დერცინი / Dercin®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-003025
სავაჭრო დასახელება (ქართ) დერცინი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Dercin®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Gemcitabine
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 1გ ლიოფილიზირებული ფხვნილი საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად მინის ფლაკონში
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Liophylized powder 1g for solution for infusion in glass vial
მწარმოებელი ქვეყანა: Portugal
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 16.08.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 08.08.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ეგისის წარმომადგენლობა საქართველოში
ცვლილება "ბრძ# 02-426/ო 20.03.2012 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Dercin® 38 mg/ml, 1000მგ (38მგ/მლ) ლიოფილიზირებული ფხვნილი ი.ვ. საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად ფლაკონში ფარმაცევტული პროდუქტის სახელწოდების ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - Tecnimede - Sociedade Tecnico-Medicinal, SA (პორტუგალია) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - EGIS GYOGYSZERGYAR NYRT (უნგრეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - უნგრეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - სს „ფარმაცევტული ქარხანა ეგისი“-ს წარმომადგენლობა საქართველოში რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 08.08.2013 "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. აღიარებითი 16.08.10
2. აღიარებითი 16.08.10
1. აღიარებითი 20.03.12
2. აღიარებითი 20.03.12