ზინაცეფი / Zinacef®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-003056
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ზინაცეფი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Zinacef®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Cefuroxime
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 750მგ ფხვნილი ი.ვ. და ი.მ. საინიექციო ხსნარის მოსამზადებლად ფლაკონი №10
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Powder 750mg fos solution for I.V. and I.M. injection in vial #10
მწარმოებელი ქვეყანა: Italy
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 17.08.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 30.10.2012
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
შპს „იმპექსფარმი“
ცვლილება უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება სარეგისტრაციო მოწმობის გაცემით შეფუთვაში ფარმაცევტული პროდუქტის რაოდენობის ცვლილების გათვალისწინებით
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. აღიარებითი 17.08.10
2. აღიარებითი 17.08.10