ალოპურინოლი / Allopurinol
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002923
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ალოპურინოლი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Allopurinol
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Allopurinol
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 300მგ ტაბლეტი №28
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Tablets 300mg #28
მწარმოებელი ქვეყანა: United Kingdom
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 02.08.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: უვადო
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
შპს „ეი-ბი-სი ფარმაცია“
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. აღიარებითი 02.08.10
2. აღიარებითი 02.08.10
3. აღიარებითი 02.08.10