მილგამა / Milgamma®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-003017
სავაჭრო დასახელება (ქართ) მილგამა
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Milgamma®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Comb. Drug
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): ი.მ. საინექციო ხსნარი 2მლ ამპულა №5
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Solution 2ml for I.M. injection in ampoules #5
მწარმოებელი ქვეყანა: Germany
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 11.08.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 11.08.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
სს ჯი-პი-სი
ცვლილება "ბრძ№ 02-1036/ო 29.06.2012 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: milgamma® N, 2მლ ი.მ. საინექციო ხსნარი ამპულა №5 ფარმაცევტული პროდუქტის სახელწოდების ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - Solupharm Pharmazeutische Erzeugnisse GmbH (გერმანია) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Wörwag Pharma GmbH & Co. KG (გერმანია) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - ბულგარეთის რესპუბლიკა ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 11.08.2015 "
ცვლილება 28.02.2011 I რიგის ა ტიპის ცვლილება - პირველადი და მეორეული შეფუთვის მარკირების ცვლილება
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია II რიგის ცვლილების გათვალისწინებით - წარმოების ადგილის (მწარმოებლის) ცვლილება.
ცვლილება №02-71/ო 16.03.11 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტული პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Milgamma® N 2მლ ი.მ. საინიექციო ხსნარი ამპულა №25 ფარმაცევტული პროდუქტის სავაჭრო დასახელების ცვლილების და შეფუთვაში რაოდენობის ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - Worwag PHARMA GmbH & Co.KG (გერმანია) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - რუმინეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 11.08.2015
ცვლილება 16.07.2012 I რიგის ა ტიპის ცვლილება - პირველადი და მეორეული შეფუთვის მარკირების და დიზაინის ცვლილება
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. 28.02.11
1. აღიარებითი 16.03.11
2. აღიარებითი 16.03.11
3. აღიარებითი 16.03.11
2. 28.02.11