იზოკეტი / ISOKET®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002979
სავაჭრო დასახელება (ქართ) იზოკეტი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) ISOKET®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Isosorbide dinitrate
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 1მგ/მლ 10მლ კონცენტრატი საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად ამპულა №10
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 1mg/ml 10ml concantrate for solution for infusion in ampoules #10
მწარმოებელი ქვეყანა: Germany
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 09.08.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 09.08.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
შპს პსპ-ფარმა
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია I რიგის ცვლილების გათვალისწინებით - ფარმაცევტული პროდუქტის პირველადი და მეორეული შეფუთვის მარკირების ცვლილება და სავაჭრო ლიცენზიის მფლობლის სახელწოდების ცვილილება
კომენტარები
   
1.
2.