ეფერალგანი / EFFERALGAN
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-003011
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ეფერალგანი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) EFFERALGAN
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Paracetamol
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 30მგ/მლ 90მლ სიროფი ბავშვებისათვის ფლაკონში საზომი კოვზით
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 30mg/ml 90ml Syrup for children in flacon with measuring spoon
მწარმოებელი ქვეყანა: France, Agen
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 09.08.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 14.01.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტის გარეშე
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
დელტა მედიკალი
ცვლილება I რიგის „ა“ და „ბ“ ტიპის ცვლილება – ფარმაცევტული პროდუქტის დიზაინის ცვლილება, არააქტიური სუბსტანციის ცვლილება და შესაბამისი ცვლილება ინსტრუქციაში.
ცვლილება "ბრძ№02-1161/ო 01.11.2011 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: EFFERALGAN®, 30მგ/მლ 90მლ სიროფი ბავშვებისათვის ფლაკონში საზომი კოვზით მწარმოებელი - Bristol-Myers Squibb (საფრანგეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Bristol-Myers Squibb Kft (უნგრეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - ბულგარეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „გრინლაინ ჰელსი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 14.01.2013 "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1.
2.
1. აღიარებითი 01.11.11
2. აღიარებითი 01.11.11