მაალოქსი / Maalox®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-003061
სავაჭრო დასახელება (ქართ) მაალოქსი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Maalox®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: comb. drug
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): (35მგ+40მგ)/მლ 15მლ შიგნით მისაღები სუსპენზია პაკეტი №30
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): (35mg+40mg)/ml 15ml oral suspension in sachets #30
მწარმოებელი ქვეყანა: France
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 17.08.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 19.10.2012
გაცემის რეჟიმი რეცეპტის გარეშე
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
შპს „იმპექსფარმი“
ცვლილება უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება სარეგისტრაციო მოწმობის გაცემით
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. აღიარებითი 17.08.10
2. აღიარებითი 17.08.10
3. აღიარებითი 17.08.10