ფერო-ფოლგამა / FERRO-FOLGAMMA®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-003018
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ფერო-ფოლგამა
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) FERRO-FOLGAMMA®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Comb. Drug
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): კაფსულა №20
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Capsules #20
მწარმოებელი ქვეყანა: Germany
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 11.08.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 11.08.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტის გარეშე
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
სს ჯი-პი-სი
ცვლილება "ბრძ№ 02-1129/ო 18.07.2012 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Ferro-Folgamma®, 100მგ/5მგ/0,01მგ რბილი კაფსულა №100 ფარმაცევტული პროდუქტის შეფუთვაში რაოდენობის ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - C.P.M. Contract Pharma GmbH & Co.KG (გერმანია) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Wörwag Pharma GmbH & Co. KG (გერმანია) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - ბულგარეთის რესპუბლიკა ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „ნარინჯისფერი ფარმაცენტრი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 11.08.2015 "
ცვლილება "ბრძ#02-902/ო 23.09.2011 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Ferro - Folgamma®, რბილი კაფსულა №100 ფარმაცევტული პროდუქტის შეფუთვაში რაოდენობის ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - R.P. Scherer GmbH (გერმანია) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Worwag Pharma GmbH & Co. KG (გერმანია) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - რუმინეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 11.08.2015 "
ცვლილება "ბრძ№ 02-1099/ო 11.07.2012 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Ferro-Folgamma®, 100მგ/5მგ/0,01მგ რბილი კაფსულა №20 მწარმოებელი - C.P.M. Contract Pharma GmbH & Co.KG (გერმანია) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Wörwag Pharma GmbH & Co. KG (გერმანია) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - ბულგარეთის რესპუბლიკა ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 11.08.2015 "
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია II რიგის ცვლილების გათვალისწინებით - წარმოების ადგილის (მწარმოებლის) ცვლილება.
ცვლილება "ბრძ№02-1389/ო 19.12.2011 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: 1.6. Ferro-Folgamma®, კაფსულა №20 მწარმოებელი - C.P.M. Contract Pharma GmbH & Co. KG (გერმანია) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Worwag Pharma GmbH & Co. KG (გერმანია) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - ლიტვა ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „გრინლაინ ჰელსი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 11.08.2015 "
ცვლილება "ბრძ№02-1389/ო 19.12.2011 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: 1.5. Ferro-Folgamma®, კაფსულა №100 ფარმაცევტული პროდუქტის შეფუთვაში რაოდენობის ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - C.P.M. Contract Pharma GmbH & Co. KG (გერმანია) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Worwag Pharma GmbH & Co. KG (გერმანია) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - ლიტვა ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „გრინლაინ ჰელსი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 11.08.2015 "
ცვლილება "ბრძ№ 02-1129/ო 18.07.2012 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Ferro-Folgamma®, 100მგ/5მგ/0,01მგ რბილი კაფსულა №100 ფარმაცევტული პროდუქტის შეფუთვაში რაოდენობის ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - C.P.M. Contract Pharma GmbH & Co.KG (გერმანია) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Wörwag Pharma GmbH & Co. KG (გერმანია) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - ბულგარეთის რესპუბლიკა ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „ნარინჯისფერი ფარმაცენტრი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 11.08.2015 "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. 11.08.10
2.11.08.10
1. აღიარებითი 23.09.11
2. აღიარებითი 23.09.11
3. აღიარებითი 23.09.11
1. აღიარებითი 19.12.11
2. აღიარებითი 19.12.11
3. აღიარებითი 19.12.11
4. აღიარებითი 19.12.11
1.აღიარებითი 11.07.12
2. აღიარებითი11.07.12
3. აღიარებითი11.07.12
4. აღიარებითი11.07.12