თიოგამა / Thiogamma®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-003016
სავაჭრო დასახელება (ქართ) თიოგამა
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Thiogamma®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Thioctic acid
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 0,6გ შემოგარსული ტაბლეტი №30
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Coated tablets 0,6g #30
მწარმოებელი ქვეყანა: Germany
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 11.08.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 11.08.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
სს ჯი პი სი
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია I და II რიგის ცვლილების გათვალისწინებით - ფარმაცევტული პროდუქტის სახელწოდების ცვლილება და წარმოების ადგილის (მწარმოებლის) ცვლილება.
ცვლილება "15.12.10 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Thiogamma® 600 oral შემოგარსული ტაბლეტი №30 და №60 ფარმაცევტული პროდუქტის სავაჭრო დასახელების ცვლილების და შეფუთვაში რაოდენობის ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - Dragenopharm Apotheker Puschl GmbH (გერმანია) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Worwag Pharma GmbH&Co.KG (გერმანია) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - გერმანია ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - სს „ჯი-პი-სი“ შეტყობინების მოქმედების ვადა - 11.08.2015 "
ცვლილება №02-71/ო 16.03.11 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტული პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Thiogamma® 600 oral 600მგ შემოგარსული ტაბლეტი №30 ფარმაცევტული პროდუქტის სავაჭრო დასახელების ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - Worwag Pharma GmbH&Co.KG (გერმანია) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - რუმინეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 11.08.2015
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. 11.08.10
2. 11.08.10
1. აღიარებითი 15.12.10
2. აღიარებითი 15.12.10
3. აღიარებითი 15.12.10
1. აღიარებითი 16.03.11
2. აღიარებითი 16.03.11