პურეგონი 600სე/0,72მლ / PUREGON® 600IU /0,72ml
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002634
სავაჭრო დასახელება (ქართ) პურეგონი 600სე/0,72მლ
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) PUREGON® 600IU /0,72ml
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Follitropin Beta
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 600სე/0,72მლ (833სე/1მლ) 0,840მლ კანქვეშ შესაყვანი საინექციო ხსნარი კარტრიჯში + ერთჯერადი ნემსი№6 (№3+№3 ცალ–ცალკე შეფუთვებში) შეფუთვაში
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 600IU/0.72ml (833IU/1ml) 0.840ml Solution for S/C injection in Cartridge + single-use syring #6 (#3+#3 in mono package) in package
მწარმოებელი ქვეყანა: The Netherlands
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 25.06.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 25.06.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტი
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება 02.12.2010I რიგის „ა“ ტიპის ცვლილება – ფარმაცევტული პროდუქტის მეორეული შეფუთვის მარკირების ცვლილება
ცვლილება 30.05.11 I რიგის ა ტიპის ცვლილება - პირველადი და მეორეული შეფუთვის მარკირების ცვლილება
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. 30.05.11
2. 30.05.11