ზესპირა / zespira®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002731
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ზესპირა
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) zespira®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Montelukast sodium
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 10mg garsiT dafaruli tableti #28 (14X2)
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Coated tablets 10mg #28 (14X2)
მწარმოებელი ქვეყანა: Turkey
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 08.07.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 08.07.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტი
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
შპს პსპ-ფარმა
ცვლილება 16.11.2010I რიგის ა ტიპის ცვლილება – ფარმაცევტული პროდუქტის პირველადი და მეორეული შეფუთვის მარკირების ცვლილება
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1.
2.