კორბისი 5 / Corbis 5
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-003066
სავაჭრო დასახელება (ქართ) კორბისი 5
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Corbis 5
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Bisoprolol
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 5მგ გარსით დაფარული ტაბლეტი №30
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Film-coated tablets 5mg #30
მწარმოებელი ქვეყანა: Argentina
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 17.08.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 17.08.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ასფარმა საქართველო
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1.
2.