ავონექსი / AVONEX®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002973
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ავონექსი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) AVONEX®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Interferon beta-1a
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 30მკგ/0.5მლ ი.მ. საინიექციო ხსნარი წინასწარ შევსებულ შპრიცში №4
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 30mcg/0.5ml solution for I.M. injection in pre-filled syring #4
მწარმოებელი ქვეყანა: Denmark
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 09.08.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 13.03.2012
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ირინე ხატიაშვილი
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. აღიარებითი 09.08.10
2. აღიარებითი 09.08.10
3. აღიარებითი 09.08.10