ტაქსოტერი / TAXOTERE®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-003036
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ტაქსოტერი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) TAXOTERE®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Docetaxel
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 0,5მლ 20მგ/0,5მლ საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებელი კონცენტრატი ფლაკონში + 1,5მლ 13% ეთანოლის წყალხსნარი ფლაკონში
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 0.5ml 20mg/0.5ml Concentrate for solution for infusion in vial + 1.5ml 13% ethanol in water in vial
მწარმოებელი ქვეყანა: Great Britain
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 16.08.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 30.06.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
სანოფი ავენტისი
ცვლილება I რიგის “ა” ტიპის ცვლილება – ფარმაცევტული პროდუქტის პირველადი შეფუთვის მარკირების, მეორეული შეფუთვის მარკირების და დიზაინის ცვლილება
კომენტარები
   
1.
2.
3.