გლუკოფაჟი / GLUCOPHAGE®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002969
სავაჭრო დასახელება (ქართ) გლუკოფაჟი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) GLUCOPHAGE®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Metformin
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 1000 მგ შემოგარსული ტაბლეტი №30
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Film coated tablets 1000mg #30
მწარმოებელი ქვეყანა: France
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 04.08.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 12.09.2012
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
სს ჯი პი სი
ცვლილება I რიგის ა ტიპის ცვლილება – ფარმაცევტული პროდუქტის პირველადი და მეორეული შეფუთვის მარკირების და დიზაინის ცვლილება
ცვლილება "01.02.2011 1. უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება Glucophage® 1000mg შემოგარსული ტაბლეტი №60 ფარმაცევტული პროდუქტის სახელწოდების და შეფუთვაში რაოდენობის ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - Merck Sante s.a.s (საფრანგეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - ბულგარეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „გრინლაინ ჰელსი“ შეტყობინების მოქმედების ვადა - 12.09.2012 :"
ცვლილება "02-199/o 15.04.111. უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება:Glucophage® 1000 mg, 1000მგ შემოგარსული ტაბლეტი №60 ფარმაცევტული პროდუქტის სავაჭრო დასახელების ცვლილების და შეფუთვაში რაოდენობის ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - Merck KGaA & Co. Werk Spittal (ავსტრია) პროდუქტის მფლობელი/სავაჭრო ლიცენზიის მფლობელი ან/და რეგისტრაციის უფლების მქონე სუბიექტი - Merck Sante s.a.s. (საფრანგეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - ლატვია ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „ეი-ბი-სი ფარმაცია“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 12.09.2012 "
ცვლილება "17.08.10 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე: პოლონეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი: შპს „იმპექსფარმი“ შეტყობინების მოქმედების ვადა: 12.09.2012 "
ცვლილება "31.12.2010 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება Glucophage® 1000mg, 1000მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი №60 ფარმაცევტული პროდუქტის შეფუთვაში რაოდენობის ცვლილების და სავაჭრო დასახელების ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - MERCK SANTE SAS (საფრანგეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - MERCK SANTE SAS (საფრანგეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - ბულგარეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „ტონუსი“ შეტყობინების მოქმედების ვადა - 12.09.2012 "
ცვლილება 15.02.2012 I რიგის ა ტიპის ცვლილება - პირველადი და მეორეული შეფუთვა მარკირების და დიზაინის ცვლილება
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. აღიარებითი 17.08.10
2. აღიარებითი 17.08.10
1. აღიარებითი 31.12.10
2. აღიარებითი 31.12.10
3. აღიარებითი 31.12.10
1. აღიარებითი 01.02.11
2. აღიარებითი 01.02.11
1. აღიარებითი 15.04.11
2. აღიარებითი 15.04.11
1. 15.02.12
2. 15.02.12