ბეტრიმინი / Betrimine®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002802
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ბეტრიმინი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Betrimine®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Comb. Drug
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): (250mg+250mg+2mg)/5ml i.m. saineqcio xsnari ampula #6
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): (250mg+250mg+2mg)/5ml solution for I.M. injection in ampoules #6
მწარმოებელი ქვეყანა: Greece
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 16.07.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 16.07.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტი
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
შპს გეტა
ცვლილება 13.09.10 I რიგის ა ტიპის ცვლილება - შეფუთვა-მარკირებისა და დიზაინის ცვლილება
ცვლილება xelaxali registracia I რიგის ა ტიპის ცვლილების გათვალისწინებით - პირველადი და მეორეული
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1.
2.