ვირეადი / Viread ™
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002099
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ვირეადი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Viread ™
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Tenofovir disoproxil fumarate
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 300mg apkiani garsiT dafaruli tableti #30
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Film-coated tablets 300mg #30
მწარმოებელი ქვეყანა: Germany
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 22.04.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 28.09.2014
გაცემის რეჟიმი რეცეპტი
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
კომპანია დელტა მედიკალი
ცვლილება "13.09.10 I რიგის ა ტიპის ცვლილება - შეფუთვა-მარკირების ცვლილება;I რიგის ბ ტიპის ცვლილება - ლიცენზირებისას მითითებული ფარმაცევტული პროდუქტის ვარგისობის ვადის გახანგრძლივება; შენახვის პირობების ცვლილება; შესაბამისი ცვლილება ინსტრუქციაში.
ცვლილება I რიგის “ა“ ტიპის ცვლილება - ცვლილება წარმოების ლიცენზიაში (მწარმოებლის სახელწოდების ცვლილება) და შესაბამისი ცვლილება ინსტრუქციაში, პირველადი შეფუთვა-მარკირების, მეორეული შეფუთვის, მარკირებისა და დიზაინის ცვლილება.
ცვლილება 20.06.2011 II რიგის ცვლილება - ფარმაცევტული პროდუქტის თერაპიის სხვა სფეროში გამოყენების ჩვენების დამატება
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1.
2.