ლორისტა ® HD / LORISTA ® HD
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002954
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ლორისტა ® HD
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) LORISTA ® HD
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Lorastan Potassium/Hydrochlorothiazide
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 100მგ/25მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი №28
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Film coated tablets 100mg/25mg #28
მწარმოებელი ქვეყანა: Slovenia
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 02.08.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 05.11.2014
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
შპს პსპ ფარმა
ცვლილება I რიგის ა და ბ ტიპის ცვლილება - შეფუთვაში ფარმაცევტული პროდუქტის რაოდენობის ცვლილება, ინსტრუქციის სტილისტური ცვლილება, პირველადი და მეორეული შეფუთვის მარკირების და დიზაინის ცვლილება, უმნიშვნელო ცვლილებები ფარმაცევტული პროდუქტის წარმოებაში
ცვლილება "ბრძ№ 02-1099/ო 11.07.2012 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Lorista® HD 100mg/25mg, 100მგ/25მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი №28 ფარმაცევტული პროდუქტის სახელწოდების ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto (სლოვენია) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto (სლოვენია) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - ბულგარეთის რესპუბლიკა ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 05.11.2014 "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1.
2.