ფოსფალუგელი / PHOSPHALUGEL
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-003030
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ფოსფალუგელი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) PHOSPHALUGEL
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Aluminium Phosphate
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 20გ შიგნით მისაღები გელი პაკეტი №20
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Oral gel 20g in sachets #20
მწარმოებელი ქვეყანა: France
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 16.08.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 16.08.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტის გარეშე
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ასტელას წარმომადგენლობა
ცვლილება " #02-442/o 11.06.2011 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Phosphalugel®, 20%-იანი ალუმინის ფოსფატის კოლოიდური გელი ორალური გამოყენების 20გ პაკეტში №26 ფარმაცევტული პროდუქტის შეფუთვაში რაოდენობის ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - Pharmatis Z.A (საფრანგეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - საფრანგეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 16.08.2015 "
ცვლილება "ბრძ#02-620/ო 20.07.11 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Phosphalugel®, 20გ შიგნით მისაღები სუსპენზია პაკეტი №26 ფარმაცევტული პროდუქტის შეფუთვაში რაოდენობის ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - Pharmatis Z.A Est n°1 (საფრანგეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Astellas Pharma S.A.S. (საფრანგეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - საფრანგეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 16.08.2015 "
ცვლილება "ბრძ№ 02-1221/ო 06.08.2012 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Phosphalugel®, 20გ შიგნით მისაღები გელი პაკეტი №26 შეფუთვაში ფარმაცევტული პროდუქტის რაოდენობის ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - Pharmatis, Z.A. (საფრანგეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Astellas Pharma SAS (საფრანგეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - საფრანგეთის რესპუბლიკა ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 16.08.2015 "
ცვლილება "ბრძ№ 02-1221/ო 06.08.2012 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Phosphalugel®, 20გ შიგნით მისაღები გელი პაკეტი №26 შეფუთვაში ფარმაცევტული პროდუქტის რაოდენობის ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - Pharmatis, Z.A. (საფრანგეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Astellas Pharma SAS (საფრანგეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - საფრანგეთის რესპუბლიკა ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 16.08.2015 "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. 16.08.10
2. 16.08.10
1. აღიარებითი 11.06.11
1.აღიარებითი 20.07.11
2.აღიარებითი 20.07.11
3.აღიარებითი 20.07.11