ენტეროლი 250 / Enterol® 250
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002227
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ენტეროლი 250
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Enterol® 250
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Comb.drug (Saccharomyces boulardii)
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 250mg kafsula #10 minis flakonSi
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Capsules 250mg in glass flacon #10
მწარმოებელი ქვეყანა: France
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 07.05.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 07.05.2015
გაცემის რეჟიმი ურეცეპტო
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ანა ვაჩეიშვილი
ცვლილება 20.12.2010 I რიგის „ა“ ტიპის ცვლილება - ფარმაცევტული პროდუქტის პირველადი და მეორეული შეფუთვის მარკირების და დიზაინის ცვლილება
ცვლილება xelaxali registracia
ცვლილება "24.05.2010 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება:სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე: ლიტვა ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფზიკური ან იურიდიული პირი: შპს „ეი–ბი–სი ფარმაცია“შეტყობინების მოქმედების ვადა: 07.05.2015
ცვლილება "24.05.2010 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება:სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე: ბულგარეთიფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი: შპს „გრინლაინ ჰელსი“ შეტყობინების მოქმედების ვადა: 07.05.2015
ცვლილება "ბრძ№ 02-343/ო 06.03.2012 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: ENTEROL®, 250მგ კაფსულა #10 ფარმაცევტული პროდუქტის სახელწოდების ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - BIOCODEX (საფრანგეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - BIOCODEX (საფრანგეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე -ბულგარეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 07.05.2015 "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. აღიარებითი 24.05.10
2. აღიარებითი 24.05.10
3. აღიარებითი 24.05.10
4. აღიარებითი 24.05.10
1.
2.
1. აღიარებითი 06.03.12
2. აღიარებითი 06.03.12
3. აღიარებითი 06.03.12
4. აღიარებითი 06.03.12
5. აღიარებითი 06.03.12