ნეო-ბეტაზონი კრემი / Neo-Betasone Cream
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002821
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ნეო-ბეტაზონი კრემი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Neo-Betasone Cream
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Neomycin/Betamethasone
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 15გ კრემი ტუბში
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Cream 15g in tube
მწარმოებელი ქვეყანა: Malaysia
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 19.07.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 19.07.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
შპს ტონუსი
ცვლილება 19.07.11 I რიგის ა ტიპის ცვლილება - ფარმაცევტული პროდუქტის პირველადი შეფუთვის მარკირების, მეორეული შეფუთვის მარკირებისა და დიზაინის ცვლილება.
კომენტარები
   
  დაბრუნება
2. 19.07.11
1. 19.07.11