ბუსკოპანი / Buscopan®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002679
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ბუსკოპანი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Buscopan®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Butylscopolamin bromide
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 10 მგ შემოგარსული ტაბლეტი №20
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Coated tablets 10mg #20
მწარმოებელი ქვეყანა: France
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 02.07.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 12.09.2012
გაცემის რეჟიმი რეცეპტის გარეშე
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
შპს ეი-ბი-სი ფარმაცია
ცვლილება უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება სარეგისტრაციო მოწმობის გაცემით:
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. აღიარებითი 02.07.10
2. აღიარებითი 02.07.10
3. აღიარებითი 02.07.10