ერიუსი / Aerius
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002677
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ერიუსი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Aerius
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Desloratadine
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 5 მგ შემოგარსული ტაბლეტი №10
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Coated tablets 5mg #10
მწარმოებელი ქვეყანა: Belgium
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 02.07.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 23.05.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტის გარეშე
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
შპს ეი-ბი-სი ფარმაცია
ცვლილება უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება სარეგისტრაციო მოწმობის გაცემით:
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. აღიარებითი 02.07.10
2. აღიარებითი 02.07.10
3. აღიარებითი 02.07.10