სტიმოლი / STIMOL®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002226
სავაჭრო დასახელება (ქართ) სტიმოლი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) STIMOL®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Citrulline Malate
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 1გ/10მლ 10მლ პერორალური ხსნარი პაკეტი №18
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 1g/10ml oral solution 10ml in sachets #18
მწარმოებელი ქვეყანა: France
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 07.05.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 07.05.2015
გაცემის რეჟიმი ურეცეპტო
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
kompania biokodeqsis warmomadgeneli ana vaCeiSvili
ცვლილება " #02-442/o 11.06.2011 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება:STIMOL®, 1გ/10მლ პერორალური გამოყენების ხსნარი 10მლ პაკეტში №36 ფარმაცევტული პროდუქტის შეფუთვაში რაოდენობის ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - BIOCODEX (საფრანგეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - BIOCODEX (საფრანგეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - საფრანგეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 07.05.2015 "
ცვლილება 20.12.2010 I რიგის „ა“ ტიპის ცვლილება - ფარმაცევტული პროდუქტის პირველადი და მეორეული შეფუთვის მარკირების და დიზაინის ცვლილება
ცვლილება xelaxali registracia
ცვლილება "ბრძ#02-1219/ო 16.11.2011წ უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: STIMOL® 1გ/10მლ 10მლ შიგნით მისაღები ხსნარი პაკეტი №36 შეფუთვაში ფარმაცევტული პროდუქტის რაოდენობის ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - BIOCODEX (საფრანგეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - BIOCODEX (საფრანგეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - საფრანგეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 07.05.2015 "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. 20.12.10
2. 20.12.10
1. აღიარებითი 11.06.11
2. აღიარებითი 11.06.11
3. აღიარებითი 11.06.11
1. აღიარებითი 16.11.11
2. აღიარებითი 16.11.11
3. აღიარებითი 16.11.11
4. აღიარებითი 16.11.11