რისპოლეპტი / Rispolept®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-003062
სავაჭრო დასახელება (ქართ) რისპოლეპტი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Rispolept®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Risperidone
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 2მგ შემოგარსული ტაბლეტი №20
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Coated tablets 2mg #20
მწარმოებელი ქვეყანა: Italy
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 17.08.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 27.10.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
შპს „იმპექსფარმი“
ცვლილება უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება სარეგისტრაციო მოწმობის გაცემით
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. აღიარებითი 17.08.10
2. აღიარებითი 17.08.10