ატროვენტი / Atrovent®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-003063
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ატროვენტი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Atrovent®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Ipratropium Bromide
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 0.25მგ/მლ 20მლ საინჰალაციო ხსნარი გამფრქვევით
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 0.25mg/ml 20ml solution for Inhalation with atomiser
მწარმოებელი ქვეყანა: Italy
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 17.08.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 12.09.2012
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
შპს „იმპექსფარმი“
ცვლილება უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება სარეგისტრაციო მოწმობის გაცემით
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. აღიარებითი 17.08.10
2. აღიარებითი 17.08.10