ნოოტროპილი / Nootropil®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002159
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ნოოტროპილი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Nootropil®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Piracetam
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 800მგ გარსით დაფარული ტაბლეტი №30
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Film-coated tablets 800mg #30
მწარმოებელი ქვეყანა: Belgium
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 30.04.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 30.04.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
სს ჯი-პი-სი
ცვლილება "ბრძ№ 02-373/ო 13.03.2012 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Nootropil® 800 mg, 800მგ გარსით დაფარული ტაბლეტი №90 შეფუთვაში ფარმაცევტული პროდუქტის რაოდენობის ცვლილების და სახელწოდების ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - UCB S.A. (ბელგია) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - UCB S.A. (ბელგია) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - რუმინეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 30.04.2015 "
ცვლილება 15.04.2011 I რიგის ბ ტიპის ცვლილება - გამოყენების რომელიმე ჩვენების ან შეყვანის ერთ-ერთი გზის ამოღება
ცვლილება 05.11.10 I რიგის ა ტიპის ცვლილება - პირველადი და მეორეული შეფუთვის მარკირების ცვლილება, ინსტრუქციის კორექცია
ცვლილება 17.08.2010 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირებამწარმოებელი: UCB Pharma SA (ბელგია) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე: პოლონეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი: შპს „იმპექსფარმი“ შეტყობინების მოქმედების ვადა: 30.04.2015
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია
ცვლილება "ბრძ№02-256/ო 20.02.2012 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Nootropil 800 mg, 800მგ გარსით დაფარული ტაბლეტი №60 ფარმაცევტული პროდუქტის სახელწოდებისა და შეფუთვაში რაოდენობის ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - J. Uriach y Cía, S.A. (ესპანეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - UCB Pharma, S.A. (ესპანეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - ესპანეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს მაქსფარმა რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 30.04.2015 "
ცვლილება "ბრძ№02-311/ო 29.02.2012 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Nootropil® 800 mg, 800მგ გარსით დაფარული ტაბლეტი №60 შეფუთვაში ფარმაცევტული პროდუქტის რაოდენობის ცვლილების და სახელწოდების ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - J. Uriach y Cia, S.A. (ესპანეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - UCB Pharma, S.A. (ესპანეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - ესპანეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 30.04.2015 "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. აღიარებითი 17.08.10
2. აღიარებითი 17.08.10
1.
2.
1. აღიარებითი 20.02.12
2. აღიარებითი 20.02.12
3. აღიარებითი 20.02.12
1. აღიარებითი 13.03.12
2. აღიარებითი 13.03.12
3. აღიარებითი 13.03.12
4. აღიარებითი 13.03.12