ზინატი 250 მგ აპკით შემოგარსული ტაბლეტები / Zinnat™ 250 mg film-coated tablets
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-003014
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ზინატი 250 მგ აპკით შემოგარსული ტაბლეტები
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Zinnat™ 250 mg film-coated tablets
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Cefuroxime
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 250მგ აპკით შემოგარსული ტაბლეტი №10
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Film coated tablets 250mg #10
მწარმოებელი ქვეყანა: Great Britain
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 11.08.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 05.10.2012
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
შპს „ეი-ბი-სი ფარმაცია“
ცვლილება უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება სარეგისტრაციო მოწმობის გაცემით:
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. აღიარებითი 11.08.10
2. აღიარებითი 11.08.10