კლენილ ჯეტ / Clenil® Jet
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002956
სავაჭრო დასახელება (ქართ) კლენილ ჯეტ
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Clenil® Jet
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Beclometasone dipropionate
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 250 მკგ/დოზაში 200 დოზა დოზირებული საინჰალაციო აეროზოლი გამფრქვევი ჯეტ-სისტემით
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Pressurized inhalation solution 250mkg/dose 200 doses with Jet-system
მწარმოებელი ქვეყანა: Italy
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 02.08.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 13.05.2014
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
სს ჯი-პი-სი
ცვლილება I რიგის „ბ“ ტიპის ცვლილება - უმნიშვნელო ცვლილება ფარმაცევტული პროდუქტის წარმოებაში - პირველადი შეფუთვის ფორმის ცვლილება - დამატება.
ცვლილება "13.12.2010 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Clenil® Jet 250mcg 200 დოზა, 250მკგ დოზაში, დოზირებული საინჰალაციო აეროზოლი გამფრქვევი ჯეტ-სისტემით მწარმოებელი - Chiesi Farmaceutici S.p.A. (იტალია) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Torrex Chiesi Pharma GmbH (ავსტრია) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - რუმინეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - სს „ჯი-პი-სი“ შეტყობინების მოქმედების ვადა - 13.05.2014 "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1.
2.
1. აღიარებითი 13.12.10
2. აღიარებითი 13.12.10