ინდომეტაცინ სოფარმა10% მალამო / INDOMETACIN SOPHARMA 10% ointment
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-003033
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ინდომეტაცინ სოფარმა10% მალამო
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) INDOMETACIN SOPHARMA 10% ointment
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Indometacin
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 10% 40გ გარეგანი გამოყენების მალამო ტუბში
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 10% Ointment 40g for External use in a tube
მწარმოებელი ქვეყანა: Bulgaria
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 16.08.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 16.08.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტის გარეშე
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
სს სოფარმა
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია I რიგის ცვლილების გათვალისწინებით - ფარმაცევტული პროდუქტის სპეციფიკაციის ცვლილება.
ცვლილება "ბრძ#02-864/ო 12.09.2011 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: INDOMETACIN SOPHARMA 10% ointment, 10% 40გ გარეგანი გამოყენების მალამო ტუბში მწარმოებელი - СОФАРМА АД (ბულგარეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - СОФАРМА АД (ბულგარეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - ბულგარეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - სს „სოფარმა“-ს წარმომადგენლობა საქართველოში რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 16.08.2015 "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. 16.08.10
1. აღიარებითი 12.09.11