კვადრიცა H / QUADRICA H
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002753
სავაჭრო დასახელება (ქართ) კვადრიცა H
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) QUADRICA H
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: LISINOPRIL/Hydrochlorothiazide
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 20mg/12,5mg tableti #30
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Tablets 20mg/12,5mg #30
მწარმოებელი ქვეყანა: Georgia
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 08.07.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 07.02.2012
გაცემის რეჟიმი რეცეპტი
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება 16.11.2010 I რიგის ა ტიპის ცვლილება - ფარმაცევტული პროდუქტის პირველადი შეფუთვის მარკირების ცვლილება
ცვლილება " I რიგის ა ტიპის ცვლილება - შეფუთვა-მარკირებისა და დიზაინის ცვლილება I რიგის ბ ტიპის ცვლილება - ცვლილება ფარმსტატიაში
ცვლილება 11.05.11 I რიგის ბ ტიპის ცვლილება - ფარმაცევტული პროდუქტის ხარისხის კონტროლის მეთოდის ცვლილება.
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1.
2.