ვაზაპროსტანი / VASAPROSTAN®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002981
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ვაზაპროსტანი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) VASAPROSTAN®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Alprostadil
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 20მკგ ლიოფილიზატი ი.ა და ი.ვ. საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად ამპულა №10
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Liophylizate 20mcg for Solution for I.A. and I.V. infusion in ampoules #10
მწარმოებელი ქვეყანა: Germany
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 09.08.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 09.08.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
შპს პსპ-ფარმა
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია I რიგის ცვლილების გათვალისწინებით - ფარმაცევტული პროდუქტის პირველადი და მეორეული შეფუთვის მარკირების ცვლილება და სავაჭრო ლიცენზიის მფლობლის სახელწოდების ცვილილება
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1.
2.