ზინერიტი / ZYNERYT®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002172
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ზინერიტი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) ZYNERYT®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: erithromicine + mycroional acetat of zynci dehitrate
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 40მგ/მლ+12მგ/მლ 30მლ გარეგანი გამოყენების ხსნარის მოსამზადებელიფხვნილი ფლაკონში, გამხსნელი ფლაკონში და აპლიკატორი
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ):
მწარმოებელი ქვეყანა: The Netherlands
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 30.04.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 02.08.2012
გაცემის რეჟიმი რეცეპტის გარეშე
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ასტელას წარმომადგენელი დავით კუპრაშვილი
ცვლილება I რიგის ა ტიპის ცვლილება – ცვლილება წარმოების ლიცენზიაში, სავაჭრო ლიცენზიის მფლობელის სახელის ცვლილება და შესაბამისი ცვლილება ინსტრუქციაში, ფარმაცევტული პროდუქტის შეფუთვის მარკირების ცვლილება.
ცვლილება "24.05.10 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე: რუმინეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი: შპს „ეი-ბი-სი ფარმაცია“ შეტყობინების მოქმედების ვადა: 05.10.2012 "
ცვლილება 05.07.11 I რიგის ა ტიპის ცვლილება - ფარმაცევტული პროდუქტის პირველადი და მეორეული შეფუთვის მარკირების და დიზაინის ცვლილება.
კომენტარები
   
  დაბრუნება
3. აღიარებითი 24.05.10
4. აღიარებითი 24.05.10
5. აღიარებითი 24.05.10
1. 05.07.11
2. 05.07.11
3. 05.07.11