ლოპერამიდის ჰიდროქლორიდი / LOPERAMIDE HYDROCHLORID
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-001820
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ლოპერამიდის ჰიდროქლორიდი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) LOPERAMIDE HYDROCHLORID
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Loperamide
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 0.002g kafsula #20
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Capsules 0.002g #20
მწარმოებელი ქვეყანა: Republic of Belarus
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 09.03.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 13.05.2013
გაცემის რეჟიმი ურეცეპტო
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
შპს ტონუსი
ცვლილება I რიგის „ა“ ტიპის ცვლილება - ცვლილება წარმოების ლიცენზიაში და შესაბამისი ცვლილება ინსტრუქციაში, ფარმაცევტული პროდუქტის შეფუთვის მარკირების და დიზაინის ცვლილება.
ცვლილება "28.05.2012 II რიგის ცვლილება - თერაპიის სხვა სფეროში გამოყენების ჩვენების დამატება. I რიგის ა და ბ ტიპის ცვლილებები - ფარმაცევტული პროდუქტის პირველადი და მეორეული შეფუთვა-მარკირებისა და დიზაინის ცვლილება; ფარმაცევტული პროდუქტის სპეციფიკაციის ცვლილება; გამოყენების ინსტრუქციის კორექცია. "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. 28.05.12
2. 28.05.12