გლუკოფაჟი / GLUCOPHAGE®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002970
სავაჭრო დასახელება (ქართ) გლუკოფაჟი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) GLUCOPHAGE®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Metformin
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 500 მგ შემოგარსული ტაბლეტი №50
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Film coated tablets 500mg #50
მწარმოებელი ქვეყანა: France
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 04.08.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 12.09.2012
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
სს ჯი პი სი
ცვლილება "ბრძ#02-679/ო 03.08.11 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Glucophage® 500 mg, 500მგ შემოგარსული ტაბლეტი №30 ფარმაცევტული პროდუქტის დასახელების ცვლილების და შეფუთვაში რაოდენობის ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - Merck Sante s.a.s. (საფრანგეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Merck Sante s.a.s. (საფრანგეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - პოლონეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „ტონუსი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 12.09.2012 "
ცვლილება "02-199/o 15.04.11 1. უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Glucophage® 500 mg, 500მგ შემოგარსული ტაბლეტი №100 ფარმაცევტული პროდუქტის სავაჭრო დასახელების ცვლილების და შეფუთვაში რაოდენობის ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - Merck KGaA & Co. Werk Spittal (ავსტრია) პროდუქტის მფლობელი/სავაჭრო ლიცენზიის მფლობელი ან/და რეგისტრაციის უფლების მქონე სუბიექტი - Merck Sante s.a.s. (საფრანგეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - ლატვია ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „ეი-ბი-სი ფარმაცია“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 12.09.2012 "
ცვლილება "11.01.12 ბრძ№02-36/o უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Glucophage® 500 mg, 500მგ შემოგარსული ტაბლეტი №30 შეფუთვაში ფარმაცევტული პროდუქტის რაოდენობის ცვლილების და სახელწოდების ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - Merck S.L. (ესპანეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Merck Sante s.a.s. (საფრანგეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - პოლონეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 12.09.2012 "
ცვლილება I რიგის ა ტიპის ცვლილება – ფარმაცევტული პროდუქტის პირველადი და მეორეული შეფუთვის მარკირების და დიზაინის ცვლილება
ცვლილება "02-216/ო 18.04.2011 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Glucophage® 500 mg, 500მგ შემოგარსული ტაბლეტი №100 ფარმაცევტული პროდუქტის სავაჭრო დასახელების და შეფუთვაში რაოდენობის ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - Merck Sante s.a.s. (საფრანგეთი) პროდუქტის მფლობელი/სავაჭრო ლიცენზიის მფლობელი ან/და რეგისტრაციის უფლების მქონე სუბიექტი - Merck Sante s.a.s. (საფრანგეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - ბულგარეთი რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 12.09.2012 "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. 04.08.10
2. 04.08.10
1. აღიარებითი 15.04.11
2. აღიარებითი 15.04.11
1. აღიარებითი 18.04.11
2. აღიარებითი 18.04.11
3. აღიარებითი 18.04.11
1.აღიარებითი 03.08.2011
2.აღიარებითი 03.08.2011
3.აღიარებითი 03.08.2011
1. აღიარებითი 11.01.12
2. აღიარებითი 11.01.12
3. აღიარებითი 11.01.12
4. აღიარებითი 11.01.12