ტრიდერმი / Triderm®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002653
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ტრიდერმი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Triderm®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Comb. Drug
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 0.5მგ/10მგ/1მგ/გ მალამო 15გ ტუბი №1
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Ointment 0.5mg/10mg/1mg/g 15g in tube #1
მწარმოებელი ქვეყანა: Portugal
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 29.06.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 14.04.2011
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
შპს ეი-ბი-სი ფარმაცია
ცვლილება უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება სარეგისტრაციო მოწმობის გაცემით:
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. აღიარებითი 29.06.10
2. აღიარებითი 29.06.10
3. აღიარებითი 29.06.10