ციპრალექსი 10 მგ / Cipralex 10mg
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-003075
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ციპრალექსი 10 მგ
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Cipralex 10mg
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Escitalopram
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 10მგ შემოგარსული ტაბლეტი №28
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Film-coated tablets 10mg #28
მწარმოებელი ქვეყანა: Denmark
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 17.08.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 10.05.2011
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
შპს კურა მედიანა
ცვლილება "02-115/o 25.03.2011 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Cipralex® 10mg 10მგ შემოგარსული ტაბლეტი №28 მწარმოებელი - H. Lundbeck A/S (დანია) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - ლიტვა ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „ლუკა 2010“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 10.05.2011 "
ცვლილება I რიგის „ბ“ ტიპის ცვლილება - ფარმაცევტული პროდუქტის ვარგისობის ვადის გახანგრძლივება და შესაბამისი ცვლილება ინსტრუქციაში II რიგის ცვლილება – ჩვენების დამატება.
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1.
1. აღიარებითი 25.03.11
2. აღიარებითი 25.03.11