ატარაქსი / Atarax®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002158
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ატარაქსი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Atarax®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Hydroxyzine
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 25მგ გარსით დაფარული ტაბლეტი №25
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Film-coated tablets 25mg #25
მწარმოებელი ქვეყანა: Belgium
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 30.04.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 30.04.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
სს ჯი-პი-სი
ცვლილება 05.11.10 I რიგის ა ტიპის ცვლილება - პირველადი და მეორეული შეფუთვის მარკირების ცვლილება, ინსტრუქციის კორექცია
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია
ცვლილება 17.08.2010 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება მწარმოებელი: UCB Pharma SA (ბელგია) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე: პოლონეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი: შპს „იმპექსფარმი“ შეტყობინების მოქმედების ვადა: 30.04.2015
ცვლილება "ბრძ№02-311/ო 29.02.2012 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Atarax® 25 mg, 25მგ გარსით დაფარული ტაბლეტი №50 შეფუთვაში ფარმაცევტული პროდუქტის რაოდენობის ცვლილების და სახელწოდების ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - UCB S.A. (ბელგია) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - UCB Pharma, S.A. (ესპანეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - ესპანეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 30.04.2015 "
ცვლილება "ბრძ№02-311/ო 29.02.2012 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Atarax® 25 mg, 25მგ გარსით დაფარული ტაბლეტი №25 ფარმაცევტული პროდუქტის სახელწოდების ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - UCB S.A. (ბელგია) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - UCB Pharma, S.A. (ესპანეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - ესპანეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 30.04.2015 "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. აღიარებითი 17.08.10
2. აღიარებითი 17.08.10
1.
2.
1. აღიარებითი 29.02.12
2. აღიარებითი 29.02.12
3. აღიარებითი 29.02.12
4. აღიარებითი 29.02.12
5. აღიარებითი 29.02.12
6. აღიარებითი 29.02.12
7. აღიარებითი 29.02.12
8. აღიარებითი 29.02.12