ნოოტროპილი / Nootropil®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-003058
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ნოოტროპილი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Nootropil®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Piracetam
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 800მგ გარსით დაფარული ტაბლეტი №90
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Coated tablets 800mg #90
მწარმოებელი ქვეყანა: Belgium
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 17.08.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 30.04.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
შპს „იმპექსფარმი“
ცვლილება უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება სარეგისტრაციო მოწმობის გაცემით შეფუთვაში ფარმაცევტული პროდუქტის რაოდენობის ცვლილების გათვალისწინებით
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1.აღიარებითი 17.08.10
2. აღიარებითი 17.08.10