germany  01.05.2012 09.01.2017
  წს #რ 000666  არბიდოლი  Arbidol  Russia  28.10.2005 28.10.2010
  წს #რ 000667  არბიდოლი  Arbidol  Russia  28.10.2005 28.10.2010
  #r-007186  არბიდოლი  ARBIDOL  Russia  20.02.2012 20.02.2017
  #r-007213  არბიდოლი  ARBIDOL  Russia  21.02.2012 20.02.2017
  წს #რ 000374  არბიდოლ-ლენსი  Arbidol-Lans  Russia  04.07.2005 04.07.2010
  წს #რ 000375  არბიდოლ-ლენსი  Arbidol-Lans  Russia  04.07.2005 04.07.2010