სტარაზოლინი / Starazolin®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002922
სავაჭრო დასახელება (ქართ) სტარაზოლინი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Starazolin®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Tetryzolini Hydrochloridum
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 0,5მგ/მლ 10მლ თვალის წვეთები პოლიმერული მასალის ფლაკონში
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 0.5mg/ml Eye drops 10ml in polymer flacon
მწარმოებელი ქვეყანა: Poland
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 02.08.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 21.07.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტის გარეშე
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
შპს „ჯორჯია ფარმა“
ცვლილება "ბრძ№02-749/ო 15.05.2012 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Starazolin® , 0,5მგ/მლ 10მლ თვალის წვეთები მწარმოებელი - Zaklady Farmaceutyczne POLPHARMA SA (პოლონეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Zaklady Farmaceutyczne POLPHARMA SA (პოლონეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - პოლონეთის რესპუბლიკა ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „პოლიშ მედისინს ჯორჯია“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 21.07.2013 "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. აღიარებითი 02.08.10
2. აღიარებითი 02.08.10
1. აღიარებითი 15.05.12
2. აღიარებითი 15.05.12