კეტონალი / KETONAL®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-003060
სავაჭრო დასახელება (ქართ) კეტონალი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) KETONAL®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Ketoprofen
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 50მგ/მლ 2მლ საინიექციო ხსნარი ამპულა №10
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Solution 50mg/ml 2ml for injection in ampoules #10
მწარმოებელი ქვეყანა: Slovenia
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 17.08.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 21.12.2014
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
შპს „იმპექსფარმი“
ცვლილება უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება სარეგისტრაციო მოწმობის გაცემით
ცვლილება "ბრძ №02-420/ო 20.03.2012 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Ketonal® 50 mg/ml, 50მგ/მლ 2მლ ი.მ. და ი.ვ. საინიექციო ხსნარი ამპულა №10 ფარმაცევტული პროდუქტის სახელწოდების ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - Lek Pharmaceuticals d.d. (სლოვენია) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Sandoz GmbH (ავსტრია) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - პოლონეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „ნარინჯისფერი ფარმაცენტრი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 21.12.2014 "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. აღიარებითი 17.08.10
2. აღიარებითი 17.08.10
1. აღიარებითი 20.03.12
2. აღიარებითი 20.03.12