კორბისი 2,5 / Corbis 2,5
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-003065
სავაჭრო დასახელება (ქართ) კორბისი 2,5
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Corbis 2,5
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Bisoprolol
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 2,5მგ გარსით დაფარული ტაბლეტი №30
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Film-coated tablets 2,5mg #30
მწარმოებელი ქვეყანა: Argentina
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 17.08.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 17.08.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ასფარმა საქართველო
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1.
2.