ადელფანი-ეზიდრექსი / Adelphane®-Esidrex®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002211
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ადელფანი-ეზიდრექსი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Adelphane®-Esidrex®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Comb. Drug
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): ტაბლეტი №250
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Tablets #250
მწარმოებელი ქვეყანა: India
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 07.05.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 07.05.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტი
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ნოვარტისის წარმომადგენლობა
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია I რიგის ცვლილების გათვალისწინებით - ფარმაცევტული პროდუქტის ლიცენზიის მფლობლის ცვლილება.
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1.
2.