მაგნეროტი / Magnerot®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002948
სავაჭრო დასახელება (ქართ) მაგნეროტი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Magnerot®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Magnesium orotate dihydrate
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 500მგ ტაბლეტი №20
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Tablets 500mg #20
მწარმოებელი ქვეყანა: Germany
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 02.08.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 02.08.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტის გარეშე
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
სს ჯი-პი-სი
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია
ცვლილება "ბრძ№ 02-1191/ო 01.08.2012 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: magnerot® tablety, 500მგ ტაბლეტი №50 შეფუთვაში ფარმაცევტული პროდუქტის რაოდენობის ცვლილების და სახელწოდების ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - Mauermann Arzneimittel KG (გერმანია) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Wörwag Pharma GmbH & Co. KG (გერმანია) სახელმწიფო რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - ჩეხეთის რესპუბლიკა ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - სს „ჯი პი სი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 02.08.2015 "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1.
2.
1. აღიარებითი 01.08.12
2. აღიარებითი 01.08.12