ფლოქსიმედი / Floximed
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002983
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ფლოქსიმედი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Floximed
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Ciprofloxacin
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 0.3% 5მლ თვალის წვეთები პოლიეთილენის საწვეთურიან ფლაკონში
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 0.3% Eye drops 5ml in polyethylene flacon with dropper
მწარმოებელი ქვეყანა: Egypt
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 09.08.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 09.08.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ვორლდ მედიცინი
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია
კომენტარები
   
1.
2.